dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Arbeidsrecht thematisch
ISBN
9789012398794

verschijningsdatum
05/12/2016

Reeksen

SDU Commentaar

Aanbestedingsrecht    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Burgerlijk procesrecht    
Europees migratierecht    
EVRM | Deel II procedurele rechten    
Huurrecht | 2013    
Ondernemingsrecht | 2011    
Ondernemingsrecht | 2013-2014    
Ondernemingsrecht | 2015-2016    
Relatierecht    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs | 2017
Sdu Commentaar AVG, Editie 2018
Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2017-2018.
Sdu commentaar jeugdrecht | editie 2013-2014
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur | 2017-2018
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens. Editie 2017
Strafrecht | 2013    
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
Wet arbeid vreemdelingen    

Personen

A.R. Houweling

70 jaar VvA: einde van het begin    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht | 2012-2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrechtelijke themata    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commentaar & Context WWZ    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Inleiding arbeidsrecht
Parlementaire geschiedenis wet werk en zekerheid    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Straf(proces)recht begrepen    
VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Wet werk en zekerheid (WWZ) | 2016    
Wet werk en zekerheid 2017    

P.G. Vestering

Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht | 2019    
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ    
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    

W.A. Zondag

Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht; Socialezekerheidsrecht | 2014    
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke Themata    
Bijbelse professoren    
Bijbelse professoren | 2 Nieuwe Testament
Een dag van rust    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011
Sdu Commentaar arbeidsrecht Select, Ontslag
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2012    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2015
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2017    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | Editie 2011
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2018
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2019
Socialezekerheidsrecht | 2013    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Successiewet | 2017    
Arbeidsrecht in de praktijk    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Fiscaal alert | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Statuut voor de verdediging    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2016    
JHG tweede druk
Socialezekerheidsrecht | 2016    
Ambtenaren!    
Verzameling wetgeving notariaat | 2016
Terrorisme
Verzameling wetgeving financiële en estate planning | 2016
Consultatie bij fiscale wetgeving
Wegwijs in de btw
Teksten internationaal migratierecht | 2016 Deel 2    
Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting
Arar Tabellen | Voorjaar 2016    
Wet op het financieel toezicht | 2016
Alimentatieverplichtingen
Alimentatieverplichtingen. Berekeningsmethodieken
Alimentatieverplichtingen: richtlijnen werkgroep alimentatienormen
WDBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)
Handboek Arbowet | 2016-2017    
Handboek Arbobesluit | Editie 2016/17    
Tekst & toelichting wet personenvervoer 2000 | 2016
Handboek Arboregeling | editie 2016/2017    
Handboek arbobeleidsregels | 2016-2017    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht | 2016
Vooropgestelde arresten 2015
De vernieuwde WBSO
Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Wetgeving makelaardij, taxatie en vastgoed | 2016-2017    
De Europese Erfrechtverordening voor het Notariaat
Jaarboek Wetgeving voor de Binnenvaart | 3
NLDA Wettenbundel Militair Recht | 2016-2017
Functioneren en disfunctioneren
Steeds minder vrijblijvend: internationale samenwerking in strafzaken
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra
Buitengewoon Mols

Uitgevers

Sdu Uitgevers