dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
IPR en BW • IPR en BW
ISBN
9789013130713

verschijningsdatum
14/05/2015
Paperback
IPR en BW • IPR en BW
ISBN
9789013130706

verschijningsdatum
02/02/2015

Reeksen

Monografieen BW

Aanneming van werk    
Aansprakelijkheid voor schade
Aansprakelijkheid voor schade    
Aard en opzet van het vermogensrecht    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
Algemene voorwaarden    
B14 Bevrijdende verjaring    
B14 Bevrijdende verjaring
B49b Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame    
B49b Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame
Bezit en rechtsgevolgen van bezit    
Borgtocht    
Bruikleen, verbruikleen en geldlening    
Burenrecht
Consumentenkoop    
Consumentenkrediet    
Consumentenrecht    
Consumentenrecht    
De arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)    
De geneeskundige behandelingsovereenkomst    
De overeenkomst in het algemeen    
Dwingend en aanvullend recht    
Eigendom in het algemeen en eigendom van roerende zaken
Eigendomsvoorbehoud    
Eigendomsvoorbehoud    
Erfpacht en opstal
Erfrecht    
Erfrecht van de langstlevende    
Erfrecht van de langstlevende echtgenoot    
Europees Privaatrecht    
Executele en bewind    
Executele en bewind    
Gemeenschap    
Hypotheek    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Koop van onroerende zaken    
Mandeligheid en erfdienstbaarheden    
Meerpartijenovereenkomst en samenhangende overeenkomsten    
Misbruik van bevoegdheid    
Nakoming    
Niet-nakoming van verbintenissen    
Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten    
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken    
Onrechtmatige daad | Algemene bepalingen    
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken
Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor zaken    
Ontbinding van overeenkomsten    
Ontslagrecht en flexibele arbeidsrelaties    
Opschortingsrechten    
Order- en toonderpapieren    
Overdracht    
Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Pandrecht    
Rechterlijke matiging van schulden    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Redelijkheid en billijkheid    
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2018    
Schadevergoeding | 1 algemeen
Schadevergoeding | Algemeen 2 | losdelig handboek    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Schadevergoeding: personenschade    
Schadevergoeding: personenschade    
Schenking en gift    
Schenking en gift
Schuldeisersverzuim    
Verbintenissen tot betaling van een geldsom    
Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst    
Verrekening    
Verzekering    
Volmacht    
Voorrechten en retentierecht    
Vruchtgebruik

Personen

P. Vlas

Alles afgewogen    
De erfrechtverordening
Gehoord de procureur-generaal    
Hoofdlijnen Boek 10    
Hoofdlijnen Boek 10 BW (Internationaal Privaatrecht)    
Huwelijksvermogensrecht    
Internationale incasso van geldvorderingen    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Rechtspersonen    

Ivo Giesen

Beginselen van burgerlijk procesrecht    
Between hobbes leviathan and Smith's invisible hand    
Cirkels    
Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht    
De Hoge Raad in 2025    
De Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad    
Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht    
Europees Privaatrecht    
Financieel Toezicht en Aansprakelijkheid in internationaal verband    
Intellectuele eigendom    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Koop: algemeen | B65a    
Koop: algemeen | B65a
Onrechtmatige daad    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
Warnings and product liability | 2 Civilology    
Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld    

Ton Hartlief

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Algemene voorwaarden    
Anno 2010    
Arbeidsrecht    
Belastingrecht    
Belastingrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Bestuursrecht    
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Insolventierecht    
Boom Basics Vereniging en stichting
Boom Basics Vereniging en stichting
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Consumentenkoop    
Contractenrecht    
Contractenrecht
Crises, rampen en recht    
De Spier-bundel    
De toekomst van de letselschadepraktijk    
Erfrecht en schenking    
Europees recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Grootboek    
Het Nederlandse recht    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Jeugdrecht    
Kritiek op recht    
Mededingingsrecht    
Medische aansprakelijkheid
Omgevingsrecht    
Onrechtmatige daad    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Sdu commentaar vermogensrecht | editie 2015-2016    
Sdu Commentaar Vermogensrecht.    
Sociale zekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    
Verkenningen binnen het letselschaderecht    
Vermogensrecht    
Verzekeringsrecht    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht    
Wetgeving Burgerlijk(proces)recht | 2014-2015    

V. Mak

Algemene voorwaarden    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Onrechtmatige daad    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    

A.C. van Schaick

Algemene voorwaarden    
Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden    
Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, bruikleen, verbruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap    
Eerste aanleg    
Intellectuele eigendom    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Onrechtmatige daad    
Overheidsprivaatrecht, bijzonder deel    
Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap    
Rechtsverwerking en klachtplichten    
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Volmacht    
Zekerheidsrechten    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW • IPR en BW
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken