dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Een regeling voor personenschade door rampen
ISBN
9789462743878

verschijningsdatum
14/09/2015
Paperback
Een regeling voor personenschade door rampen
ISBN
9789462901223

verschijningsdatum
24/08/2015

Reeksen

UCALL

Assumpties annoteren    
Civiel schadeverhaal via het strafproces    
Contractual control in the supply chain    
De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad    
Defensieve dokters?    
Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
Haalbaarheid van een database ten behoeve van schadeverhaal door asbestslachtoffers    
Het daderschap van de rechtspersoon    
Langlopende letselschadezaken    
Law in the risk society    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Nudging in het contractenrecht ter bescherming van zwakkere partijen    
Ongezond en (on)geoorloofd    
Opvattingen onderzoeken    
Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid    
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland    
Schadevoorkomingsplicht    
Secundaire Aansprakelijkheid    
SHN binnen de ZSM    
Van compensatieconflicten naar betekenisvol compenseren    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?    
Voorzorgverplichtingen    
Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen    

Personen

E.F.D. Engelhard

Aansprakelijkheid voor schade    
Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    

R. Rijnhout

Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
In de schaduw van het slachtoffer    
Langlopende letselschadezaken    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Van compensatieconflicten naar betekenisvol compenseren    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Conflict of Laws

Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
The status of children arising from inter-country surrogacy arrangements    
Comparative law in legislative drafting    
Volgens Aboriginal recht ... / According to Aboriginal Law ...    
Nationality law in the Eastern Hemisphere
Dynamieken ontrafeld aan de mediationtafel    
Negotiating International Commercial Contracts: Practical Exercises    
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Negotiating International Commercial Contracts    
Interregionaal privaatrecht    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk