dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Aanbestedingsrecht
ISBN
9789012391511

verschijningsdatum
26/05/2014

Reeksen

SDU Commentaar

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht Thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Burgerlijk procesrecht    
Europees migratierecht    
EVRM | Deel II procedurele rechten    
Huurrecht | 2013    
Internationaal Privaatrecht. (Boek 10 BW) Editie 2020 | Boek 10 BW 2020    
Ondernemingsrecht | 2011    
Ondernemingsrecht | 2013-2014    
Ondernemingsrecht | 2015-2016    
Ondernemingsrecht. Editie 2020-2021 | 2020-2021    
Relatierecht    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht | 2021    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs | 2017
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2021-2022
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2023 (set 2 delen)
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2024 (set 2 delen)
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)
Sdu Commentaar AVG | Editie 2021    
Sdu Commentaar AVG, Editie 2018
Sdu Commentaar AVG, Editie 2019
Sdu Commentaar AVG. Editie 2020
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2018
Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021
Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018
Sdu Commentaar EVRM 2020-2021 (set 2 ex.)
Sdu Commentaar Gedwongen zorg 2021
Sdu Commentaar Gedwongen zorg 2023
Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2020
Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2022
Sdu Commentaar Huurrecht | 2021    
Sdu Commentaar Insolventierecht 2021
Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2022
Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2023
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2017-2018.
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2019
Sdu commentaar jeugdrecht | editie 2013-2014
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | 2022-2023    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | Editie 2019-2020    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | Editie 2023-2024
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur | 2017-2018
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur, Editie 2019
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur. Editie 2020-2021
Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) 2020-2021
Sdu Commentaar Strafrecht. Editie 2019-2020
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering. Editie 2019-2020 (set 2 ex.)
Sdu Commentaar Vermogensrecht 2020 (set van 2 delen)
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens. Editie 2017
Sdu Commentaar Wet open overheid. Editie 2022-2023
Strafrecht | 2013    
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
Wet arbeid vreemdelingen    

Personen

A.C.M. Fischer-Braams

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Editie 2018.

G.W.A. van de Meent

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht | 2013/2015    
Aanbestedingsrecht | 2016/2018    
Aanbestedingsrecht 2018/2020
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht | 2021    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Editie 2018.
Tekst & toelichting wet personenvervoer | 2015
Tekst & toelichting wet personenvervoer 2000 | 2016

J.F. van Nouhuys

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht | 2021    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Editie 2018.

A. Stellingwerff Beintema

Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Aanbestedingsrecht | 2013/2015    
Aanbestedingsrecht | 2016/2018    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht | 2021    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Uitgevers

Sdu B.V.