dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Handboek compliance in de zorg
ISBN
9789462511798

verschijningsdatum
11/05/2018
Paperback
Handboek compliance in de zorg
ISBN
9789462510838

verschijningsdatum
04/09/2015

Personen

Wilco Oostwouder

Corporate Governance: current issues and the financial crisis
Handboek compliance in de zorg
Handboek compliance in de zorg    
Handboek compliance in de zorg

Marc Ph. M. Wiggers

Handboek compliance in de zorg
Handboek compliance in de zorg    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

BISAC Codes

LAW / Commercial / General

EU Cross-Border insolvency court-to-court cooperation principles    
International contributions to the the reform of chapter 11 U.S. bankruptcy code    
Terrorism and the economy    
Contractual control in the supply chain    
The law & economics of buyer power in EU competition policy    
Boundaries and intersections    
Modern law of sales in the United States    
Sukuk structures    
Are EU banks safe?; Zijn EU banken veilig?    
Mandatory corporate social responsibility reporting in the EU    
Handboek compliance in de zorg
Handboek compliance in de zorg    
The presumption of non-conformity in European consumer sales law    
The CISG advisory council opinions    
The Bank Recovery and Resolution Dir4ective and the Single Resolution Mechanism    
Towards sustainability    
EU Banking supervision    
Current issues in CISG and arbitration    
Le role du jugement etranger dans l'interpretation du droit conventionnel uniforme    
Embedding the Principles of Life Time Contracts
The Seller's Right to Cure under Article 48 CISG
Franchise
Futureproof Competition Law
Corporate Governance in the Netherlands
Het Executive Committee
Embedding the Principles of Life Time Contracts    
Het Executive Committee
Het executive committee    
Franchise
Franchise    
The Seller's Right to Cure under Article 48 CISG    
Futureproof Competition Law    
Futureproof Competition Law
Corporate Governance in the Netherlands    
Corporate Governance in the Netherlands
EU Public Procurement Law & Self-organisation
EU Public Procurement Law & Self-organisation
Handboek compliance in de zorg
Handboek compliance in de zorg
EU Public Procurement Law & Self-organisation    
Het Executive Committee    
Corporate Governance in the Netherlands    
Futureproof Competition Law    
Franchise    
Directors liability in the twilight zone
Directors liability in the twilight zone
Directors liability in the twilight zone    

Imprints

Uitgeverij Paris B.V.

Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Wet op de ondernemingsraden    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
De Arbowet geschetst    
Recht & interpretatie
Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Toezicht op banken
Verborgen privaatrecht    
Hidden civil law    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Hidden civil law
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming    
Young corporate lawyers | 2016    
Jurisprudentie en regelgeving    
Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'    
Rechtsgemeenschapsconforme uitleg    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Crowdfunding    
Arrestenbundel    
Handboek compliance in de zorg
Handboek compliance in de zorg    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Uitleg van rechtshandelingen    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
The crisis of European refugee law:    
Bouwrecht    
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Handboek Spoorwegrecht    
Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen    
Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Aanbestedingsrecht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Zekerheid op lading    
Waardering van ondernemingen    
De toekomst van de civiele rechtspraak    
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten    
Jurisprudentie en regelgeving    
Mededingingsrecht in de EU en Nederland    
De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon    
Over de grenzen van het internet II
Ernstige verkeersdelicten    
Grensoverschrijdende insolventie
Opzet, kans en keuzes    
Honderd jaar onderwijspacificatie    
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht
Juridische aspecten van contant geld