dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Teksten Europees belastingrecht
ISBN
9789013125092

verschijningsdatum
24/04/2014

Personen

C. van Raad

Aftrek van btw als (belaste) omzet ontbreekt    
De woon- en vestigingsplaats in de btw    
Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse en Duitse winstbelasting van licham    
Fusies en overnames in de Europese btw    
Internationaal belastingrecht | 2013-2014    
Internationaal Belastingrecht | Studenteneditie 2017-2018    
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht 2022-2023    
Teksten Europees belastingrecht
Teksten Europees belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht & BEPS | 2015/2016 - II    
Teksten Europees belastingrecht | 2013/2014    
Teksten Europees belastingrecht | 2013/2014    
Teksten Europees belastingrecht | 2019/2020    
Teksten Europees belastingrecht | 2020/2021    
Teksten Europees belastingrecht 2016/2017    
Teksten Europees belastingrecht 2017/2018    
Teksten Europees belastingrecht 2021/2022    
Teksten Europees belastingrecht 2022/2023    
Teksten Internationaal & Europees belastingrecht 2021/2022    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten internationaal belastingrecht | 2012/2013    
Teksten internationaal belastingrecht | 2013/2014    
Teksten internationaal belastingrecht | 2014/2015    
Teksten Internationaal belastingrecht | 2017/2018    
Teksten Internationaal belastingrecht | 2018/2019    
Teksten internationaal belastingrecht 2015/2016    
Teksten Internationaal belastingrecht 2016/2017    
Teksten Internationaal belastingrecht 2017/2018    
Teksten Internationaal belastingrecht 2019/2020    
Teksten Internationaal belastingrecht 2020/2021    
Teksten Internationaal belastingrecht 2021/2022    
Teksten Internationaal belastingrecht 2022/2023    
Verrekenprijzen    
Voorraadwaardering    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie