dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
ISBN
9789400114371

verschijningsdatum
16/05/2024
Paperback
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
ISBN
9789462129351

verschijningsdatum
16/05/2024

Reeksen

LSA-reeks

Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    
De toekomst van de letselschadepraktijk    
Een nieuwe aanpak!    
Hoe heurt het eigenlijk?    
Letselschade in een breed perspectief    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Over de grens?!    
Schadebegroting, de punten en komma's    
Uw plicht, onze zorg?!    
Verkenningen binnen het letselschaderecht    
Waar blijft de tijd?    

Personen

T. Hartlief

Aanbestedingsrecht    
Aansprakelijkheidsrecht    
Advocatentuchtrecht    
Arbeidsrecht    
Asiel- en migratierecht    
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    
Bestuursrecht    
Bestuursrecht    
Boom Basics Aanbestedingsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Boom Basics Belastingrecht    
Boom Basics Burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Caribisch burgerlijk procesrecht    
Boom Basics Contractenrecht    
Boom Basics Contractenrecht
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Boom Basics Goederenrecht    
Boom Basics Huurrecht    
Boom Basics Insolventierecht    
Boom Basics Intellectuele eigendom
Boom Basics Internationaal privaatrecht    
Boom Basics Internationaal recht    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boom Basics Ontslagrecht    
Boom Basics Personen- en Familierecht    
Boom basics Romeins recht    
Boom Basics Staatrsecht    
Boom Basics Strafrecht    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Dutch Financial Supervision Act    
Erfrecht en schenking    
Intellectuele eigendom    
Intellectuele eigendom    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Pensioenrecht    
Rechtsontwikkeling in rechterlijke dialoog    
Relatievermogensrecht    
Romeins recht    
Socialezekerheidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Staatsrecht    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    
Verbintenissenrecht    
Verzekering en aansprakelijkheid    
Waar blijft de tijd?    
Wet op het financieel toezicht    

M. Hebly

Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    

A. Kolder

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker    
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Over de grens?!    

S.D. Lindenbergh

Abstracte schadeberekening    
Abstracte schadeberekening    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Arbeidsongevallen en beroepsziekten    
Belangenrijk burgerlijk recht    
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    
Beter burgerlijk recht    
Beter burgerlijk recht    
De toekomst van de letselschadepraktijk    
Ervaringen met verhaal van schade    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?    
EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?
Fundamentele rechten en vermogensrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Jurisprudentie verbintenissenrecht    
Politiek privaatrecht    
Precies privaatrecht    
Psychische schade    
Schadevergoeding | 1 algemeen
Schadevergoeding | Algemeen deel 1    
Schadevergoeding: personenschade    
Smartengeld    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht    

J.W. Sap

Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    
Constitutionele bronnen van Nederlandse rechtsgeschiedenis    
De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers
Europees recht 1963-2011    
Jurisprudentie Europees recht 1963-2014    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Personal Injury

Uw plicht, onze zorg?!    
Verkeersaansprakelijkheid    
Aansprakelijkheidsrecht    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Letselschade verzekerd    
Waar blijft de tijd?    
Over de grens?!    
Beretrots op 35 jaar LSA • Beretrots op 35 jaar LSA
Beretrots op 35 jaar LSA    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk