Werken

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Reeksen

Willem Pompe Junior Podium

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij