Werken

Beter burgerlijk recht    
Beter burgerlijk recht    
Bijzondere overeenkomsten    
Bijzondere overeenkomsten    
Capita civilologie    
Capita civilologie    
Digitaal privaatrecht    
Hanteerbaar privaatrecht    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Oneerlijke handelspraktijken    
Onrechtmatige daad    
Waarschuwen voor termijnen    

Reeksen

Civilology - Civilologie

Between hobbes leviathan and Smith's invisible hand    
Capita civilologie    
Capita civilologie    
Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht    
Consumentenbescherming door informatie?    
Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht    
Judicial decision making in civil law    
Opstellen over empirie en privaatrecht    
Werken aan waarheidsvinding    

Groningen Centre for Law and Governance

Cafés in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    

Monografieen Privaatrecht

Achtergestelde vorderingen    
De chirurg    
De rekening-courantverhouding    
Een nieuwe theorie van het privaatrecht    
Een theorie van het privaatrecht    
Eigen schuld en mede aansprakelijkheid    
Erfrecht    
Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering    
Handboek Scheidingsbemiddeling    
Huwelijksvermogensrecht    
Juridische aspecten van gaswinning
Koop en verkoop van onroerende zaken    
Materieel beslagrecht    
Nederlands nationaliteitsrecht
Onrechtmatige daad    
Onrechtmatige overheidsdaad    
Onrechtmatige overheidsdaad
Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht    

Studiereeks burgerlijk recht

Bijzondere overeenkomsten    
Goederenrecht    
Insolventierecht    
Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Rechtshandeling en overeenkomst    
Rechtshandeling en overeenkomst    
Rechtspersoon, vennootschap en onderneming    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding    
Verbintenissenrecht algemeen    
Verbintenissenrecht algemeen