dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wetgeving & Rechtspraak
ISBN
9789013130744

verschijningsdatum
15/04/2015

Reeksen

Wmo

Wetgeving & Rechtspraak
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Wetgeving & Rechtspraak | 2016-1    
Wmo Wetgeving & Rechtspraak    

Personen

Erik Boersma

De Kleine Gids WMO
De Kleine Gids WMO | 2015    
Kleine gids WMO | 2015    
Wetgeving & Rechtspraak
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Wetgeving & Rechtspraak | 2016-1    
Wmo 2015 Wetgeving & rechtspraak 2017-2    
Wmo jurisprudentie | 2012    
Wmo jurisprudentie | 2013    
Wmo Wetgeving & Rechtspraak    
Wmo Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Wmo wetgeving en rechtspraak    
Wmo wetgeving en rechtspraak | 2013-1    
Wmo wetgeving en rechtspraak | 2013-2    
Wmo Wetgeving en Rechtspraak | 2014-1    
WMO-jurisprudentie | 2014    

Kees-Willem Bruggeman

Awb wetgeving & rechtspraak    
Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein | 2015.1    
Awb Wetgeving en rechtspraak voor het sociaal domein | 2014    
Awb wetgeving en rechtspraak voor het sociaal domein | 2014    
De Kleine Gids WMO | 2015    
De sociale gemeente?
Inleiding tot het sociaal domein    
Kernregelingen voor de uitvoering van het sociaal domein 2019
Kleine gids WMO | 2015    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak    
Participatiewet wetgeving & rechtspraak    
Participatiewet wetgeving & rechtspraak | 2015-2    
Participatiewet wetgeving & rechtspraak | 2016.2    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak | 2017-1    
Participatiewet Wetgeving & Rechtspraak | 2017-2    
Participatiewet wetgeving en rechtspraak | 2015-001    
PS special Wmo | 2015    
Sociaal domein voor raadsleden
Sociaal domein voor raadsleden    
Wet- en regelgeving sociaal domein 2022/1
Wet- en regelgeving sociaal domein 2022/2
Wet- en regelgeving sociaal domein 2023/1
Wet- en regelgeving sociaal domein 2023/2
Wet- en regelgeving sociaal domein 2024/1
Wetgeving & Rechtspraak
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Wetgeving & Rechtspraak | 2016-1    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2015-002    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2017-1    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2017.2    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2018-1    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2018-2    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2019-1    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2020-1    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein | 2020-2    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2016-2    
Wetgeving Gemeentelijk Sociaal Domein 2016.2    
Wetgeving gemeentelijk sociaal domein 2019-2    
Wetgeving gemeentelijke sociale zekerheid    
Wetgeving gemeentelijke sociale zekerheid    
Wmo    
Wmo 2015 Wetgeving & rechtspraak 2017-2    
Wmo jurisprudentie | 2012    
Wmo jurisprudentie | 2013    
Wmo Wetgeving & Rechtspraak    
Wmo Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Wmo wetgeving en rechtspraak    
Wmo wetgeving en rechtspraak    
Wmo wetgeving en rechtspraak | 2013-1    
Wmo wetgeving en rechtspraak | 2013-2    
Wmo Wetgeving en Rechtspraak | 2014-1    
WMO-jurisprudentie | 2014    
WWB wetgeving en rechtspraak | 2013-1    
WWB wetgeving en rechtspraak | 2013-2
WWB wetgeving en rechtspraak | 2014-002    
WWB Wetgeving en rechtspraak | 2014.1    
WWB Wetgeving en rechtspraak | 2014.2    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie