'U bent niet tot antwoorden verplicht, maar…'
1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst    
61-Rurale politie
62-Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving
65-Discretionaire ruimte in de handhaving
66-Big data policing
67-Nieuwe spanningen
A guide to international criminal tribunals and their basic documents
A polity called EU
Aangeklaagd voor Euthanasie    
Aanpak van gewelddadige radicalisering    
Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland. | Deel 1 wettelijk kader en handhaving Deel 2 aard en handhaving    
Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie | L’absentéisme à la police intégrée belge    
Accumulation by dispossession through state-corporate harm: the case of anglogold ashanti in Colombia
Acting Together in Crime    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actuele Criminologie    
Actuele Criminologie
Actuele Criminologie    
Actuele ontwikkelingen    
Ad hunc modum    
Adolescentenstrafrecht    
Advocaat(-generaal)    
Afpakken en ontnemen
Africa and the future of international criminal justice    
After the Spring    
After the spring    
Afvalstoffen    
Age of consent legislation in Europe and China    
Algemeen materieel strafrecht    
Algemeen materieel strafrecht    
Algemeen strafrecht    
Algemeen strafrecht - een overzicht    
Algemeen strafrecht – een overzicht
Algemeen strafrecht voor professionele bachelors    
Algemeen strafrecht: een overzicht. 4de, herziene uitgave.
Algoritmische strafvordering    
Alleen voor de vorm?    
Als de waarheid er aan moet geloven    
Als vreemde ogen dwingen    
Alternativas al sistema de justicia criminal Latinoamericano    
Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Anticipating criminal behaviour
Antilliaanse strafrechtpleging
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Armslag voor de strafrechter
Arresten strafrecht en strafprocesrecht    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2014    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2016    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2018    
Arresten strafrecht/strafprocesrecht | 2022    
Arresten strafrecht/strafprocesrecht 2020    
Arresten strafrecht/strafprocesrecht 2022    
Artificial Intelligence and Administration of Criminal Justice    
Artificial Intelligence, Big Data and Automated Decision-Making in Criminal Justice    
Asielmigratie en criminaliteit    
Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security Council    
Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering    
Baat bij de politie    
Bajesboek    
Bajesboek    
Bajesboek    
Basisteksten in de criminologie | 1    
Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht    
Basisteksten Internationaal en Europees strafrecht
Basisteksten internationaal en Europees strafrecht    
Beelden van geweld    
Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht    
Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht    
Beginselen van strafrecht
Beginselen van strafrecht    

Reeksen

A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior), Amsterdam Academic Archive, Ars Aequi Cahiers, Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht, Ars Aequi cahiers Strafrecht, Ars Aequi Jurisprudentie, Ars Aequi Wetseditie, Ars Aequi Wetsedities, BISC, BISC 10, BISC 9, Boom Basics, Boom Juridische studieboeken, Boom Juridische wettenbundels, Boom Masterreeks, Boom studieboeken criminologie, Bronnenboeken MBO, BVE-reeks, Cahier Politiestudies, Cahiers Inlichtingenstudies, Cahiers integrale veiligheid, Cahiers Politiestudies, Cahiers Politiestudies (CPS), Cahiers Politiestudies nr. 46, Cahiers Politiestudies nr. 47, Cahiers Politiestudies nr. 49, Cahiers Politiestudies nr. 50, Cahiers Politiestudies nr. 51, Cahiers Politiestudies nr. 52, Cahiers Politiestudies nr. 53, Cahiers Politiestudies nr. 54, Cahiers Politiestudies nr. 56, Cahiers Politiestudies nr. 57, Cahiers Politiestudies nr. 58, Cahiers Politiestudies nr. 59, Cahiers Politiestudies nr. 60, Capita Selecta Handboek Strafzaken, Counterplay, CPS, CPS-scriptieprijs, Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid, Crimireeks, Cross-Border Crime Colloquium, Dagboek, E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Educatieve wettenverzameling, Erasmus Law Lectures, Facetten van strafrechtspleging, Fed fiscale studieserie, FPK Assen reeks, Fraude en integriteit, Gandaius Meesterlijk, Gerede Twijfel, GERN Research Paper Series, Handboeken Veiligheid, Handleidingen voor de politie, HBO-reeks, Het groene gras, Het politievak inzichtelijk, Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Nieuwe reeks, IDC Impact Series, In hoofdlijnen, International Penal and Penitentiary Foundation, IRCP, IRCP research series, IRCP-reeks, IRCP-series, Juridische vaardigheden, Justitie in statistiek (WODC), Justiz und NS-Verbrechen, Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Kernzaken Strafrecht, Lexplicatie, LUP Meijersreeks, Maastricht Law Series, Maklu Wetboekpockets, Maklu Wetteksten, Meijers-reeks, Montaigne, Nazi Crimes on Trial, Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, OM-reeks, OMV-reeks, Onderzoek en beleid-reeks WODC, Ons strafrecht, Op Straat, Oratio, Overige publicaties, Panholzer-bundel, Panopticon Libri, Pareltjes van het strafrecht, Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, Pocket Plus Reeks, Politie praktijk boeken, Politie praktijkboeken, Politieacademie Onderzoeksreeks, Politiekunde, Politiewetenschap, Pompe-reeks, Praktijkcahier Strafrecht, Praktijkwijzer Strafrecht, Praktisch Recht, Preadviezen Christen Juristen Vereniging, Preadviezen van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, Prinsengrachtreeks, Procesdossiers, Progressio Reeks, Publicaties van het E.M. Meijers Instituut, Recht begrepen, Reeks Maklu Wetboekpockets, Reeks Veiligheidsstudies, RIDP - Revue Internationale de Droit Pénal, RIDP Libri, Samenleving criminaliteit en strafrechtspleging, Scriptiereeks van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universteit Utrecht, SDU Commentaar, Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select, Sducommentaar, Serie Staat en Recht, SNAAR, Society, Crime and Criminal Justice, Staat en recht, Stapel & De Koning Studie-editie, Studieboeken Criminologie & Veiligheid, Studiepockets strafrecht, Studiereeks burgerlijk procesrecht, Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht, Tekst & Commentaar, Tekst & Toelichting, UCALL, Uittreksels arresten, Update in de Criminologie, Vantoen.nu, Veiligheidsstudies, nr. 17, Vrije reeks, VU-strafrechtreeks, Wetteksten, Willem Pompe Junior Podium, Witte lotus, Zakboeken Politie

Personen

De Stichting Voor De Rechtsorde In Suriname (SRiS), S. van der Aa, Suzan van der Aa, D. Abels, Denis Abels, D. Aben, Jan Jaap Adema, Akingbolahan Adeniran, Ivo Aertsen, Jelena Agranovska, Sam van den Akker, Arno Akkermans, A.J. Akkermans, D.L. Alberda, Judit Altena, Judith Gerrie Hendrike Altena-Davidsen, Adri van Amelsvoort, A.M. van Amsterdam, Lindsey Anderson, A. Andreas, Lisa Ansems, G.A. Antonopoulos, Georgios Antonopoulos, Georgios A. Antonopoulos, Marinou Arends, Sara Arendse, Bert Arts, J.J. Asscher, W.J. Ausma, Eugène Baak, Adejoké Babington-Ashaye, J.R. Bac, P. Backers, Philip De Baets, Ann Bailleux, R. den Bak, F.A.M. Bakker, S.R. Bakker, J.C.M. Bakker, J.P. Balkema, Herman Balthazar, R.K. Bane, C.H. Bangma, Renata Barbosa, M. Barels, Maurits Barendrecht, C.S. Barendregt, Barend Barentsen, B. Barentsen, J.A.C Bartels, Stéphande Baudens, E. Bauw, R.G.A. Beaujean, Cesare Beccaria, Carl Beckers, Stephanie Beckers, I.M. Becx, Tekla Beekhuis, J.E. Beekman, M.G.C.J. Beerthuizen, Guillaume Beijers, Guillaume W. Beijers, K.A. Beijersbergen, J. uit Beijerse, Demy Beimans, B. Beke, Tom Vander Beken, T. Vander Beken, Tom van der Beken, D. van der Bel, Wannes Bellaert, J.H.B. Bemelmans, J.M. van Bemmelen, A.W.J. Benschop, Yves Van Den Berge, Saskia van Bergen, S. van Bergen, Henri Berkmoes, Patrick van Berlo, Tom Bertens, T. Bertens, E.J.A. Bervoets, Sytske Besemer, L.F.M. Besselink, J.A.C. Bevers, Kristel Beyens, Christophe Bielen, Catrien Bijleveld, C.C.J.H. Bijleveld, A.C. Bijlsma, Johannes Bijlsma, Daley Birkett, Lieselot Bisschop, E. Blaauw, John R Blad, J. Blad, Isidoro Blanco Cordero, Kees Blankman, F.W. Bleichrodt, Edwin Bleichrodt, Marc Bloeyaert, Trudi Blom, M. Blom, T. Blom, Marc Bockstaele, M. Bockstaele, Tim Boekhout van Solinge, R. de Boer, T. den Boer, V.K. Boer, M.G.W. den Boer, R. Boers, B. Bohler, Jan Boksem, J. Boksem, Maarten Bolhuis, Maarten Bollen, Sven Bollens, K.G.A. Bolscher, R. Bonnevalle-Kok, J.K.J. van den Boom, J. de Boom, Miranda Boone, M.M. Boone, M. Boone, J.S.W. Boorsma, Claire M.H. Boost, F. Bootsman, M.J. Borgers, M. Borgers, Wim Borst, Kees van den Bos, Willem Bos, M. Bosch, M. van den Bosch, A.G. Bosch, A. Bosma, Hans Boutellier, Karl Dietrich Bracher, Johan Braeckman, Chrisje Brants, C.H. Brants, P.M. Brilman, S.E. van den Brink, Yannick Nelson van den Brink, Y.N. van den Brink, Sven Brinkhoff, Kei Hannah Brodersen, Tom van den Broeck, A.P.A. Broeders, TC van der Broek, Wim Broer, E.J.M.F.C. Broers, Erik-Jan Broers, Antoon Bronselaer, Hans Bronswijk, Richard Bronswijk, Gijs A.F.J. Bronzwaer, H.E. Broring, C. Brouwer, H.N. Brouwer, DVA Brouwer, Willy Bruggeman, Geerke van der Bruggen, C.J.A. de Bruijn, Mandy de Bruijn, M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, M.L.C.C. Bruijn-Lückers, Myriam de Bruijn-Lückers, Theo de Bruin, P. de Bruin, Deborah Bruin, GJN Bruinsma, M.R. Bruning, Kristof Brys, Ann De Buck, Martin Buijsen, Sanne Buisman, Bunker Hill Group, H.G. van de Bunt, Dieter Burssens, Ybo Buruma, Y. Buruma, J.J. Bussink, Laura Byn, Lex Cachet, P. van Calster, Evelien Campfens, W.J.M. Captein, R. Ceulen, Maurits Chabot, Jacques Claessen, J.A.A.C. Claessen, C.P.M. Cleiren, Paul Cliteur, J.P. Cnossen, Jelle Cnossen, L.A.J. Cock, Mbuayang Collins, Charlotte Colman, Jacques J.F. Commandeur, J.J.F. Commandeur, Aimée Comrie, Charlotte Conings, G.L. Coolen, Marc Cools, Leo Cornelissen, Leo Cornelisssen, L.J.M. Cornet, David J. Cornwell, G.J.M. Corstens, J.E.B Coster van Voorhout, Florian Cova, Kim Covent, Christel de Craim, H.E. Creemers, H. Cremers, Hettie Cremers, J.H. Crijns, Jan Crijns, Mark Crispel, Hans FM Crombag, Hans Crombag, H.F.M. Crombag, José Luis de la Cuesta, M. Cupido, Marjolein Cupido, Wim D'haese, D. Van Daele, Tom Daems, T. Daems, Lydia Dalhuisen, Marjon Dammers, R.T.J. Dartel, R.T.J. van Dartel, Frédéric Daubechies, Philippe De Baets, Arne De Boeck, Minne De Boeck, Wendy De Bondt, Peter De Buysscher, Stéphanie De Coensel, Dimitri De Fré, Sofie De Kimpe, Lies De Kimpe, Margo De Koster, Jacques De Maillard, Christianne De Poot, Corine De Ruiter, Celien De Stercke, De Stichting Voor De Rechtsorde In Suriname, Pieter De Witte, Eveline De Wree, Emmanuel Debruyne, S. De Decker, Vivianne Deckmyn, Frédéric Declercq, Stef Decoene, Tom Decorte, Nena Decoster, Piet Deelman, Bart Defrancq, Wilma Degeling, Tim Dekkers, Johan Deklerck, Geert Delrue, L. Demps, André Den Exter, Sofie Depauw, Ton Derksen, F. Deruyck, Ellen Desmet, Desmet, Mathias Desmet, Marie-Sophie Devresse, Elke Devroe, Steven Dewulf, Th.O.M. Dieben, Th.O.M van Dieben, Frank Diepenmaat, B.J. Diephuis, Jonas Dieussaert, Maarten van Dijck, A.A. van Dijk, Jan van Dijk, J.J.M. van Dijk, Jan-Hein van Dijk, Th.H. van Dijk, Nathalie Dijkman, A. Dijkstra, Tineke Dilliën, Jelena Dimitrijevi, J.E. Doek, J.V.O.R. Doekhie, Jennifer Doekhie, H. den Doelder, H. de Doelder, Hans de Doelder, Menno Dolman, M.M. Dolman, Stefano Donati, Jeanne Doomen, F.J.W.M. van Dooren, D.R. Doorenbos, J. van Doorn, T.A.H. Doreleijers, Jo Dorscheidt, A.J.A. van Dorst, Diane van Drie, M.C. Dubbeldam, Marieke Dubelaar, M.J. Dubelaar, Alain Duchatelet, Kathleen Duerinckx, Katleen Duerinckx, W.L.J.M. Duijst, M.J.A. Duker, H.J. Dullaart, L. Dumescu, Bibi Dumon Tak, H.W. von der Dunk, R. Dupont, Petrus van Duyne, Petrus C. van Duyne, P.C. van Duyne, P. van Duyne, Marleen Easton, Vincent Eechaudt, Bjorn Eggen, V.I. Eichelsheim, Ryan van Eijk, N.A. Elbers, Henk Elffers, H. Elffers, A. Ellian, R. van Elst, H.K. Elzinga, J.M. Emaus, D. Emmelkamp, M.L. van Emmerik, M.L. Emmerik, F.W.H. van den Emster, Ch.J. Enchede, G. Engbersen, Els Enhus, Ch. J. Enschedé, C.M. van Esch, R.J.J. Eshuis, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, L.B. Esser, Liesbeth Eurelings-Bontekoe, M. Euwema, Hester Eymers, W. Faber, Nathalie Fanoy, Stephen Farrall, M.I. Federova, M.I. Fedorova, A.A. Feenstra, T. Felix, W. Ferdinandusse, Ward Ferdinandusse, W.N. Ferdinandusse, Fokke Fernhout, F. Fernhout, Henk Ferwerda, H. Ferwerda, Francisco Figueroa, Cyrille Fijnaut, red Fijnaut, T.F.C. Fischer, Tamar Fischer, Joseph Fleuren, Hans Flier, J.W. Fokkens, Frank Franceus, Stijn Franken, Marieke Franssens, P.M. Frielink, J.M.L.A. Frijns, Elinor Fry, Meijer G.H., Remy Gaarthuis, Amber Gardeyn, Leo Van Garsse, Aart Garssen, Carole Gayet-Viaud, Arole Gayet-Viaud, Freddy Gazan, W. Geelhoed, Koen Geens, Koen Geijsen, E.M. van Gelder, Rein Gerritsen, Vermeulen Gert, Barbra van Gestel, B. van Gestel, Romy Geysen, Katrien van Geystelen, A. Giannini, Ivo Giesen, Vincent Glerum, V.H. Glerum, M. Goderie, Eef Goedseels, Guy Goemanne, Sarah Goesaert, Kris Goethals, Anna Elisabeth Goldberg, Tessa Gombeer, I.E.W. Gonzales, Isabo Goormans, Ferry Goossens, Franky Goossens, Michel Goovaerts, F.A.N.J. Goudappel, Thijs Goverde, Beatrice de Graaf, M.P. de Graaf, B.A. de Graaf, M.P. Mr. de Graaf, F.C.W. de Graaf, Mr.M.P. de Graaf, Elsbeth Greven, C. Grijsen, Chana Grijsen, D.G.J. Grimmelikhuijzen, E. Gritter, Axel Groenemeyer, Anne Groenen, N.W. Groenhart, Marc Groenhuijsen, M.S. Groenhuijsen, Marc S. Groenhuijsen, Jaap de Groot, M.F.M. de Groot, M. Grotens, Beijers Guillaume, Chiara van Guldener, Antonio Gullo, Lodewijk Gunther Moor, Laura Gutierrez Gomez, Gwenaël Guyon, José Luis Guzman Dalbora, André Haakmat, W.J.M. de Haan, R. ter Haar, Rob ter Haar, Alrik de Haas, Iris Haenen, Mireille Hagens, F.A. Haijer, Miet van der Hallen, J. van der Ham, L.E.M. Hamers, Wim Hardyns, Karel Harms, A.E. Harteveld, Alex Harteveld, T. Hartlief, Ton Hartlief, Arthur Hartmann, Marjolein den Hartog, Jackie Harvey, W.F. van Hattum, Roelof Haveman, J.G. Haveman, G.C. Haverkate, M.R. Hebly, Koos Heemskerk, W. Heemskerk, N.E. de Heer-de Lange, Renee Heerkens, L.R. van Heijningen, A.C. van 't Hek, L. Hekelaar Gombert, S.V. Hellemons, H.W.J. Helsen, L.E.M. Hendriks, Leo Hendriks, N. Hendriksen, Michiel Hengeveld, Kristien Hepping, PATRICK HERBOTS, A.W. Heringa, L. Heringa, Albert Heringa, Aalt Willem Heringa, Gwen Herkes, Chris Hermans, Tom Herrenberg, Martine Herzog-Evans, M. Herzog-Evans, L.M. Heufke, M. Hildebrandt, Sabine Hinrichs, Marianne F.H. Hirsch Ballin, Marianne Hirsch Ballin, M.F.H. Hirsch Ballin, J.J.M. van Hoek, M.G.M. Hoekendijk, J. Hoeksma, Machteld Hoeve, Rob van der Hoeven, R. van der Hoeven, C. Hofman, E.J. Hofstee, Ebby Hofstee, C. Hol, N.L. Holvast, Mark Homman, A.B. Hoogenboom, P.H.W. Hoogstraten, Marloes de Hoon, Bram Horenblas, A.J. Horenblas, Mark Hornman, Robert Horselenberg, Henk Scholte ter Horst, RP van der Horst, Stanislas Horvat, R.C. van Houten, A.R. Houweling, Paul van den Hoven, R.A. Hoving, Bernard Hubeau, Hannah Hübner, W. Hugenholtz, Joost Huijer, Henk Huisjes, Marjan Huisman, W. Huisman, Wim Huisman, J. de Hullu, E. Huls, René Hulsen, Ko Hummelen, J.W. Hummelen, J.W. van den Hurk, F. Hutsebaut, Wim Huys, H. Israels, Han Israëls, Pauline Jacobs, Miriam Jacobs, Matjaz Jager, J.I.M.G. Jahae, J. Jakobs, Kristina Janjac, Mireille Jans, C.J.H. Jansen, J. Jansen, Oswald Jansen, Corjo Jansen, Sander L.J. Janssen, Melanie Janssen, Lydia Janssen, Janine Janssen, SLJ Janssen, Sander Janssen, L. Janssen, F. Janssens, Jelle Janssens, A.LJ. Janssens, Jean-Paul Janssens, Jelle Jaspers, Marko Jelicic, M. Jeltes, Hans-Heinrich Jescheck, Patricia Jimmink, Fabien Jobard, J.R.G. Jofriet, D.S. Jol, Danny Jol, Alexia Jonckheere, Ferry de Jong, D. de Jong, K. de Jong, F. de Jong, D.H. de Jong, M.P. de Jong, Alexandra de Jong, E.R. de Jong, Romy de Jong, Ton Jongbloed, G. de Jonge, Gerard de Jonge, B. de Jonge, Evert Jonker, A.H.E.C. Jordaans, N. Jorg, Nico Jörg, Ann Jorissen, C.A. Joustra, Elisabeth Julsing-Nijenhuis, Marianne Junger, M. Jurgens, S.N. Kalidien, A.M. van Kalmthout, A. van Kalmthout, P.T.C. van Kampen, Laura Kamphaus, Marjolein Kampijon, Timo Kansil, S. Kappert, W.J.B. ten Kate, Jan W. de Keijser, J.W. de Keijser, Jan de Keijser, N. Keijzer, A.L.M. Keirse, Thijs Kelder, Contantijn Kelk, C. Kelk, Constantijn Kelk, I.M.N.M. van Kemenade, Jasper van der Kemp, Jasper J. van der Kemp, P.H.P.H.M.C. Kempen, P.H.P.H.M.C. van Kempen, Piet Hein van Kempen, M.A.H. Kempen, H.M. Kempen, Arno Kentgens, Senna Kerssies, M. Kessler, Marc Kessler, A.N. Kesteloo, Andries Nicolaas Kesteloo, B.F. Keulen, B. Keulen, B.J.V. Keupink, Hans Kijlstra, F.G.H. Kirsten, Edward R. Kleemans, Lianne Kleijer-Kool, Hernán Kleiman, J. de Klerk, F. Klerx, Noel Klima, A.H. Klip, André Klip, H.J. de Kloe, R.J.Q. Klomp, M.M. Knapen, Ruben Knehans, G. Knigge, G. Knobbout, Bert Knobbout, Geert-Jan Knoops, Carry Knoops, Carry Knoops-Hamburger, Peter A.M.G. de Kock, W. Koelewijn, L.M. Koenraad, F. Koenraadt, Frans Koenraadt, Rosa Koenraadt, R.M. Koenraadt, C.H. de Kogel, Dirk Kolkman, Emile Kolthoff, H.G. de Koning, M.M.M. Kooij, Tijs Kooijmans, T. Kooijmans, R.S.B. Kool, Renée Kool, Koopman, F.A.J. Koopmans, Bert-Jaap Koops, T. van Kooten, N. Kop, Nicolien Kop, Josje van Koppen, Peter van Koppen, P.J. van Koppen, M.V. van Koppen, Peter J. van Koppen, P.A. Koppenol, Gea Koren, D.J. Korf, D. Korf, Jelle Kort, N.N. Koster, M.J.M. Krabbe, Maartje Krabbe, P.R. Kranendonk, Robin Kranendonk, H.B. Krans, B. Kratsborn, L. Krechtig, F.G.H. Kristen, François Kristen, Anamarija Kristic, André Krommendijk, M.J. Kronenberg, Pieter van der Kruijs, Christina van Kuijck, Hans Kuijl, K.F. Kuijpers, Reindert Kuiper, M.J.J. Kunst, Frans Kusters, P.H.L.M. Kuypers, N.J.M. Kwakman, Peter van der Laan, A.M. van der Laan, André M. van der Laan, P.A. van Laar, Suzanne Labadie, Jean-Paul Laborde, Karel 't Lam, R.M. Lamp, Klaus von Lampe, Marike Lancel, J. de Lange, F.F. Langemeijer, Vanessa Laureys, Jantien Leenknecht, A. Leerkes, B.J.G. Leeuw, P.H.P.M. de Leeuw, Bas Leeuw, Joke van Leeuwen, J.B.J. van der Leij, Douwe Leij, J.A.J. Leijtens, Gerlof Leistra, Juliette Lelieur, Pieter Leloup, André Lemaître, Koen Lenaerts, Femke Lenjou, K. Lens, J.A.W. Lensing, Leonie van Lent, Patrick Leroy, Sjarai Lestrade, S.M.A. Lestrade, Rianne Letschert, Rutger Leukfeldt, E.R. Leukfeldt, Rick van Leusden, M. Levi, Robin Libert, Ars Aequi Libri, T. Liefaard, Robin Liefferinckx, Ted van Lieshout, Maurice van Lieshout, Lieven Pauwels, Eva Lievens, Wouter Merijn Limborgh, Joep Lindeman, J.M.W. Lindeman, Michael Lindemann, A.P. van der Linden, K. Lindenberg, Kai Lindenberg, C.J.W.M. Lintsen, Lippman, E. Lissenberg, Marianne Lochs, Moor Lodewijk Gunther, Rolf Loeber, E.K. van Logchem, Kim Loyens, W.H.G. Loyson, Michiel Luchtman, M.J.J.P. Luchtman, Katinka Lünnemann, N. Lynch, Jonas Maas, A.J. Machielse, Eric Maes, Jeroen Maesschalck, Stefano Maffei, G.C. Makkink, Maklu, R. Malewicz, S.R.F. Mali, Almir Maljevic, Marijke Malsch, M. Malsch, A.M. Marchena-Slot, A. Marchena-Slot, A.D. Marchena-Slot, Annemarie Marchena-Slot, H.J.C. van Marle, Courtney Marsh, R. Martinage, P. Mascini, Frank Mattheijer, Jan Mattijs, Francesco Mazzacuva, Ilse van der Meer, Guus Meershoek, J. Meese, Joachim Meese, W.E. Meiboom, Petrus Jacobus Meij, C.H. Meijer, Gerlof Meijer, M.E. Meijer, G.H. Meijer, Sonja Meijer, M.E. de Meijer, S. Meijer, Arnt Mein, Rik Mellenberg, P.A.M. Melvis, Qingli Meng, Anneke Menger, Harald Merckelbach, Lore Mergaerts, Sofie Merlevede, Thomas Mertens, Gorazd Meško, A. Metalsi, A.J. Meulenbroek, P.A.M. Mevis, Paul Mevis, Gerben Meynen, G. Meynen, A.I.M. van Mierlo, S.M. Milani, Dick W. de Mildt, D.W. de Mildt, D.E. de Mildt, D. de Mildt, J. Millen, Christophe Mincke, A. Minkenhof, P. Minnebo, H. Moerland, V. Mol, Joseph Molenaar, G. Molier, Francisco Molina Jerez, T. Molleman, Violet Mols, G.P.M.F. Mols, Jos Monballyu, Antoine Mooij, A.W.M. Mooij, R.R.M. de Moor, J.H.M. Mooren, F. van der Mooren, V.J.H. Mooren, Hans Moors, C. Morgenster, H. Mostar, Dominique Mougenot, P.J.D.J. Muijen, V. Mul, J.M.L. van Mulbregt, C.F. Mulder, E.A. Mulder, Lida Mulder, J.D.W.E. Mulder, E.R. Muller, Eddy Muylaert, B.E.P. Myjer, E.A.J. Nab, Ton Nabben, Jan Naeye, J. Naeye, Carla Nagels, MH Nagtegaal, J.S. Nan, Joost Nan, Leo Nardus, A. de Nauw, Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, Anne Nederlof, Hans Nelen, James L. Newell, Recchia Nicola, R. Nieuw, Paul Nieuwbeerta, Paul Nieuwbeerte, Nelleke Nieuwboer, M. Nieuwebhuis, A.J. Nieuwenhuis, Michael Nieuwenhuis, J.F. Nijboer, A.S. de Nijs, Peršak Nina, Vincent O. Nmehielle, Jaap Noorda, Marloes van Noorloos, L.A. van Noorloos, Hansje van den Noort, Jannie Noppe, Lucas Noyon, L. Noyon, M.D. Nuis, J.D.L. Nuis, A.A.A. Nunen, A.M.E. Nuyens, Annelies Nuyts, Megumi Ochi, Miren Odriozola Gurrutxaga, T.I. Oei, Karel T.I. Oei, Hector Olásolo, F.P. Ölçer, Pinar Ölçer, Don John O. Omale, C. van Oort, Claudia van Oort, Laura van Oploo, Willemijn van Oppenraaij, A.M.M. Orie, L. Orvini, Henry Otgaar, M. Otte, Brenda Oude Breuil, Floris Oudshoorn, Jannemieke Ouwekerk, J.W. Ouwekerk, Jannemieke Ouwerkerk, J.W. Ouwerkerk, A.M. Overheul, G.B. Palermo, Beatrice Panattoni, Henk Pander Maat, F. Panholzer, Letizia Paoli, D.J.M.W. Paridaens, D.J.M.W. Paridaens van der Stoel, D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel, Stephan Parmentier, Manuela Parra, Patrick Van Parys, Tony Van Parys, Veerle Pashley, Nikos Passas, Harry de Pater, Harry Pater, Evelien de Pauw, Freek Pecht, Timo Peeters, Antony Pemberton, J.S. Peper, Louize Perdieus, C. Peristeridou, Christina Peristeridou, Mischa van Perzie, Geert Pesselse, G. Pesselse, L.J.J. Peters, Laura Peters, Marcel Pheijffer, Lorenzo Picotti, Y.R.S. Piekhaar, Thierry Piette, Arie van der Pijl, Sacha Piron, Anna Pivaty, Stefaan Pleysier, O.S. Pluimer, Paul Ponsaers, P. Ponsaers, Ester Post, L. Postma, Annemarie Postma, Anne Postma, Liselotte Postma, Yves Poullet, Ties Prakken, E. Prakken, Jan Pranger, Ruth Prins, H.G. Punt, Johan Put, Laurens van Puyenbroeck, Geert Raaijmakers, Sanne Raats, Eddy De Raedt, B.C.M. Raes, Sophie Raeymaekers, Andre Ram, Stephanie Rap, S.E. Rap, Guy Rapaille, E. Rassin, Maria Ratering, Nicola Recchia, J Reef, J.A. van Reijn, J.M. Reijntjes, C. Reijntjes-Wendenburg, J.M. Reintjes, C. Reintjes-Wendenburg, Germaine Rekwest, J. Remmelink, Remco van Rhee, Janou Riemis, Frans Rietveld, Bob Rigo, A.C. Rijkers, N.S. van Rijn, B.R. Rijpkema, A. Ringnalda, Imke Rispens, L. Robert, R. Robroek, Rick Robroek, D. Roef, Nathalie Roegiers, F. Roest, Lodewijk Rogier, C. la Roi, R.A. Roks, C. Roodbeen, T.R. van Roomen, Tessa van Roomen, Theo de Roos, M.M. van Rosmalen, Annelies Rottgering, A.E.M Rottgering, Ben Rovers, B. Rovers, Klaas Rozemond, K. Rozemond, J. Rozie, Joëlle Rozie, Stijn Ruiter, S.J. de Ruiter, S. van Ruller, Christiaan F. Ruter, C.F. Ruter, Brice de Ruyver, Dominique Van Ryckeghem, Charlotte Ryckman, Eduardo Saad-Diniz, Henny Sackers, H.J.B. Sackers, Jonathan Saelen, L. le Sage, Irene Sagel-Grande, H.I. Sagel-Grunde, Renze Salet, Barbara Salverda, B.A. Salverda, Sanne Salverda, Mojan Samadi, Ivan Sammut, C.M. Sandelowsky-Bosman, J. van der Sanden, Hanne Sanders, Alessandra Santangelo, Dominique Scappini, Hans Schaafsma, Dorian Schaap, A.L.M. Schaap, Klaas Schakel, Martin Scharenborg, Miroslav Scheinost, V. Scheirs, Maarten Schenck, Marie-Jeanne Schiffelers, A.J.J.G. Schijns, Reinout Schiphuis, Reinout Berend Schiphuis, N.A. Schipper, Alex P. Schmid, Arjen Schmidt, D. Schoenmaker, Yvette Schoenmakers, G.K. Schoep, Ard Schoep, HJM Schonberger, H.M.N. Schonis, Peter C. Schouten, Peter Schouten, L.M. Schoutsen, Jochen Schrooten, Schuermans, B.A. Schuijling, M. Schuilenburg, Marc Schuilenburg, Sander Schuitemaker, Jan Paul Schutten, Pauline Schuyt, Pauline Margreet Schuyt, P.M. Schuyt, Sectie Militair Recht, Colinda Serie, Vincent Seron, Judith Serrarens, A. Seuters, Annemarie Seuters, H.G. Sevenster, Paola Severino, Joanna Shapland, Dina Siegel, M. Sieseling, Mirjam Siesling, Eelke Sikkema, E. Sikkema, J.B.H.M. Simmelink, V.M.A. Sinnige, Josua Sitompul, J.M. Sjocrona, Geert Slabbekoorn, E. van Sliedregt, Wim Slot, A. Slotboom, Anne-Marie Slotboom, G. Sluiter, G.K. Sluiter, Gert Jan Slump, H. Smeenge, Sidney Smeets, Marnix Eysink Smeets, D.J.H. Smeets, Bart De Smet, Wesley de Smet, G. Smid, H.A.C. Smid, Mr. H.J. Smidt, M.J. Smilde, Annemarie Smit, Annika Smit, Veronica Smits, Kristel Beyens Snacken, Sonja Snacken, Thom Snaphaan, Marnix Snel, F. Soeteman, Erik De Soir, Nicolle Sommers, Winnie Sorgdrager, Rozemarijn van Spaendonck, Toine Spapens, A.C.M. Spapens, Peter Speekenbrink, Jon Spencer, J. Spencer, Pieter Spierenburg, Remco Spithoven, G. Spong, Taru Spronken, M.G.J.M. Staak, I. Stals, EF Stamhuis, Evert Stamhuis, David Stans, H.J. Starrenburg, Mr.H.J. Starrenburg, Ronald van Steden, Patrick Van den Steene, Paula Steenwinkel, Ì.C.A. ter Stege, H. Stegge, Aart Sterk, J. Steutel, L. Stevens, Lonneke Stevens, E. Steyger, R. Stijnen, Elena Stocco, Bas van Stokkom, Wouter Stol, W.Ph. Stol, S.A.M. Stolwijk, H.J. Mr. Strarrenburg, M. van Strien, A.L.J. Strien, A.L.J. van Strien, Litska Strikwerda, S. Struijk, Sanne Struijk, D. Struik, Pia Struyf, Studentsonly, Rene Swaaningen, R. van Swaaningen, René van Swaaningen, C. Swier, Christian Syrier, M. Taheri, P.J.P. Tak, Peter J.P. Tak, J.P. Tak, John Tamerus, S.C. Tang, M.D. Taverne, J. van Teefelen, Katrien Temmerman, Jan Terpstra, J. Terpstra, Eddy Testelmans, J.M.H.F. Teunissen, Eveline Thoonen, J.R.C. Tieman, A.J.G. Tijhuis, André Tilleman, Yoram Timmerman, Joep Timmermans, Niyibizi Tite, N. Tollenaar, Jochem Tolsma, Victor Toom, D.A.G. van Toor, L/G/ Toornvliet, E.J. van der Torre, E. van der Torre, Ph. Traest, Philip Traest, P. Traest, Els Traets, Ayelén Trindade, W. Trommel, J.W.M. Tromp, T.B. Trotman, Tamara Trotman, J.H.M. Tulen, K. Twisk, D.P. van Uhm, Jolande Uit Beijerse, W.E.C.A. Valkenburg, Christian De Valkeneer, Kathleen Van Acker, Maud Van Bavel, Rosamunde Van Brakel, Dirk Van Daele, Eddy Van Daele, Catherine Van de Heyning, Van den Wyngaert, Kees Van der Vijver, Auke Van Dijk, Auk Van Dijk, Milou Van Dijk, Jaco Van Hoorn, Ivan Van Parijs, Fernand Vandamme, Miet Vanderhallen, Wouter Vanderplasschen, Christophe Vandeviver, Steven Vandromme, Anne Vauthier, Katrijn Veeckmans, Th.W. van Veen, P.C. Vegter, P.C. Velleman, W.H. Vellinga, F. Venmans, J.H.J. Verbaan, Joost Verbaan, R.J. Verbeek, Suzan Verberk, F. Verbruggen, Frank Verbruggen, Aldo Verbruggen, Antoinette Verhage, M.A. Verhoeven, R.J. Verkes, P.C. Verloop, Arina Vermaas, Gert Vermeulen, Get Vermeulen, Rino Verpalen, M.J.M. Verpalen, H.C. Verploegh, P.A.M. Verrest, Pieter Verrest, N.G.H. Verscaeren, N.G.C. Verschaeren, L.C.A. Verstappen, Peter Versteegh, Raf Verstraeten, R. Verstraeten, John A. E. Vervaele, John A.E. Vervaele, S. Verweij, T. de Vette, Cécile Vigour, Liesbeth J. Vink, C.L. van der Vis, T.F. Visser, P. Vlas, Jaap van Vliet, Y.M. van der Vlugt, D.L.F. de Vocht, Dorris de Vocht, Joop Voetelink, B.W.A. Volker, B.A. Vollaard, Filip Van Volsem, Jeroen ten Voorde, J.M. ten Voorde, B. van der Vorm, Bart Vosters, Annelies Vredeveldt, Jogchum Vrielink, K.C.J. Vriend, J. de Vries, Marsha de Vries, H.G.A. de Vries, A.J. de Vries, Reijer de Vries - Jonker, C.L. de Vries Lentsch-Kostense, Peggy ter Vrugt, A.L. Vytopil, Maarten De Waele, Patrick Waeterinckx, W.A. Wagenaar, Willem Albert Wagenaar, A.E. van der Wal, G.F. Walgemoed, Lode Walgrave, C. Waling, Michel Walrave, C.J.D. Warren, B.S.J. Wartna, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, P.J. Wattel, V.J.A. de Weerd, Frank Weerman, I. Weijers, Ido Weijers, J.H. van der Werff, M. Westerveld, Faculteit Militaire Wetenschappen, Heleen Weyers, H. Weyers, Johannes Wheeldon, Bert Wiegant, Hermine Wiersinga, H.L.G. Wieten, P.G. Wiewel, Ido Wijers, A. Wijffels, A.Ph. van Wijk, Anton van Wijk, Isabelle Wilcke, B. de Wilde, Bas de Wilde, S.J.G.N.M. Willard, Tom Willems, A.W.A. Willemsen, Clemens Willemsen, Harmen van der Wilt, Sigrid van Wingerden, S.G.C. van Wingerden, R.E. de Winter, Jan Winter, S.J. Wirken, C. Wisse, Theo de Wit, Theo W.A. de Wit, Erik Martin Witjens, Frauke Wittevrongel, Jeroen Wolbers, M.J.F. van der Wolf, M. van der Wolf, M.J.E. van der Wolf, D. de Wolf, Michiel van der Wolf, Michaël van der Wolf, D.J.B. de Wolff, H.D. Wolswijk, Luuk Wondergem, TML Wong, J. Wöretshofer, M.A.H. van der Woude, Maartje van der Woude, Chris Van den Wyngaert, Ward Yperman, Femke Zalm, Wouter de Zanger, W.S. Zanger, Adrian Zbiciak, Azad Zeeman, Yueming Zhang, Guangxing Zhu, M. Zilinsky, Stavros Zouridis, Geertjan Zuijdwegt, J.W. Zwemmer, B.W.C. Zwirs