dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
De Werkloosheidswet
ISBN
9789013068559

verschijningsdatum
01/10/2009

Reeksen

Monografieen sociaal recht

Arbeidsrecht en insolventie    
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie    
Collectief Arbeidsrecht    
Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid    
De continu├»teit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen    
De ontslagpraktijk van het UWV    
De oudere werkende en het sociaal recht    
De privacybescherming van de zieke werknemer    
De reikwijdte van medezeggenschap    
De uitvoeringspraktijk van het UWV werkbedrijf    
De Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet    
De Werkloosheidswet    
De Wet werk en zekerheid    
De WW en nieuwe sociale risico's    
De zelfstandige in het sociaal recht    
De zelfstandige zonder personeel    
De zieke werknemer
De zieke werknemer    
De zieke werknemer    
Disfunctioneren en wangedrag van werknemers    
Europees Arbeidsrecht    
Europees Arbeidsrecht    
Europees Arbeidsrecht    
Europees socialezekerheidsrecht    
Europees socialezekerheidsrecht    
Flexibele arbeidsrelaties    
Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief    
Het ontslag op staande voet    
Het ontslag op staande voet    
Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief    
Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten    
Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten    
Inleiding Europees arbeidsrecht    
Inleiding Europees arbeidsrecht    
Inleiding pensioenrecht    
Inleiding pensioenrecht    
Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht    
Nederlands arbeidsrecht in een internationale context    
Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht    
Overgang van onderneming in de private en publieke sector    
Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming    
Privatisering en activering in de Nederlandse sociale zekerheid en solidariteit een internationaal perspectief    
Stelplicht en bewijslast in het nieuwe arbeidsrecht    
Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020    
Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid    
Werkzekerheid in het arbeidsrecht    
Wet arbeid vreemdelingen    
Wet werk en bijstand

Personen

A.C. Damsteegt

De Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet    
De Werkloosheidswet    
De zelfstandige zonder personeel    
De zelfstandige zonder personeel    
Sociale zekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Tekst & Commentaar | Socialezekerheidsrecht

Frans Pennings

Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer    
De Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet    
Essays on Private & Business Law    
Europees socialezekerheidsrecht    
Fons Houtnagel
Hent, de dorpsagent    
Nederlands arbeidsrecht in een internationale context    
Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en van sociale bescherming    
socialezekerheidsrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie