dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Crises, rampen en recht
ISBN
9789013124002

verschijningsdatum
15/04/2014

Reeksen

Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging

Afscheid van de klassieke procedure?    
Controverses rondom legaliteit en legitimatie    
Controverses rondom legaliteit en legitimatie    
Crises, rampen en recht    
Crises, rampen en recht
Crises, rampen en recht    
Homo digitalis    
Immuniteiten    
Immuniteiten    
Kwaliteit als keuze    
Maatschappelijk verantwoord ondernemen    
Multiculturaliteit en recht    
Toezicht 2005    
waarheid en waarheidsvinding in het recht    
Waarheid en waarheidsvinding in het recht    

Personen

Ton Hartlief

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Algemene voorwaarden    
Anno 2010    
Arbeidsrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Bestuursrecht    
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Insolventierecht    
Boom Basics Vereniging en stichting
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Consumentenkoop    
Contractenrecht    
Contractenrecht
Crises, rampen en recht
Crises, rampen en recht    
De Spier-bundel    
De toekomst van de letselschadepraktijk    
Erfrecht en schenking    
Europees recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Grootboek    
Het Nederlandse recht    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
IPR en BW    
Jeugdrecht    
Kritiek op recht    
Mededingingsrecht    
Medische aansprakelijkheid
Omgevingsrecht    
Onrechtmatige daad    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Sdu commentaar vermogensrecht | editie 2015-2016    
Sdu Commentaar Vermogensrecht.    
Sociale zekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    
Verkenningen binnen het letselschaderecht    
Vermogensrecht    
Verzekeringsrecht    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

B.F. Keulen

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Cassatie in strafzaken    
Crises, rampen en recht
Crises, rampen en recht    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Ernstige verkeersdelicten    
Het roer recht    
Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken    
Naar een tweefasenproces?    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Opzet en schuld    
Schets van het economisch strafrecht    
Strafprocesrecht    
Strafprocesrecht | ons strafrecht    

H.R.B.M. Kummeling

Beginselen van de democratische rechtsstaat    
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursdwang en dwangsom
Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht
Crises, rampen en recht
Crises, rampen en recht    
De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie
De Wet milieubeheer    
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht    
Gemeentewet Provinciewet | Wet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet ProvinciewetWet gemeenschappelijke regelingen    
Gemeentewet, provinciewet, wet gemeenscappelijke regelingen
Het Nederlandse kiesrecht    
Het Nederlandse parlement    
Het Nederlandse parlement    
Het Nederlandse parlement    
Het Nederlandse parlement | 2014 | Onderwijseditie    
Nederlands waterrecht in Europese context    
Onteigeningsrecht    
Regelgeving in Nederland    
Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief    

E.R. Muller

Aansprakelijkheidsmanagement politie    
Acute medische zorg    
Brandweer    
Brandweer    
Brandweer    
Burgemeester    
Carriere in de waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand    
Conflict    
Crises, rampen en recht
Crises, rampen en recht    
Crisis    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2    
Crisis in Nederland: Ramoen, rellen, gijzelingen en andere crises | 2
Detentie    
Forensische wetenschap    
Fraude    
Geweld    
Geweld | handboeken veiligheid    
Handhaving    
Inlichtingen & Veiligheidsdiensten    
Integriteit: integriteit en integriteitsbeleid in Nederland    
Krijgsmacht    
Liefde in de waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand    
Naar beginselen van behoorlijke politiezorg    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Openbare orde en veiligheid    
Politie    
Politie en Media    
Rechercheportret    
Rechterlijke macht    
Risico    
Security, safety and criminal justice in the Netherlands    
Strandrellen in Hoek van Holland    
Terrorisme    
Terrorisme    
Toezicht    
Veiligheid    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht