Werken

Alleen voor de vorm?    
Inleiding strafrecht
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Preadviezen | 2016    
Recht tot straffen    
Strafrecht en forensische psychiatrie voor 16- tot 23 jarigen    
Verdediging in cluturele strafzaken

Reeksen

E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek

Aanvullend verrijkingsrecht    
Alleen voor de vorm?    
Binding van rechters aan elkaars uitspraken in bestuursrechterlijk perspectief
Core concepts in the Dutch civil code    
Criteria voor strafbaarstelling in een nieuwe dynamiek    
De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht    
De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus    
De relativiteit van wettelijke normen    
De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld
De taal van het bestuursrecht    
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten
Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse publieke rechten    
Het woord en de daad    
Legitimiteit en rechtswaarborgen bij gesloten plaatsingen van kinderen    
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)recht    
Liability of football clubs for supporters’ misconduct    
Medisch beroepsgeheim en de zorgplicht van de arts bij vermoedens van kindermishandeling in de rechtsverhouding tussen arts, kind en ouders    
Nemo condicit rem suam    
Onderwijsovereenkomst    
Over de grenzen van de discipline    
Pre-trial detention in the Netherlands: legal principles versus practical reality    
Rechtsrelativering

Praktijkcahier Strafrecht

Cassatietechniek    
De overleveringswet    
De praktijk van het voorarrest | Deel 1    
Gratie
Gratie
Onderneming en strafbaar feit    
Statuut voor de verdediging    
Verdediging in cluturele strafzaken
Verdediging in culturele strafzaken    
Vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek    

Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in Belgie en Nederland

Preadviezen | 2016    
Preadviezen | 2017    
Preadviezen 2015    
Preadviezen 2017    
Preadviezen 2018