Werken

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen