dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
ISBN
9789089741172

verschijningsdatum
26/06/2009

Reeksen

Boom Basics

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Advocatentuchtrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Asiel- en migratierecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basic schenk- en erfbelasting
Boom Basics | Vereniging en stichting    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht    
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom basics burgerlijk procesrecht
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Caribisch burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Europees recht    
Boom Basics Europees recht
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Boom Basics Goederenrecht    
Boom Basics Human Rights    
Boom Basics Huurrecht    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Intellectuele eigendom    
Boom Basics Intellectuele eigendom
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Boom Basics Internationaal recht    
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Migratierecht    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Boom Basics Ontslagrecht    
Boom Basics Pensioenrecht
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Boom Basics Privacyrecht    
Boom basics Romeins recht    
Boom Basics Staatrsecht    
Boom Basics Staatsrecht    
Boom Basics Strafrecht    
Boom Basics Verbintenissenrecht    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Boom Basics Verzekeringsrecht    
BoomBasics | Jeugdrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Caribisch bestuursrecht    
Casu├»stiek internationaal belastingrecht    
Consumentenkoop    
Contractenrecht    
Dutch Financial Supervision Act    
Erfrecht    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht en schenking    
Europees belastingrecht    
Europees belastingrecht    
Europees recht    
Europees recht    
Formeel belastingrecht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Human rights    
Huurrecht    
Huurrecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2 Toewijzingsregels en belastingverdragen    
Internationaal belastingrecht 1
Internationaal belastingrecht 2
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Internationaal recht    
Jeugdrecht    
Jeugdrecht    
Loonheffingen    
Mededingingsrecht    
Mededingingsrecht    
Migratierecht    
Migratierecht    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Omgevingsrecht    
Ontslagrecht    
Overdrachtsbelasting    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Romeins recht    
Schenk- en erfbelasting    
Sociale zekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Surinaams burgerlijk procesrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht | 1    
Vereniging en stichting    
Verzekeringsrecht    
Wet en geschiedenis aanpassing enqueterecht    
Wet op het financieel toezicht    
Wet op het financieel toezicht    

Personen

G.N. van Kooten

Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    

T. Hartlief

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Advocatentuchtrecht    
Arbeidsrecht    
Asiel- en migratierecht    
Beretrots op 35 jaar LSA    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht    
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Caribisch burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Contractenrecht
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Boom Basics Goederenrecht    
Boom Basics Huurrecht    
Boom Basics Intellectuele eigendom
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Boom Basics Internationaal recht    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics Ontslagrecht    
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Boom basics Romeins recht    
Boom Basics Staatrsecht    
Boom Basics Strafrecht    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Dutch Financial Supervision Act    
Erfrecht en schenking    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Pensioenrecht    
Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verzekering en aansprakelijkheid    
Waar blijft de tijd?    
Wet op het financieel toezicht    

A.W. Heringa

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Advocatentuchtrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Asiel- en migratierecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht    
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Caribisch burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Contractenrecht
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Boom Basics Goederenrecht    
Boom Basics Huurrecht    
Boom Basics Intellectuele eigendom
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Boom Basics Internationaal recht    
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics Ontslagrecht    
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Boom basics Romeins recht    
Boom Basics Staatrsecht    
Boom Basics Staatsrecht    
Boom Basics Strafrecht    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Comparative Constitutional Law Documents    
Constitutions Compared    
Contractenrecht    
De Grondwet van 1848 tot nu    
De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815    
Dutch Financial Supervision Act    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht en schenking    
Europees recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
In Courts We Trust    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Jeugdrecht    
Mededingingsrecht    
Omgevingsrecht    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Sociale zekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht begrepen    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verzekeringsrecht    
Wet op het financieel toezicht    

C.J.H. Jansen

16 juristen en hun filosofische inspiratie    
50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016)    
Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Advocatentuchtrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Asiel- en migratierecht    
Belastingrecht    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht    
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Caribisch burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Consumentenkoop    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Contractenrecht
Boom Basics Financieel toezicht    
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Boom Basics Goederenrecht    
Boom Basics Huurrecht    
Boom Basics Intellectuele eigendom
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Boom Basics Internationaal recht    
Boom Basics Mededingingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics Ontslagrecht    
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Boom basics Romeins recht    
Boom Basics Staatrsecht    
Boom Basics Strafrecht    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Burgerlijk procesrecht    
Burgerlijk procesrecht    
Constantijn de Grote    
Contractenrecht    
De hoge raad en de tweede wereldoorlog    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht tussen 1940 en 1992    
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw    
De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht in Nederland tot 1983    
De wetenschappelijke beoefening vh burg. recht in de lange 19e eeuw    
Dutch Financial Supervision Act    
Erfrecht en schenking    
Erfrecht en schenking    
Europees belastingrecht    
Europees belastingrecht    
Europees recht    
Geleerd recht    
Goederenrecht    
Goederenrecht    
Grepen uit de geschiedenis van de Nijmeegse juridische faculteit (1923-2023)    
Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis    
Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis    
In extenso    
Inleiding belastingrecht    
Insolventierecht    
Insolventierecht    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal privaatrecht    
Internationaal recht    
Invordering    
Jeugdrecht    
Kartelschade    
Loonheffingen    
Loonheffingen    
Loonheffingen    
Mededingingsrecht    
Nijmeegs Europees Privaatrecht    
Omgevingsrecht    
Omzetbelasting    
Omzetbelasting    
Onderneming en beloning    
Onderneming en digitalisering    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Overdrachtsbelasting    
Pensioenrecht    
Personen- en familierecht    
Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Schenk- en erfbelasting    
Sociale zekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Staatsrecht    
Stories From the History of the Faculty of Law in Nijmegen (1923-2023)    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer    
Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten    
Vertrouwen in het burgerlijke recht    
Verzekeringsrecht    
Wet op het financieel toezicht    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Zoeken in juridische databanken    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
Middelen voor Meijer    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | 1    
Internationaal recht    
Overvallen in Nederland    
Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
De binnenkant    
Schaarse publieke rechten    
Aansprakelijkheidsrecht    
Bedrijf- en mededingingsrecht    
De toekomst van het toezicht op fondsenwerving voor goede doelen in Nederland    
Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering    
Onmiddellijke handhaving van de openbare orde of bestuursdwang?