dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
International Criminal Law
ISBN
9789069169330

verschijningsdatum
01/08/2009

Reeksen

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Aansprakelijkheid van de arbiter: ‘bewuste roekeloosheid’, ‘ernstig verwijt’ of ‘bekwame arbiter’ als maatstaf?
Aansprakelijkheid van financiële toezichthouders    
Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed    
Beroepsaansprakelijkhied
Bescherming van persoonsgegevens
Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht
Civiele cassatie    
Civiele cassatie    
Conflictoplossing en scheidingsrecht    
Contracten met de overheid    
Contractsuitleg
Crowdfunding
De advocaat in de privaatrechtelijke praktijk    
De agentuurovereenkomst
De bancaire kredietovereenkomst    
De Hoge Raad en de twee-wegenleer    
De privaatrechtelijke dwangsom    
De privaatrechtelijke dwangsom
Erfpacht
Executie(ver)koop van onroerende zaken
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)
Fusie en overnames in Nederland    
Grondrechten in het vermogensrecht    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
International Criminal Law
International Criminal Law | 2009/2012    
Karakteristiek van het privaatrecht    
Letters of intent    
Medische aansprakelijkheid - tweede druk
Natrekking, vermenging en zaaksvorming    
Ongerechtvaardigde verrijking    
Persoonlijke zekerheden
The Netherlands Commercial Court
Uitleg van schriftelijke contracten    
Verkrijging door verjaring    
Verpandbaarheid van NFT's
Voorwaardelijke verbintenissen    
Zakelijke mediation – wat, hoe en wanneer?

Personen

P.A.M. Mevis

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Capita strafrecht    
Contourennota    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
International Criminal Law
International Criminal Law | 2009/2012    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    
Klagen over politie en justitie    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - boek 0    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8    
Praktisch strafrecht
Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering    
Strafrechtelijk bewijsrecht    
TBS    
Tenuitvoerlegging | Deel 8    
Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht    
Verhoging strafmaximum moord    
Victa vincit veritas?    
Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek    

J.M. Reijntjes

Antilliaanse strafrechtpleging
Bewijs | Strafzaken 34 | Handboek    
Curacao op de drempel van de autonomie
De dagvaarding in strafzaken    
Deskundigen en tegenspraak in het Belgische en Nederlandse strafrecht    
Grepen uit de Antilliaanse jurisprudentie | Deel 2    
Het interregionale strafrecht van het Koninkrijk der Nederlanden    
International Criminal Law
International Criminal Law | 2009/2012    
Minkenhof's Nederlandse strafvordering    
Minkenhofs Nederlandse strafvordering    
Voorarrest    

EF Stamhuis

Blauwe VNW | Staats- en Bestuursrecht 2014-2015    
International Criminal Law
International Criminal Law | 2009/2012    
Verzameling Nederlandse wetgeving | Studiejaar 2012/2013    
Verzameling Nederlandse Wetgeving 2011-2012
Verzameling Nederlandse wetgeving 2013-2014 | A, B, C    
Wetgeving straf proces recht | 2012 2013    
Wetgeving Straf(proces)recht | 2010-2011    
Wetgeving Straf(proces)recht | 2011-2012
Wetgeving Straf(proces)recht | 2011-2012    
Wetgeving straf(proces)recht | 2013/2014    
Wetgeving Straf(proces)recht | 2017-2018 deel C van de Blauwe VNW    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie