1915-2015: Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen en veiligheidsdienst    
A guide to international criminal tribunals and their basic documents
A polity called EU
Aangeklaagd voor Euthanasie    
Aanpak van gewelddadige radicalisering    
Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland. | Deel 1 wettelijk kader en handhaving Deel 2 aard en handhaving    
Accumulation by dispossession through state-corporate harm: the case of anglogold ashanti in Colombia
Acting Together in Crime    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actoren in de strafrechtspleging    
Actuele Criminologie    
Actuele Criminologie
Actuele ontwikkelingen    
Ad hunc modum    
Adolescentenstrafrecht    
Advocaat(-generaal)    
Africa and the future of international criminal justice    
After the spring    
After the Spring    
Afvalstoffen    
Algemeen strafrecht - een overzicht    
Algemeen strafrecht voor professionele bachelors    
Algemeen strafrecht: een overzicht. 4de, herziene uitgave.
Alleen voor de vorm?    
Als de waarheid er aan moet geloven    
Als vreemde ogen dwingen    
Alternativas al sistema de justicia criminal Latinoamericano    
Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Anticipating criminal behaviour
Antilliaanse strafrechtpleging
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Armslag voor de strafrechter
Arresten strafrecht en strafprocesrecht    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2014    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2016    
Arresten strafrecht en strafprocesrecht | 2018    
Arresten strafrecht/strafprocesrecht 2020    
Asielmigratie en criminaliteit    
Asset Freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security Council    
Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering    
Baat bij de politie    
Bajesboek    
Bajesboek    
Bajesboek    
Basisteksten in de criminologie | 1    
Basisteksten Internationaal en Europees Strafrecht    
Basisteksten Internationaal en Europees strafrecht
Basisteksten internationaal en Europees strafrecht    
Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht    
Beginselen van Amerikaans strafprocesrecht    
Beginselen van strafrecht    
Beginselen van strafrecht    
Beginselen van strafrecht
Beginselen van strafrecht
Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen    
Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
Behaviorally Informed Interviewing    
Beklaagde hoven    
Beklag over niet vervolgen    
Beleggen in gebakken lucht
Belgian courts-martial    
Bemiddeling in het strafrecht
Bemiddeling in strafzaken; Mediation penale    
Benchmarking in het gevangeniswezen    
Benchmarking in het gevangeniswezen    
Beroemde gevallen van gerechtelijke dwaling
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Bestraffing in Nederland en Belgie    
Betrouwbaar getuigenbewijs
Betrouwbaar getuigenbewijs    
Bevoegdheden wet BOB | 2020-2021    
Bewijs | Strafzaken 34 | Handboek    

Reeksen

A-LAB (Amsterdam Institute for Law and Behavior), Amsterdam Academic Archive, Ars Aequi Cahiers, Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht, Ars Aequi cahiers Strafrecht, Ars Aequi Jurisprudentie, Ars Aequi Wetseditie, Ars Aequi Wetsedities, Boom Basics, Boom Juridische studieboeken, Boom Masterreeks, Boom studieboeken criminologie, Bronnenboeken MBO, BVE-reeks, Cahier Politiestudies, Cahiers Inlichtingenstudies, Cahiers integrale veiligheid, Cahiers Politiestudies, Cahiers Politiestudies (CPS), Capita Selecta Handboek Strafzaken, CPS, CPS-scriptieprijs, Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid, Crimireeks, Cross-Border Crime Colloquium, E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Educatieve wettenverzameling, Erasmus Law Lectures, Facetten van strafrechtspleging, FPK Assen reeks, Fraude en integriteit, Gandaius Meesterlijk, Gerede Twijfel, GERN research paper series, Handboeken Veiligheid, Handleidingen voor de politie, HBO-reeks, Het politievak inzichtelijk, Het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Nieuwe reeks, IDC Impact Series, In hoofdlijnen, IRCP, IRCP research series, IRCP-reeks, IRCP-series, Juridische vaardigheden, Justitie in statistiek (WODC), Justiz und NS-Verbrechen, Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Kernzaken Strafrecht, Lexplicatie, LUP Meijersreeks, Maastricht Law Series, Maklu Wetteksten, Meijers-reeks, Montaigne, Nazi Crimes on Trial, Nederlandse Orde van Advocaten; Beroepsopleiding Advocatuur, Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, OM-reeks, OMV-reeks, Onderzoek en beleid-reeks WODC, Ons strafrecht, Op Straat, Oratio, Overige publicaties, Panholzer-bundel, Panopticon Libri, Pareltjes van het strafrecht, Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, Pocket Plus Reeks, Politie praktijk boeken, Politie praktijkboeken, Politieacademie Onderzoeksreeks, Politiekunde, Politiewetenschap, Pompe-reeks, Praktijkcahier Strafrecht, Praktijkwijzer Strafrecht, Praktisch Recht, Preadviezen van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht, Prinsengrachtreeks, Procesdossiers, Progressio Reeks, Publicaties van het E.M. Meijers Instituut, Recht begrepen, Reeks Maklu Wetboekpockets, Reeks Veiligheidsstudies, RIDP - Revue Internationale de Droit Pénal, RIDP libri, Samenleving, Criminaliteit en Strafrechtspleging, Scriptiereeks van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universteit Utrecht, SDU Commentaar, Sdu Commentaar Straf(proces)recht Select, Sducommentaar, Serie Staat en Recht, Society, Crime and Criminal Justice, Staat en recht, Stapel & De Koning Studie-editie, Studieboeken Criminologie & Veiligheid, Studiepockets strafrecht, Studiereeks burgerlijk procesrecht, Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht, Tekst & Commentaar, Tekst & Toelichting, UCALL, Uittreksels arresten, Update in de Criminologie, Vantoen.nu, Vrije reeks, VU-strafrechtreeks, Wetteksten, Willem Pompe Junior Podium, Witte lotus, Zakboeken Politie

Personen

S. van der Aa, D. Abels, Denis Abels, D. Aben, Jan Jaap Adema, Akingbolahan Adeniran, Ivo Aertsen, Jelena Agranovska, Sam van den Akker, Arno Akkermans, A.J. Akkermans, D.L. Alberda, Judit Altena, Judith Gerrie Hendrike Altena-Davidsen, Adri van Amelsvoort, A.M. van Amsterdam, Lindsey Anderson, A. Andreas, G.A. Antonopoulos, Georgios Antonopoulos, Georgios A. Antonopoulos, Marinou Arends, Sara Arendse, Ars Aequi Libri, Bert Arts, J.J. Asscher, W.J. Ausma, Eugène Baak, Adejoké Babington-Ashaye, J.R. Bac, P. Backers, Philip De Baets, Ann Bailleux, R. den Bak, F.A.M. Bakker, S.R. Bakker, J.C.M. Bakker, J.P. Balkema, Herman Balthazar, R.K. Bane, C.H. Bangma, M. Barels, Maurits Barendrecht, C.S. Barendregt, Barend Barentsen, B. Barentsen, J.A.C Bartels, E. Bauw, R.G.A. Beaujean, Cesare Beccaria, Carl Beckers, I.M. Becx, Tekla Beekhuis, J.E. Beekman, M.G.C.J. Beerthuizen, Guillaume Beijers, Guillaume W Beijers, K.A. Beijersbergen, Jolande uit Beijerse, J. uit Beijerse, B. Beke, T. Vander Beken, Tom van der Beken, D. van der Bel, J.H.B. Bemelmans, J.M. van Bemmelen, A.W.J. Benschop, Yves Van Den Berge, Saskia van Bergen, S. van Bergen, Henri Berkmoes, Patrick van Berlo, Tom Bertens, T. Bertens, E.J.A. Bervoets, Sytske Besemer, L.F.M. Besselink, J.A.C. Bevers, Kristel Beyens, Catrien Bijleveld, C.C.J.H. Bijleveld, A.C. Bijlsma, Johannes Bijlsma, Daley Birkett, Lieselot Bisschop, E. Blaauw, John R Blad, J. Blad, Isidoro Blanco Cordero, F.W. Bleichrodt, Edwin Bleichrodt, Marc Bloeyaert, Trudi Blom, M. Blom, Marc Bockstaele, M. Bockstaele, Tim Boekhout van Solinge, R. de Boer, T. den Boer, R. Boers, B. Bohler, Jan Boksem, J. Boksem, Maarten Bolhuis, Maarten Bollen, K.G.A. Bolscher, Wendy De Bondt, R. Bonnevalle-Kok, J.K.J. van den Boom, J. de Boom, Miranda Boone, M.M. Boone, M. Boone, J.S.W. Boorsma, F. Bootsman, M.J. Borgers, M. Borgers, Wim Borst, Kees van den Bos, Willem Bos, M. Bosch, M. van den Bosch, A.G. Bosch, A. Bosma, Hans Boutellier, Karl Dietrich Bracher, Chrisje Brants, C.H. Brants, P.M. Brilman, S.E. van den Brink, Yannick Nelson van den Brink, Y.N. van den Brink, Sven Brinkhoff, Kei Hannah Brodersen, A.P.A. Broeders, TC van der Broek, E.J.M.F.C. Broers, Erik-Jan Broers, Antoon Bronselaer, Hans Bronswijk, Gijs A.F.J. Bronzwaer, H.E. Broring, C. Brouwer, H.N. Brouwer, DVA Brouwer, Willy Bruggeman, C.J.A. de Bruijn, Mandy de Bruijn, M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, M.L.C.C. Bruijn-Lückers, Myriam de Bruijn-Lückers, Theo de Bruin, P. de Bruin, Deborah Bruin, GJN Bruinsma, M.R. Bruning, Kristof Brys, Ann De Buck, Martin Buijsen, Sanne Buisman, Bunker Hill Group, H.G. van de Bunt, Dieter Burssens, Ybo Buruma, Y. Buruma, J.J. Bussink, P. van Calster, W.J.M. Captein, R. Ceulen, Maurits Chabot, Jacques Claessen, J.A.A.C. Claessen, C.P.M. Cleiren, Paul Cliteur, J.P. Cnossen, Jelle Cnossen, Stephanie De Coensel, Mbuayang Collins, Charlotte Colman, Jacques J.F. Commandeur, J.J.F. Commandeur, Aimée Comrie, Charlotte Conings, G.L. Coolen, Marc Cools, L.J.M. Cornet, David J. Cornwell, G.J.M. Corstens, J.E.B Coster van Voorhout, Florian Cova, Christel de Craim, H.E. Creemers, H. Cremers, Hettie Cremers, J.H. Crijns, Jan Crijns, Hans FM Crombag, Hans Crombag, H.F.M. Crombag, José Luis de la Cuesta, M. Cupido, Marjolein Cupido, Wim D'haese, D. Van Daele, Dirk Van Daele, Tom Daems, T. Daems, Lydia Dalhuisen, Marjon Dammers, R.T.J. Dartel, R.T.J. van Dartel, Frédéric Daubechies, Sofie De Kimpe, Emmanuel Debruyne, S. De Decker, Stef Decoene, Piet Deelman, Wilma Degeling, Tim Dekkers, Johan Deklerck, Geert Delrue, L. Demps, André Den Exter, Sofie Depauw, Ton Derksen, F. Deruyck, Ellen Desmet, Marie-Sophie Devresse, Elke Devroe, Steven Dewulf, Th.O.M. Dieben, Th.O.M van Dieben, Frank Diepenmaat, B.J. Diephuis, Jonas Dieussaert, Maarten van Dijck, A.A. van Dijk, Jan van Dijk, J.J.M. van Dijk, Auke van Dijk, Jan-Hein van Dijk, Th.H. van Dijk, Nathalie Dijkman, A. Dijkstra, Jelena Dimitrijevi, J.E. Doek, J.V.O.R. Doekhie, Jennifer Doekhie, H. den Doelder, H. de Doelder, Hans de Doelder, Menno Dolman, M.M. Dolman, Stefano Donati, Jeanne Doomen, F.J.W.M. van Dooren, D.R. Doorenbos, T.A.H. Doreleijers, A.J.A. van Dorst, Diane van Drie, M.C. Dubbeldam, Marieke Dubelaar, M.J. Dubelaar, Alain Duchatelet, Kathleen Duerinckx, Katleen Duerinckx, WLJM Duijst, M.J.A. Duker, H.J. Dullaart, L. Dumescu, Bibi Dumon Tak, H.W. von der Dunk, Petrus van Duyne, Petrus C. van Duyne, P.C. van Duyne, P. van Duyne, Marleen Easton, Vincent Eechaudt, V.I. Eichelsheim, Ryan van Eijk, N.A. Elbers, Henk Elffers, H. Elffers, A. Ellian, R. van Elst, H.K. Elzinga, J.M. Emaus, D. Emmelkamp, M.L. van Emmerik, M.L. Emmerik, F.W.H. van den Emster, Ch.J. Enchede, G. Engbersen, Els Enhus, Ch. J. Enschedé, C.M. van Esch, R.J.J. Eshuis, Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra, L.B. Esser, Liesbeth Eurelings-Bontekoe, M. Euwema, Hester Eymers, W. Faber, Nathalie Fanoy, Stephen Farrall, M.I. Federova, M.I. Fedorova, A.A. Feenstra, T. Felix, W. Ferdinandusse, Ward Ferdinandusse, W.N. Ferdinandusse, Fokke Fernhout, F. Fernhout, Henk Ferwerda, H. Ferwerda, Francisco Figueroa, Cyrille Fijnaut, red Fijnaut, T.F.C. Fischer, Joseph Fleuren, Hans Flier, J.W. Fokkens, Frank Franceus, Stijn Franken, Marieke Franssens, P.M. Frielink, J.M.L.A. Frijns, Elinor Fry, Meijer G.H., Remy Gaarthuis, Leo Van Garsse, Aart Garssen, Carole Gayet-Viaud, Arole Gayet-Viaud, Freddy Gazan, W. Geelhoed, Koen Geens, E.M. van Gelder, Rein Gerritsen, Barbra van Gestel, B. van Gestel, Katrien van Geystelen, Ivo Giesen, Vincent Glerum, V.H. Glerum, M. Goderie, Eef Goedseels, Tessa Gombeer, I.E.W. Gonzales, Isabo Goormans, F.A.N.J. Goudappel, Thijs Goverde, Beatrice de Graaf, M.P. de Graaf, B.A. de Graaf, M.P. Mr. de Graaf, F.C.W. de Graaf, Mr.M.P. de Graaf, Elsbeth Greven, C. Grijsen, Chana Grijsen, D.G.J. Grimmelikhuijzen, E. Gritter, Axel Groenemeyer, N.W. Groenhart, Marc Groenhuijsen, M.S. Groenhuijsen, Marc S. Groenhuijsen, Jaap de Groot, M.F.M. de Groot, M. Grotens, Beijers Guillaume, Antonio Gullo, Laura Gutierrez Gomez, W.J.M. de Haan, R. ter Haar, Rob ter Haar, Iris Haenen, Mireille Hagens, Miet van der Hallen, J. van der Ham, L.E.M. Hamers, Wim Hardyns, A.E. Harteveld, Alex Harteveld, T. Hartlief, Ton Hartlief, Arthur Hartmann, Marjolein den Hartog, Jackie Harvey, W.F. van Hattum, Roelof Haveman, G.C. Haverkate, M.R. Hebly, Koos Heemskerk, W. Heemskerk, N.E. de Heer-de Lange, L.R. van Heijningen, A.C. van 't Hek, L. Hekelaar Gombert, S.V. Hellemons, H.W.J. Helsen, L.E.M. Hendriks, Leo Hendriks, Michiel Hengeveld, Kristien Hepping, A.W. Heringa, L. Heringa, Aalt Willem Heringa, Gwen Herkes, Chris Hermans, Tom Herrenberg, Martine Herzog-Evans, M. Herzog-Evans, M. Hildebrandt, Marianne F.H. Hirsch Ballin, Marianne Hirsch Ballin, M.F.H. Hirsch Ballin, J.J.M. van Hoek, M.G.M. Hoekendijk, J. Hoeksma, Machteld Hoeve, Rob van der Hoeven, R. van der Hoeven, E.J. Hofstee, Ebby Hofstee, C. Hol, N.L. Holvast, Mark Homman, A.B. Hoogenboom, Marloes de Hoon, Bram Horenblas, Mark Hornman, Robert Horselenberg, Henk Scholte ter Horst, RP van der Horst, Stanislas Horvat, R.C. van Houten, A.R. Houweling, Paul van den Hoven, R.A. Hoving, Bernard Hubeau, W. Hugenholtz, Joost Huijer, Marjan Huisman, W. Huisman, Wim Huisman, J. de Hullu, E. Huls, René Hulsen, Ko Hummelen, J.W. Hummelen, F. Hutsebaut, H. Israels, Han Israëls, Pauline Jacobs, Matjaz Jager, J.I.M.G. Jahae, J. Jakobs, Kristina Janjac, Mireille Jans, C.J.H. Jansen, Oswald Jansen, Corjo Jansen, Sander L.J. Janssen, Melanie Janssen, Lydia Janssen, Janine Janssen, SLJ Janssen, Sander Janssen, L. Janssen, F. Janssens, Jelle Janssens, A.LJ. Janssens, Jean-Paul Janssens, Jelle Jaspers, Marko Jelicic, M. Jeltes, Hans-Heinrich Jescheck, J.R.G. Jofriet, D.S. Jol, Danny Jol, Alexia Jonckheere, Ferry de Jong, D. de Jong, K. de Jong, F. de Jong, D.H. de Jong, M.P. de Jong, Alexandra de Jong, E.R. de Jong, Romy de Jong, Ton Jongbloed, G. de Jonge, Gerard de Jonge, B. de Jonge, Evert Jonker, A.H.E.C. Jordaans, N. Jorg, Nico Jörg, Ann Jorissen, C.A. Joustra, Elisabeth Julsing-Nijenhuis, Marianne Junger, M. Jurgens, S.N. Kalidien, A.M. van Kalmthout, A. van Kalmthout, P.T.C. van Kampen, Marjolein Kampijon, Timo Kansil, S. Kappert, W.J.B. ten Kate, Jan W. de Keijser, J.W. de Keijser, N. Keijzer, A.L.M. Keirse, Thijs Kelder, Contantijn Kelk, C. Kelk, Constantijn Kelk, Jasper van der Kemp, Jasper J. van der Kemp, P.H.P.H.M.C. Kempen, P.H.P.H.M.C. van Kempen, Piet Hein van Kempen, M.A.H. Kempen, Arno Kentgens, Senna Kerssies, M. Kessler, Marc Kessler, A.N. Kesteloo, Andries Nicolaas Kesteloo, B.F. Keulen, B. Keulen, B.J.V. Keupink, F.G.H. Kirsten, Edward R. Kleemans, Lianne Kleijer-Kool, Hernán Kleiman, J. de Klerk, F. Klerx, Noël Klima, A.H. Klip, André Klip, H.J. de Kloe, R.J.Q. Klomp, M.M. Knapen, G. Knigge, G. Knobbout, Bert Knobbout, Peter A.M.G. de Kock, W. Koelewijn, L.M. Koenraad, F. Koenraadt, Frans Koenraadt, Rosa Koenraadt, R.M. Koenraadt, C.H. de Kogel, H.G. de Koning, M.M.M. Kooij, Tijs Kooijmans, T. Kooijmans, R.S.B. Kool, Renée Kool, Koopman, F.A.J. Koopmans, Bert-Jaap Koops, N. Kop, Josje van Koppen, Peter van Koppen, P.J. van Koppen, M.V. van Koppen, Peter J. van Koppen, P.A. Koppenol, Gea Koren, D.J. Korf, D. Korf, Jelle Kort, N.N. Koster, Margo de Koster, P.R. Kranendonk, H.B. Krans, B. Kratsborn, L. Krechtig, F.G.H. Kristen, François Kristen, Anamarija Kristic, André Krommendijk, M.J. Kronenberg, Pieter van der Kruijs, Christina van Kuijck, Hans Kuijl, K.F. Kuijpers, Reindert Kuiper, M.J.J. Kunst, Frans Kusters, P.H.L.M. Kuypers, N.J.M. Kwakman, Peter van der Laan, A.M. van der Laan, André M. van der Laan, P.A. van Laar, Karel 't Lam, R.M. Lamp, Klaus von Lampe, Marike Lancel, J. de Lange, F.F. Langemeijer, Vanessa Laureys, A. Leerkes, B.J.G. Leeuw, P.H.P.M. de Leeuw, Bas Leeuw, Joke van Leeuwen, J.B.J. van der Leij, Douwe Leij, André Lemaître, Koen Lenaerts, K. Lens, J.A.W. Lensing, Leonie van Lent, Patrick Leroy, Sjarai Lestrade, S.M.A. Lestrade, Rianne Letschert, Rutger Leukfeldt, E.R. Leukfeldt, Rick van Leusden, M. Levi, Robin Libert, T. Liefaard, Ted van Lieshout, Maurice van Lieshout, Eva Lievens, Wouter Merijn Limborgh, Joep Lindeman, J.M.W. Lindeman, A.P. van der Linden, K. Lindenberg, Kai Lindenberg, C.J.W.M. Lintsen, E. Lissenberg, Marianne Lochs, Moor Lodewijk Gunther, Rolf Loeber, E.K. van Logchem, W.H.G. Loyson, Michiel Luchtman, M.J.J.P. Luchtman, N. Lynch, A.J. Machielse, Eric Maes, Jeroen Maesschalck, Stefano Maffei, Jacques de Maillard, G.C. Makkink, Maklu, R. Malewicz, S.R.F. Mali, Almir Maljevic, Marijke Malsch, M. Malsch, A.M. Marchena-Slot, A. Marchena-Slot, A.D. Marchena-Slot, H.J.C. van Marle, Courtney Marsh, R. Martinage, P. Mascini, Frank Mattheijer, Jan Mattijs, Francesco Mazzacuva, Ilse van der Meer, Guus Meershoek, J. Meese, Joachim Meese, W.E. Meiboom, Petrus Jacobus Meij, C.H. Meijer, Gerlof Meijer, M.E. Meijer, G.H. Meijer, Sonja Meijer, M.E. de Meijer, S. Meijer, Arnt Mein, Rik Mellenberg, P.A.M. Melvis, Qingli Meng, Anneke Menger, Harald Merckelbach, Sofie Merlevede, Thomas Mertens, Gorazd Meško, A.J. Meulenbroek, P.A.M. Mevis, Paul Mevis, Gerben Meynen, G. Meynen, A.I.M. van Mierlo, S.M. Milani, Dick W. de Mildt, D.W. de Mildt, D.E. de Mildt, D. de Mildt, J. Millen, Christophe Mincke, A. Minkenhof, P. Minnebo, H. Moerland, V. Mol, Joseph Molenaar, G. Molier, T. Molleman, Violet Mols, Jos Monballyu, A.W.M. Mooij, R.R.M. de Moor, Lodewijk Gunther Moor, J.H.M. Mooren, F. van der Mooren, Hans Moors, C. Morgenster, H. Mostar, Dominique Mougenot, P.J.D.J. Muijen, V. Mul, J.M.L. van Mulbregt, C.F. Mulder, E.A. Mulder, Lida Mulder, J.D.W.E. Mulder, E.R. Muller, Eddy Muylaert, B.E.P. Myjer, Jan Naeye, J. Naeye, Carla Nagels, MH Nagtegaal, J.S. Nan, Joost Nan, A. de Nauw, Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, Anne Nederlof, Hans Nelen, James L. Newell, R. Nieuw, Paul Nieuwbeerta, Paul Nieuwbeerte, Nelleke Nieuwboer, M. Nieuwebhuis, A.J. Nieuwenhuis, Michael Nieuwenhuis, J.F. Nijboer, A.S. de Nijs, Vincent O. Nmehielle, Jaap Noorda, Marloes van Noorloos, L.A. van Noorloos, Hansje van den Noort, Jannie Noppe, Lucas Noyon, M.D. Nuis, J.D.L. Nuis, A.A.A. Nunen, A.M.E. Nuyens, Miren Odriozola Gurrutxaga, T.I. Oei, Karel T.I. Oei, Hector Olásolo, F.P. Ölçer, Pinar Ölçer, Don John O. Omale, C. van Oort, Claudia van Oort, Laura van Oploo, A.M.M. Orie, L. Orvini, M. Otte, Brenda Oude Breuil, Floris Oudshoorn, Jannemieke Ouwekerk, Jannemieke Ouwerkerk, J.W. Ouwerkerk, A.M. Overheul, G.B. Palermo, F. Panholzer, Letizia Paoli, D.J.M.W. Paridaens, D.J.M.W. Paridaens van der Stoel, D.J.M.W. Paridaens-van der Stoel, Stephan Parmentier, Manuela Parra, Patrick Van Parys, Tony Van Parys, Veerle Pashley, Nikos Passas, Harry de Pater, Harry Pater, Evelien de Pauw, Lieven Pauwels, Freek Pecht, Timo Peeters, J.S. Peper, Louize Perdieus, C. Peristeridou, Mischa van Perzie, Geert Pesselse, G. Pesselse, L.J.J. Peters, Laura Peters, Marcel Pheijffer, Y.R.S. Piekhaar, Thierry Piette, Arie van der Pijl, Sacha Piron, O.S. Pluimer, Paul Ponsaers, P. Ponsaers, L. Postma, Annemarie Postma, Anne Postma, Liselotte Postma, Yves Poullet, Ties Prakken, E. Prakken, Jan Pranger, Ruth Prins, HG Punt, Johan Put, Laurens van Puyenbroeck, Geert Raaijmakers, Sanne Raats, Eddy De Raedt, B.C.M. Raes, Sophie Raeymaekers, Andre Ram, Stephanie Rap, S.E. Rap, Guy Rapaille, E. Rassin, Maria Ratering, J Reef, J.A. van Reijn, J.M. Reijntjes, C. Reijntjes-Wendenburg, J.M. Reintjes, C. Reintjes-Wendenburg, J. Remmelink, Remco van Rhee, Frans Rietveld, Bob Rigo, A.C. Rijkers, B.R. Rijpkema, A. Ringnalda, L. Robert, R. Robroek, Rick Robroek, D. Roef, Nathalie Roegiers, F. Roest, Lodewijk Rogier, C. la Roi, C. Roodbeen, T.R. van Roomen, Tessa van Roomen, M.M. van Rosmalen, Annelies Rottgering, A.E.M Rottgering, Ben Rovers, B. Rovers, Klaas Rozemond, K. Rozemond, J. Rozie, Stijn Ruiter, S. van Ruller, Christiaan F. Ruter, C.F. Ruter, Brice de Ruyver, Dominique Van Ryckeghem, Charlotte Ryckman, Eduardo Saad-Diniz, Henny Sackers, H.J.B. Sackers, Jonathan Saelen, L. le Sage, Irene Sagel-Grande, H.I. Sagel-Grunde, Renze Salet, Barbara Salverda, B.A. Salverda, Mojan Samadi, Ivan Sammut, C.M. Sandelowsky-Bosman, J. van der Sanden, Hanne Sanders, Dominique Scappini, Hans Schaafsma, Dorian Schaap, Martin Scharenborg, Miroslav Scheinost, V. Scheirs, Maarten Schenck, A.J.J.G. Schijns, Reinout Schiphuis, Reinout Berend Schiphuis, Alex P. Schmid, D. Schoenmaker, Yvette Schoenmakers, G.K. Schoep, Ard Schoep, HJM Schonberger, H.M.N. Schonis, Peter C. Schouten, Peter Schouten, B.A. Schuijling, M. Schuilenburg, Marc Schuilenburg, Jan Paul Schutten, Pauline Schuyt, Pauline Margreet Schuyt, P.M. Schuyt, Judith Serrarens, A. Seuters, Annemarie Seuters, H.G. Sevenster, Joanna Shapland, Dina Siegel, M. Sieseling, Mirjam Siesling, Eelke Sikkema, E. Sikkema, J.B.H.M. Simmelink, V.M.A. Sinnige, Josua Sitompul, J.M. Sjocrona, Geert Slabbekoorn, E. van Sliedregt, Wim Slot, A. Slotboom, Anne-Marie Slotboom, G. Sluiter, G.K. Sluiter, H. Smeenge, Sidney Smeets, Marnix Eysink Smeets, D.J.H. Smeets, Bart De Smet, G. Smid, H.A.C. Smid, Mr. H.J. Smidt, M.J. Smilde, Annemarie Smit, Kristel Beyens Snacken, Sonja Snacken, F. Soeteman, Erik De Soir, Nicolle Sommers, Winnie Sorgdrager, Rozemarijn van Spaendonck, Toine Spapens, A.C.M. Spapens, Jon Spencer, J. Spencer, Pieter Spierenburg, G. Spong, Taru Spronken, M.G.J.M. Staak, I. Stals, EF Stamhuis, Evert Stamhuis, David Stans, H.J. Starrenburg, Mr.H.J. Starrenburg, Ronald van Steden, Patrick Van den Steene, Paula Steenwinkel, Ì.C.A. ter Stege, H. Stegge, Aart Sterk, J. Steutel, L. Stevens, Lonneke Stevens, E. Steyger, R. Stijnen, Elena Stocco, Bas van Stokkom, Wouter Stol, W.Ph. Stol, S.A.M. Stolwijk, H.J. Mr. Strarrenburg, M. van Strien, A.L.J. Strien, A.L.J. van Strien, Litska Strikwerda, S. Struijk, Sanne Struijk, D. Struik, Studentsonly, Rene Swaaningen, R. van Swaaningen, René van Swaaningen, C. Swier, Christian Syrier, M. Taheri, P.J.P. Tak, Peter J.P. Tak, J.P. Tak, John Tamerus, S.C. Tang, M.D. Taverne, J. van Teefelen, Katrien Temmerman, Jan Terpstra, J. Terpstra, J.M.H.F. Teunissen, Eveline Thoonen, J.R.C. Tieman, A.J.G. Tijhuis, Yoram Timmerman, Joep Timmermans, Niyibizi Tite, N. Tollenaar, Jochem Tolsma, Victor Toom, D.A.G. van Toor, L/G/ Toornvliet, E.J. van der Torre, E. van der Torre, Ph. Traest, Philip Traest, P. Traest, Els Traets, Ayelén Trindade, W. Trommel, J.W.M. Tromp, T.B. Trotman, Tamara Trotman, J.H.M. Tulen, K. Twisk, D.P. van Uhm, W.E.C.A. Valkenburg, Catherine Van De Heyning, Fernand Vandamme, Tom Vander Beken, Miet Vanderhallen, Wouter Vanderplasschen, Steven Vandromme, Anne Vauthier, Th.W. van Veen, P.C. Vegter, W.H. Vellinga, J.H.J. Verbaan, Joost Verbaan, R.J. Verbeek, Suzan Verberk, F. Verbruggen, Frank Verbruggen, Aldo Verbruggen, Antoinette Verhage, M.A. Verhoeven, R.J. Verkes, P.C. Verloop, Arina Vermaas, Gert Vermeulen, Get Vermeulen, Rino Verpalen, M.J.M. Verpalen, H.C. Verploegh, P.A.M. Verrest, Pieter Verrest, N.G.H. Verscaeren, N.G.C. Verschaeren, L.C.A. Verstappen, Peter Versteegh, Raf Verstraeten, R. Verstraeten, S. Verweij, T. de Vette, Cécile Vigour, Kees van der Vijver, Liesbeth J. Vink, C.L. van der Vis, T.F. Visser, P. Vlas, Jaap van Vliet, Y.M. van der Vlugt, D.L.F. de Vocht, Dorris de Vocht, Joop Voetelink, B.W.A. Volker, B.A. Vollaard, Jeroen ten Voorde, J.M. ten Voorde, K.C.J. Vriend, J. de Vries, Marsha de Vries, Reijer de Vries - Jonker, C.L. de Vries Lentsch-Kostense, A.L. Vytopil, Maarten De Waele, Patrick Waeterinckx, W.A. Wagenaar, Willem Albert Wagenaar, A.E. van der Wal, G.F. Walgemoed, Lode Walgrave, C. Waling, C.J.D. Warren, B.S.J. Wartna, P.J. Wattel, V.J.A. de Weerd, I. Weijers, Ido Weijers, J.H. van der Werff, M. Westerveld, Faculteit Militaire Wetenschappen, H. Weyers, Johannes Wheeldon, Hermine Wiersinga, H.L.G. Wieten, P.G. Wiewel, Ido Wijers, A. Wijffels, A.Ph. van Wijk, Anton van Wijk, Isabelle Wilcke, B. de Wilde, Bas de Wilde, S.J.G.N.M. Willard, Tom Willems, A.W.A. Willemsen, Clemens Willemsen, Harmen van der Wilt, Sigrid van Wingerden, S.G.C. van Wingerden, R.E. de Winter, C. Wisse, Theo de Wit, Theo W.A. de Wit, Erik Martin Witjens, Pieter De Witte, M.J.F. van der Wolf, M. van der Wolf, M.J.E. van der Wolf, D. de Wolf, Michiel van der Wolf, Michaël van der Wolf, D.J.B. de Wolff, H.D. Wolswijk, Luuk Wondergem, TML Wong, J. Wöretshofer, Maartje van der Woude, Eveline De Wree, Chris Van den Wyngaert, Femke Zalm, Wouter de Zanger, W.S. Zanger, M. Zilinsky, Geertjan Zuijdwegt, J.W. Zwemmer, B.W.C. Zwirs