dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
ISBN
9789462404458

verschijningsdatum
01/11/2017

Reeksen

Willem Pompe Junior Podium

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij

Personen

Schaap Anne-Jetske

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Wolf Productions

The Right to Life under Article 2 of the European Convention on Human Rights    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
The recast reception conditions directive    
Nader strafrechtelijk onderzoek vanuit verdedigingsperspectief
Zoeken in computers naar Nederlands en Belgisch recht
Monitor gesubsidieerde rechtsbijstand 2015
Overheid en godsdienst    
State and Religion    
Thoughts on Article 15 of the European Convention on Human Rights
The wto dispute settlement system as a legal impediment to iran’s accession to the WTO
Ontdek het internationale recht
Terrorisme
Remedies against unlawful detention in Rwanda
Frontex and ebcga
DÉCOUVRIR LE DROIT INTERNATIONAL
Footprints of the 20th Century | Volume I - Cultural Diplomacy
Uitbesteding van wetgeving
Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving
De Luister-en-Vertel-Tournee in Syrië
De Luister-en-Vertel-Tournee in de Verenigde Staten
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië | deel 1
De Luister-en-Vertel-Tournee in Argentinië (deel 3)
Niet storen?
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen voor moderne slavernij
Footprints of the 20th Century: Volume III - Western cooperation
Footprints of the 20th Century: Volume IV - European Unification into the Twenty-First Century
Footprints of the 20th Century: Volume V - Neither Justice nor Order
The many faces of crime for profit and ways of tackling it
Reports of Judgments and Decisions
Footprints of the 20th Century | Volume II - The Illusions of Detente
Forgiveness
Computer forensics and digital evidence
Solving statelessness
Forensic Psychiatry, day by day
The doctrine of command responsibility and the need to avoid arbitrary punishments
Koorddansen
Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen?
Wetboek van strafrecht Curaçao
Medische aansprakelijkheid
Rechtshandelingen en nulliteiten
Twee eeuwen dienstplicht, discipline, dienstweigering en desertie
The World’s Stateless
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van een herstelgerichte afdoening via bemiddeling in strafzaken in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting
Gestoorde slaap
Overview of the Court’s Case-Law 2016
Onderwijs in Nederlands-Indië
Alternatieve gassen en aansprakelijkheid
Onze manier van straffen
A comparative study of cybercrime in criminal law: China, US, England, Singapore and the Council of Europe
Reports of judgments and decisions/Recueil des arrêts et décisions | 2014/IV