Werken

Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursdwang en dwangsom
De Wet milieubeheer    
Handhaving    
Handhavingsrecht    
Hoofdzaken van het bestuursrecht    

Reeksen

Handboeken staats- en bestuursrecht

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 1    
Gemeenschappelijk recht    
Handhavingsrecht    
Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen    
Horizontale werking van grondrechten    
Rechterlijke organisatie, rechters en rechtspraak    
Wetgeven    

Handboeken Veiligheid

Acute medische zorg    
Burgemeester    
Conflict    
Crisis    
Geweld    
Handhaving    
Integriteit: integriteit en integriteitsbeleid in Nederland    
Krijgsmacht    
Politie    
Rechterlijke macht    
Security, safety and criminal justice in the Netherlands    
Veiligheid    

Mastermonografie├źn staats- en bestuursrecht

Besluiten op bezwaar
Bestuursdwang en dwangsom    
Bestuursrechtelijk gezondheidsrecht    
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief    
De bestuurlijke organisatie van Nederland    
Europees bestuursrecht
Het Nederlandse kiesrecht
Het Statuut voor het Koninkrijk    
Krijgsmacht en staatsrecht
Nederlands waterrecht in Europese context    
Onteigeningsrecht    
Subsidierecht
Unierecht in de Nederlandse rechtsorde    

Studiepockets staats- en bestuursrecht

De bestuurlijke boete    
De Wet milieubeheer    
Het Nederlandse kiesrecht    
Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht    
Regelgeving in Nederland