dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Toezicht
ISBN
9789013132762

verschijningsdatum
20/11/2015
Paperback
Toezicht
ISBN
9789013132755

verschijningsdatum
07/10/2015

Personen

F.J.H. Mertens

Toezicht
Toezicht    
Veiligheid boven alles?    

E.R. Muller

Aansprakelijkheidsmanagement politie    
Acute medische zorg    
Brandweer    
Brandweer    
Burgemeester    
Carriere in de waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand    
Conflict    
Crises, rampen en recht    
Crisis    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2
Detentie    
Forensische wetenschap    
Fraude    
Geweld    
Geweld | handboeken veiligheid    
Handhaving    
Inlichtingen & Veiligheidsdiensten    
Instituten van de staat    
Integriteit: integriteit en integriteitsbeleid in Nederland    
Krijgsmacht    
Liefde in de waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand    
Marechaussee    
Naar beginselen van behoorlijke politiezorg    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Politie    
Politie en Media    
Rechercheportret    
Rechterlijke macht    
Risico    
Security, safety and criminal justice in the Netherlands    
Strandrellen in Hoek van Holland    
Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid    
Terrorisme    
Terrorisme    
Toezicht
Toezicht    
Toezicht    
Veiligheid    

H.B. Winter

Bestuursrecht | 2    
Bestuursrecht | deel 2    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | Deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid bestuursprocesrecht    
De organisatie van de opsporing van cybercrime door de Nederlandse politie    
De procedure bij de bestuursrechter in kort bestek    
De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek    
In wetenschap voor de praktijk
Kwaliteitszorg in de rechtspraktijk    
Regie, regie, regie    
Ridderorde    
Toezicht
Toezicht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie