dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Hidden civil law
ISBN
9789462511149

verschijningsdatum
29/07/2016
Paperback
Hidden Civil Law
ISBN
9789462511101

verschijningsdatum
08/07/2016

Personen

R. Westrik

Goederen- en insolventierecht | Jurisprudentie 1975/2011    
Hidden civil law
Hidden civil law    
Verborgen privaatrecht    

Roel Westrik

Hidden civil law
Hidden civil law    
Jurisprudentie Goederen- & insolventierecht 1975-2014

Business Translation Services

Hidden civil law
Hidden civil law    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

BISAC Codes

LAW / Civil Law

Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Derdenschade    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Bevoegdheden wet BOB | 2013    
Letsel Verhalen    
Strafvordering op straat 2013    
Hidden civil law
Hidden civil law    
Hidden civil law
Hidden civil law
Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven    
Integrated care    
Zekerheid op lading    
Valorisation of Household Labour in Family Property Law
Opzegging van duurovereenkomsten
Valorisation of Household Labour in Family Property Law    
People, Planet, Privaatrecht
People, Planet, Privaatrecht
Rechtsorde en bestuur
Donner und Blitz
Rechtsorde en bestuur
Donner und Blitz
De mondelinge behandeling in civiele zaken
De mondelinge behandeling in civiele zaken
Rechtsorde en bestuur    
Donner und Blitz    

Imprints

Paris Legal Publishers

The light’s at the end of the funnel!
Hidden civil law
Hidden civil law    
Introduction to International Commercial and European Law    
General average, legal basis and applicable law    
CMR 60 years: time for retirement or future proof    
The Legal Position of Terminal Operators in Hinterland Networks
The legal position of terminal operators in Hinterland networks    
Introduction to International Commercial and European Law
The Relation Between Leniency and Private Enforcement
The Relation Between Leniency and Private Enforcement    

Uitgeverij Paris B.V.

Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Wet op de ondernemingsraden    
Bouwrecht | 17, nieuwe opzet    
De Arbowet geschetst    
Recht & interpretatie
Handleiding voor de commissaris (en toezichthouder)
Bouwrecht | 15, herziene opzet    
Toezicht op banken
Verborgen privaatrecht    
Hidden civil law
Hidden civil law    
Mens-arbeid-recht    
Ontslagrecht    
Hidden civil law
Hidden civil law
De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief    
Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming    
Young corporate lawyers | 2016    
Jurisprudentie en regelgeving    
Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'    
Rechtsgemeenschapsconforme uitleg    
Bijzondere bedingen aansprakelijkheid gelijke behandeling overgang van de onderneming    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Crowdfunding    
Arrestenbundel    
Handboek compliance in de zorg    
Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semi-publieke en non-profit sector    
Uitleg van rechtshandelingen    
Van arbeidsovereenkomst naar arbeidsverhouding    
The crisis of European refugee law:    
Bouwrecht    
Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Handboek Spoorwegrecht    
Over eigenlijke en oneigenlijke conservatoire vreemdelingenbeslagen    
Algemene Bankvoorwaarden 2017    
Het ontslagrecht in de praktijk    
Aanbestedingsrecht    
De overeenkomsten tot het verrichten van arbeid Vakantie en verlof    
Zekerheid op lading    
Waardering van ondernemingen    
De toekomst van de civiele rechtspraak    
Sanctionering van informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten    
Jurisprudentie en regelgeving    
Mededingingsrecht in de EU en Nederland    
De introductie van de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid en bestuursrechtelijke ketenaanpak voor betaling van (minimum)loon    
Over de grenzen van het internet II
Ernstige verkeersdelicten    
Grensoverschrijdende insolventie
Opzet, kans en keuzes    
Honderd jaar onderwijspacificatie    
Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht
Juridische aspecten van contant geld