dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Alleen voor de vorm?
ISBN
9789462744431

verschijningsdatum
15/10/2015
Paperback
Alleen voor de vorm?
ISBN
9789462901568

verschijningsdatum
15/10/2015

Reeksen

E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Aanvullend verrijkingsrecht    
Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    
Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag    
Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
Concurrence in European Private Law    
Contempt of court    
Core concepts in the Dutch civil code    
Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek    
De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht    
De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk    
De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus    
De relativiteit van wettelijke normen    
De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld    
De taal van het bestuursrecht    
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
De uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht
Detection, Detention, Deportation    
Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
Het woord en de daad    
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland    
Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen    
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Liability of football clubs for supporters’ misconduct    
Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders    
Nemo condicit rem suam    
Normering en toezicht in de opsporing
Onderwijsovereenkomst    
Over de grenzen van de discipline    
Pleegrechten voor kinderen
Pleegrechten voor kinderen
Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality    
Rechtsrelativering
The International Legal Protection of Environmental Refugees    

Personen

Marieke Dubelaar

Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    

Rick van Leusden

Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    

Jeroen ten Voorde

Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    
Inleiding strafrecht
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Preadviezen | 2016    
Recht tot straffen    
Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23 jarigen    
Verdediging in cluturele strafzaken

Sigrid van Wingerden

Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Criminal Law / Sentencing

Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    
De gekooide mens    
Een kleine biografie van het straffen    
Building Bridges    
Zo werkt het    
Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen    
De PlayStation-moorden    
Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker    
Bajesboek    
De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld    
The creative carpenter    
Het voorwaardelijk sepot    
Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie    
Verhoging strafmaximum moord    
Detection, Detention, Deportation    
De onzichtbare steekpartij    
De dood van een politie-aspirant    
Neurorecht: hoop of hersenschim?    
De zucht naar vrijheid    
Bakens in de rechtspsychologie
Hoop in de bajes
De actievoerder achterna    
Tussen pragmatiek en dogmatiek
Strafvorderlijke aspecten van het DNA-onderzoek
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Nederlands recht begrepen    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Personen- en familierecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Casuïstiek Vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij