dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Handboek Stichting en Vereniging
ISBN
9789462511941

verschijningsdatum
21/11/2018
Paperback
Handboek stichting en vereniging
ISBN
9789490962999

verschijningsdatum
15/05/2013
Hardback
Handboek stichting en vereniging
ISBN
9789462510722

verschijningsdatum
28/07/2015
Paperback
Handboek Stichting & Vereniging
ISBN
9789462511590

verschijningsdatum
22/01/2018

Personen

J.J.A. Hamers

Boom Basics | Vereniging en stichting    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Handboek Stichting en Vereniging
Handboek Stichting en Vereniging    
Inleiding personenvennootschappen    
Inleiding personenvennootschappen    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Tien tinten Schwarz
Vereniging en stichting    
Vereniging en stichting    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Young corporate lawyers | 2013    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

C.A. Schwarz

Boom Basics | Vereniging en stichting    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Certificering van aandelen
Handboek Stichting en Vereniging
Handboek Stichting en Vereniging    
Inleiding rechtspersonenrecht    
Inleiding tot het nieuwe bv-recht
Naamloze en besloten vennootschap    
Ondernemingsrecht voor fiscalisten
Towards sustainability    
Vereniging en stichting    
Vereniging en stichting    
Young corporate lawyers | 2013    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

D.F.M.M. Zaman

Compendium Levenstestament
De personenvennootschap anno 2015 en haar toekomst    
De Stichting    
Handboek Stichting en Vereniging
Handboek Stichting en Vereniging    
Juridische fusie en splitsing    
Ondernemingsrecht | 2011    
Ondernemingsrecht | 2013-2014    
Ondernemingsrecht voor fiscalisten
Rondom Certificaten van Aandelen    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | 2022-2023    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | Editie 2019-2020    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2011    
Wie is de aandeelhouder?    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Uitgeverij Paris B.V.

Handboek Stichting en Vereniging
Handboek Stichting en Vereniging    
Wet op de ondernemingsraden    
Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht    
De Arbowet geschetst    
Verborgen privaatrecht    
Hidden civil law    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming    
Young corporate lawyers | 2016    
Jurisprudentie en regelgeving    
Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'    
Rechtsgemeenschapsconforme uitleg    
Bijzondere bedingen. Aansprakelijkheid. Gelijke behandeling. Overgang van de onderneming    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Crowdfunding    
Arrestenbundel    
Handboek compliance in de zorg    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Uitleg van rechtshandelingen    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
The crisis of European refugee law:    
Bouwrecht    
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Handboek Spoorwegrecht    
Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen    
Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Aanbestedingsrecht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Zekerheid op lading    
Waardering van ondernemingen    
De toekomst van de civiele rechtspraak    
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten    
Jurisprudentie en regelgeving    
Mededingingsrecht in de EU en Nederland    
De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon    
Over de grenzen van het internet II
Ernstige verkeersdelicten    
Opzet, kans en keuzes    
Honderd jaar onderwijspacificatie    
Juridische aspecten van contant geld    
De tijdelijke arbeidsovereenkomst in de praktijk    
Barmhartigheid in het burgerlijk recht
Het dwangakkoord buiten faillissement    
Aanbestedingsrecht    
Een gedragswetenschappelijk perspectief op de consumentenkredietovereenkomst    
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht    
Aanbestedingsrecht | Gunningscriteria en gunning