dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Arbeidsrecht thematisch
ISBN
9789012398794

verschijningsdatum
05/12/2016

Reeksen

SDU Commentaar

Aanbestedingsrecht    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht Thematisch    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Burgerlijk procesrecht    
Europees migratierecht    
EVRM | Deel II procedurele rechten    
Huurrecht | 2013    
Internationaal Privaatrecht. (Boek 10 BW) Editie 2020 | Boek 10 BW 2020    
Ondernemingsrecht | 2011    
Ondernemingsrecht | 2013-2014    
Ondernemingsrecht | 2015-2016    
Ondernemingsrecht. Editie 2020-2021 | 2020-2021    
Relatierecht    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht | 2021    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs | 2017
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)
Sdu Commentaar AVG | Editie 2021    
Sdu Commentaar AVG, Editie 2018
Sdu Commentaar AVG, Editie 2019
Sdu Commentaar AVG. Editie 2020
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht
Sdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht 2018
Sdu Commentaar Erfrecht (Boek 4 BW c.a.) 2020-2021
Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Editie 2018
Sdu Commentaar EVRM 2020-2021 (set 2 ex.)
Sdu Commentaar Gedwongen zorg 2021
Sdu Commentaar Gemeentewet. Editie 2020
Sdu Commentaar Huurrecht
Sdu Commentaar Insolventierecht 2021
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2017-2018.
Sdu Commentaar Insolventierecht. Editie 2019
Sdu commentaar jeugdrecht | editie 2013-2014
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | Editie 2019-2020    
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur | 2017-2018
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur, Editie 2019
Sdu Commentaar Openbaarheid van Bestuur. Editie 2020-2021
Sdu Commentaar Personen- en Familierecht (Boek 1 BW) 2020-2021
Sdu Commentaar Strafrecht. Editie 2019-2020
Sdu commentaar strafvordering | Vooronderzoek en eindonderzoek 2013    
Sdu Commentaar Strafvordering. Editie 2019-2020 (set 2 ex.)
Sdu Commentaar Vermogensrecht 2020 (set van 2 delen)
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens. Editie 2017
Strafrecht | 2013    
strafvordering | 2013    
Strafvordering | deel 1: WvSv 2015-2016    
Wet arbeid vreemdelingen    

Personen

A.R. Houweling

70 jaar VvA: einde van het begin    
Arbeidsrecht | 2012-2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht Thematisch    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Boom Basics Ontslagrecht    
Commentaar & Context WWZ    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Hoofdstukken ontslagrecht    
Kern van het arbeidsrecht    
Ontslagrecht    
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans    
Parlementaire geschiedenis wet werk en zekerheid    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Straf(proces)recht begrepen    
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid    
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid    
VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans | 2019/2020    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Wet werk en zekerheid (WWZ) | 2016    
Wet werk en zekerheid 2017    

P.G. Vestering

Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht Thematisch    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    

W.A. Zondag

Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht Thematisch    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht; Socialezekerheidsrecht | 2014    
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie    
Arbeidsrechtelijke Themata    
Arbeidsrechtelijke themata
Bijbelse professoren    
Bijbelse professoren    
Bijbelse professoren | 2 Nieuwe Testament
Een dag van rust    
Kruisdragen    
Lijden en verblijden    
Lijdzaam verwachten    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Religie in de arbeidsverhouding
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011
Sdu Commentaar arbeidsrecht Select, Ontslag
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. 2020. (set 2 ex.)
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2012    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2015
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2017    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2019    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2020    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | Editie 2011
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2018
Socialezekerheidsrecht | 2013    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Arbeidsrecht in de praktijk.    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
Beleidsbemiddeling    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De (pro)actieve patroon    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv.    
Ambtenaren!    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht | 2016-2017 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving strafprocesrecht | 2016-2017 deel C van de Blauwe VNW    
Basisboek chemische veiligheid | 2016-2017    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Aanbestedingsreglement Werken | 2016
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector | 2016-2017    
Teksten warenwet editie 2016    
Teksten Vreemdelingenrecht | 2016-2017    
Aanbestedingswet 2012    
Tekst & toelichting aanbestedingswet 2012    
Inzicht in de Ondernemingsraad | 2017    
Vreemdelingencirculaire 2000    
Intellectuele eigendom    
Zakboek wegenverkeerswet 1994    
Zakboek RVV1990/BABW    
Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk    
Procederen en bewijzen    
Boek 5 BW van de toekomst    
Het inreisverbod    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Bedrijf & Recht    
Huurrecht Woonruimte    
Arbeidsrecht thematisch
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Autobrief II    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2017
Fatsoenlijke flexibiliteit    
Vreemdelingencirculaire 2000 | Editie 2017-01    

Uitgevers

Sdu B.V.