dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Behoorlijk bestuursprocesrecht
ISBN
9789462743922

verschijningsdatum
07/10/2015
Hardback
Behoorlijk bestuursprocesrecht
ISBN
9789462901261

verschijningsdatum
09/09/2015

Personen

A.T. Marseille

Afscheid van de klassieke procedure?    
Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Bestuursrecht | 2    
Bestuursrecht | 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | deel 2    
Bestuursrecht | deel 2    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Bestuursrecht | Deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid bestuursprocesrecht    
Capita bestuurs(proces)recht    
De procedure bij de bestuursrechter in kort bestek    
De procedure bij de bestuursrechter in kortst bestek    
Geschilbeslechting door de bestuursrechter    
In wetenschap voor de praktijk
Nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad
Ridderorde    

A.C.M. Meuwese

Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    

F.C.M.A. Michiels

Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursdwang en dwangsom
De Wet milieubeheer    
Handhaving    
Handhavingsrecht    
Hoofdzaken van het bestuursrecht    

J.C.A. de Poorter

Advisering in het bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht    
Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat    
De verhouding tussen rechter en wetgever    
Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

BISAC Codes

LAW / Administrative Law & Regulatory Practice

Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Bestuursrecht    
Het Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk    
Bestuursrecht tussen autonomie en verhouding    
Procesrechtelijk organisatierecht en materieel procesrecht    
Procedures    
Rechtsmacht en bewijsrecht    
Effecten en rechtsmiddelen, schaden en kosten    
Overview of the Case-Law of the European Court of Human Rights 2017
Detentie van asielzoekers
Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU
Overheidsaansprakelijkheid in milieu- en gezondheidszaken
Aperçu de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme 2017
Cloud Computing and data protection
The Refugee Crisis: Factual Background and Legal Considerations
Human rights in a global world
Normas internacionales de derecho de la nacionalidad
The Theory of Democractic Integration    
Werkboek algemeen bestuursrecht    
Nationality law in the Eastern Hemisphere
Digital Markets in the EU
The Intra Corporate Transferee Directive
Kern van het bestuursrecht
Onder ons    
Vertrouwen in de overheid
Vertrouwen in de overheid
De toekomst van de formele rechtskracht
Delegatie in het Amerikaanse constitutionele recht
Democratie: nieuwe ontwikkelingen
Experimenteerwetgeving
The Legislative Decentralization in Chine in the Reform Era
Bestuursrecht | 2 rechtsbescherming tegen de overheid    
Europa, Europa    
Groot onderhoud of kruimelwerk
Groot onderhoud of kruimelwerk
Boom Basics Bestuursrecht
Bestuursrechtspraak in balans
Upgrading Trade and Services in EU and International Trade Law

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Keizers, soldaten en juristen    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk