dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Arbeidsrecht; Thematisch
ISBN
9789012391375

verschijningsdatum
28/11/2013

Reeksen

Sducommentaar

Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht | 2011
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht | Deel 1 & deel 2    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht; Thematisch
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Burgerlijk procesrecht | 2012-2013    
Huurrecht | Eeditie 2015
Insolventierecht | 2010-2011    
Insolventierecht | 2015
Onderneminsrecht | 2008-2009    
Openbaarheid van bestuur | 2011
Openbaarheid van bestuur | 2012    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Editie 2018.
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht | 2016
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Sdu Commentaar Huurrecht.
Sdu Commentaar Huurrecht. Editie 2019
Sdu commentaar insolventierecht    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2011    
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu commentaar strafrecht | 2015-2016    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek | 2011
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek en Eindonderzoek | 2011    
Sdu commentaar vermogensrecht | editie 2015-2016    
Sdu Commentaar Vermogensrecht.    
Sdu commentaar wet bescherming persoonsgegevens | 2012    
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens | 2016
Sdu commentaar wet openbaarheid van bestuur | 2012    
Strafrecht | 2011    
Vermogensrecht    
Wet Openbaarheid van Bestuur | 2015

Personen

C.J. Loonstra

Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | Deel 1 & deel 2    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht; Thematisch
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Arbeidsrechtelijke bedingen
Arbeidsrechtelijke Themata    
Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Hoodstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2013    
Hoofdlijnen Nederlands recht
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Hoofdlijnen Nederlands recht    
Hoofdstukken Sociaal Recht | 2016    
Hoofdstukken sociaal recht | 2017    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2014    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2015    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2018    
Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2018 | Arbeidsrecht 2018    
Hoofstukken sociaal recht | arbeidsrecht 2012    
Juridische vaardigheden    
Opdracht aan hulppersonen    
Praktisch Arbeidsrecht    
Praktisch arbeidsrecht    
Praktisch socialezekerheidsrecht
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2013-2014    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Rechtsorientatie    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011
Sdu Commentaar arbeidsrecht Select, Ontslag

WA Zondag

Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht | 2013    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht; Socialezekerheidsrecht | 2014    
Arbeidsrecht; Thematisch
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie    
Arbeidsrechtelijke Themata    
Arbeidsrechtelijke themata
Bijbelse professoren    
Bijbelse professoren | 2 Nieuwe Testament
Een dag van rust    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011
Sdu Commentaar arbeidsrecht Select, Ontslag
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2012    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2015
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2016    
Sdu wettenverzameling arbeidsrecht | 2017    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2019    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | Editie 2011
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht. Editie 2018
Socialezekerheidsrecht | 2013    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Uitgevers

Sdu Uitgevers