dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
ISBN
9789462741713

verschijningsdatum
06/11/2014
Paperback
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
ISBN
9789089749734

verschijningsdatum
06/10/2014

Reeksen

Groningen Centre for Law and Governance

Bewijs in letselschadezaken    
Cafés in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De prijs van letselschade    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Geen loterij zonder nieten    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Letselschade verzekerd    
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    
Verkeersaansprakelijkheid    

Personen

E. Koops

Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Massificatie in het privaatrecht    
Massificatie in het privaatrecht
Wold Class finance in de praktijk    

H.B. Krans

Bewijs    
Burgerlijk Wetboek    
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Doorwerking van Europees recht in het nationaal procesrecht    
Hanteerbaar privaatrecht    
In eerste aanleg | 2015/2016    
Oneerlijke handelspraktijken    
Parallelle procedures en misbruik van procesrecht onder de EEX-Verordening | II    
Samenloop    
Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek | 1 en 2    
Tekst & Commentaar Vermogensrecht    
Verbintenissenrecht algemeen    
Verbintenissenrecht algemeen    
Verbintenissenrecht algemeen    
Vermogensrecht    
Vermogensrecht    

E.D.C. Neppelenbroek

Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Elektronisch contractenrecht    
IT-recht    

A.J. Verheij

Beter burgerlijk recht    
Beter burgerlijk recht    
Bewijs in letselschadezaken    
Bijzondere overeenkomsten    
Bijzondere overeenkomsten    
Capita civilologie    
Capita civilologie    
De prijs van letselschade    
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Hanteerbaar privaatrecht    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade verzekerd    
LSA Revisited. Welke lessen zijn er nog te leren    
Oneerlijke handelspraktijken    
Onrechtmatige Daad    
Onrechtmatige daad    
Waarschuwen voor termijnen    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Yoga in je toga 2.0    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Belastingcontrole | 2015    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Witte inkt    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Recht van de Europese Unie    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Omgaan met problematisch gedrag    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
Zakboek voor de mediator    
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Ethiek en recht in kort bestek    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht • Digitaal privaatrecht
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk