dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
ISBN
9789013120585

verschijningsdatum
10/04/2015
Hardback
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
ISBN
9789013120578

verschijningsdatum
01/01/2015

Reeksen

Studiepockets strafrecht

Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Corruptiedelicten    
De dagvaarding in strafzaken    
De rechtspersoon in het strafrecht    
De strafbeschikking    
De Wet internationale misdrijven    
Gezondheidsstrafrecht    
Grondlijnen van Europees recht    
Hoofdlijnen van de wet Mulder    
Hoofdwegen door het verkeersrecht    
Inleiding fiscaal strafrecht    
Jeugd- en adolescentenstrafrecht
Jeugdstrafrecht    
Milieustrafrecht    
Militair strafrecht    
Militair tuchtrecht    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
Schets van het economisch strafrecht    
Schets van het economisch strafrecht    
Strafbaarheid in de voorfase    
Studiepocket strafrecht | 35 Het slachtoffer en het strafproces    
TBS    
Terrorismebestrijding    
Uitingsdelicten    
Wet wapens en munitie    

Personen

D.R. Doorenbos

Marktmisbruik    
Onderneming en financieel toezicht    
Onderneming en sanctierecht    
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
Schets van het economisch strafrecht    
Schets van het economisch strafrecht    

F.W. Bleichrodt

Cassatie in strafzaken    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
De rechter in het geding    
Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen    
Gevangen in de EBI    
Het beslissingsmodel van 348/350 Sv    
Het beslissingsmodel van 348/350 Sv    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Over burgers en opsporing    
Sanctierecht    
Sanctierecht    
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
Schets van het economisch strafrecht    
Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht    

P.H.P.H.M.C. van Kempen

Cassatie in strafzaken    
Foreign terrorist fighters: strafbaarstelling van verblijf op een terroristisch grondgebied?    
Hoger beroep: renovatie en innovatie    
Implementatie van Europese vormen van politiƫle samenwerking
Internationaal recht en cannabis    
Internationaal recht en cannabis II    
International and regional human rights documents    
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht    
Kroniek van het strafrecht | 2013    
Kroniek van het strafrecht | 2016    
Kroniek van het strafrecht | 2017    
Kroniek van het strafrecht | 2019    
Kroniek van het strafrecht 2015    
Levend strafrecht    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Repressie door mensenrechten
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
Schets van het economisch strafrecht    

B.F. Keulen

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Cassatie in strafzaken    
Crises, rampen en recht    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Ernstige verkeersdelicten    
Het roer recht    
Naar een tweefasenproces?    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Opzet en schuld    
Schets van het economisch strafrecht • Schets van het economisch strafrecht
Schets van het economisch strafrecht    
Strafprocesrecht    
Strafprocesrecht | ons strafrecht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie