dit werk kent de volgende uitvoeringen

Hardback
Sdu Commentaar Arbeidsrecht
ISBN
9789012384636

verschijningsdatum
04/12/2010

Reeksen

Sducommentaar

Algemene wet bestuursrecht    
Algemene wet bestuursrecht | 2011
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht | Deel 1 & deel 2    
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Burgerlijk procesrecht | 2012-2013    
Huurrecht | Eeditie 2015
Insolventierecht | 2010-2011    
Insolventierecht | 2015
Onderneminsrecht | 2008-2009    
Openbaarheid van bestuur | 2011
Openbaarheid van bestuur | 2012    
Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. Editie 2018.
Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht | 2016
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Sdu Commentaar Huurrecht.
Sdu commentaar insolventierecht    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2011    
Sdu Commentaar Strafrecht | 2011    
Sdu commentaar strafrecht | 2015-2016    
Sdu Commentaar Strafvordering Eindonderzoek | 2011
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek en Eindonderzoek | 2011    
Sdu Commentaar Strafvordering Vooronderzoek | 2011
Sdu commentaar vermogensrecht | editie 2015-2016    
Sdu Commentaar Vermogensrecht.    
Sdu commentaar wet bescherming persoonsgegevens | 2012    
Sdu Commentaar Wet bescherming Persoonsgegevens | 2016
Sdu commentaar wet openbaarheid van bestuur | 2012    
Strafrecht | 2011    
Vermogensrecht    
Wet Openbaarheid van Bestuur | 2015

Personen

C.J. Loonstra

Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | Deel 1 en Deel 2    
Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | Deel 1 & deel 2    
Arbeidsrecht; Thematisch | 2014    
Arbeidsrechtelijke bedingen
Arbeidsrechtelijke Themata    
Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke Themata    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Hoodstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2013    
Hoofdlijnen Nederlands recht
Hoofdlijnen Nederlands Recht
Hoofdlijnen Nederlands recht    
Hoofdlijnen Nederlands recht    
Hoofdlijnen Nederlands recht    
Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2018 | Arbeidsrecht 2018    
Hoofdstukken Sociaal Recht | 2016    
Hoofdstukken sociaal recht | 2017    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2014    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2014    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2015    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2015    
Hoofdstukken sociaal recht | Arbeidsrecht editie 2018    
Hoofstukken sociaal recht | arbeidsrecht 2012    
Juridische vaardigheden    
Opdracht aan hulppersonen    
Praktisch Arbeidsrecht    
Praktisch arbeidsrecht    
Praktisch arbeidsrecht    
Praktisch socialezekerheidsrecht
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2013-2014    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Recht in beeld    
Rechtsorientatie    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011
Sdu Commentaar arbeidsrecht Select, Ontslag
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2015

Wijnand A. Zondag

Arbeidsrecht | 2012    
Arbeidsrecht | Deel 1 & deel 2    
Arbeidsrechtelijke Themata    
Arbeidsrechtelijke themata    
Disfunctioneren en wangedrag van werknemers    
Religie in de arbeidsverhouding
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht | 2010    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

SDU Uitgever

ARAR verklaar | 2013    
Waarom is een blauwe maandag blauw?    
Hand(ig) boek zakelijk schrijven    
De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelick    
ARAR verklaard | 2015-2016    
Compendium samenwonen
Dossiervorming en Privacy voor HR-management
Praktisch arbeidsprocesrecht onder de WWZ
Leren van ongevallen    
Zwangerschap en werk | AI-12    
KAM - managementsystemen    
Accreditatie en Kwaliteitzorg    
Arbo- en verzuimbeleid    
ArboInformatie 57, Nieuwe werkstijlen
Arbeidsvoorwaarden overheid | 2012-2013
Het sociaal plan in de praktijk    
ARAR verklaard | 2012-2013    
Asbest
Wetteksten | 2012    
Begrijpelijke werk en- veiligheidsinstructies    
Werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen    
Estate Planning    
Werken aan veiligheids-en gezondheidscultuur | 56    
Drukappartauur    
Persoonlijke beschermingsmiddelen: belied opzetten en in stand houden    
Arbeidsvoorwaarden Overheid | 2015-2016    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht | 2011    
Participatiewet    
Brandmeldinstallaties    
Licht: Ontwerp, techniek en architectuur    
Aanbesteden doe je zo    
Werken met verontreinigde grond, verontreinigd (grond) water en verontreinigde waterbodem | 22    
Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht | 2005-2011
Rechtspositie burgemeester en wethouders | 2013
Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen 2016
Arbeidsrecht in de praktijk    
ARAR tabellen januari-juni 2013 | 2013 januari - juni    
Binnenmilieu | 2013    
Wet Bopz    
Het sociaal plan voor de overheid    
AI-45, Risicobeheersing    
Rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers Raads- en commisieleden | 2013 Raads- en comissieleden    
Handboek Arbowet 2013-2014
Handboek arbobesluit 2013-2014
Arbo- en verzuimbeleid (AI-01)    
Bestrijdingsmiddelen    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2012 Burgemeesters en wethouders    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2012    
Getijtafels voor Nederland | 2013    
Ongevallenonderzoek    

Uitgevers

Sdu Uitgevers