dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035248069

verschijningsdatum
07/11/2014
Paperback
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035247864

verschijningsdatum
29/09/2014
E-book (epub)
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035247895

verschijningsdatum
15/09/2014
E-book (epub)
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035245884

verschijningsdatum
03/02/2012
Paperback
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035245082

verschijningsdatum
01/11/2010
Paperback
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
ISBN
9789035244122

verschijningsdatum
10/11/2009

Reeksen

Handleidingen voor de politie

Handleiding Burgerlijk recht en politiepraktijk    
Handleiding confrontatie    
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk    
Strafvordering op straat 2016    

Op Straat

Bevoegdheden Wet BOB    
Bevoegdheden Wet BOB | 2011    
Bevoegdheden wet BOB | 2013    
De 'Wet Mulder' op straat | 2015    
De opiumwet op straat    
De opiumwet op straat    
De Wet Mulder op straat    
De Wet Mulder op straat 2009    
De wet Mulder op straat | 2012    
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk    
Strafvordering op straat 2012    
Zakboekje bevoegdheden Wet BOB

Personen

Lydia Janssen

Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht en sociale zekerheid
Arbeidsrecht en sociale zekerheid    
Arbeidsrecht en sociale zekerheid    
Arbeidsrecht | bronnenboek    
Basisboek recht    
Basisboek recht
Basisboek recht
Basisboek recht    
Basisboek recht    
Basisboek recht    
Bestuursrecht    
Burgerlijk procesrecht | Bronnenboek    
Burgerlijk recht    
Burgerlijk recht    
Burgerlijk recht    
Burgerlijk recht    
Burgerlijk recht    
De Kleine Gids omgaan met privacy en beroepsgeheim in de jeugdzorg 2011    
Gezondheidsrecht begrepen    
Gezondheidsrecht begrepen (vierde druk)
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk    
Handleiding Jeugdrecht voor de Politiepraktijk
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding recht    
Jeugdrecht    
Jeugdrecht begrepen    
Jeugdrecht begrepen    
Jeugdrecht begrepen    
Jeugdrecht begrepen    
Jeugdrecht begrepen    
Nederlands recht begrepen    
Nederlands recht begrepen    
Ondertoezichtstelling en Voogdij | 2011-2012    
Personen- en familierecht en erfrecht    
Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein    
Privacy en beroepsgeheim in het sociale domein | 2015    
Procesrecht    
Procesrecht    
Procesrecht    
Procesrecht    
Procesrecht begrepen    
Procesrecht begrepen    
Procesrecht begrepen    
Recht in bedrijf    
Recht in bedrijf
Sociale zekerheid    
Sociale zekerheid en sociale kaart    
Sociale zekerheid en sociale kaart | 2018/2019    
Staats en bestuursrecht    
Staats- en bestuursrecht    
Staats- en bestuursrecht
Staats- en bestuursrecht
Staats- en bestuursrecht    
Stapel & De Koning | 2 | Studie-editie    
Stapel & De Koning | Studie-editie 2018-2019    
Stapel en de koning studie-editie | Deel 2    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Strafrecht    
Studie-editie BOA & HTV Keuzedeel Burgerlijk Recht
Studie-editie | 3    
Vermogensrecht    

L. Janssen

Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk    

NUR Codes (sub)

600 Non-fictie informatief/professioneel algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Het boek met alle antwoorden voor kids    
Hieronymus Cock    
Gelukkig nieuwjaar    
IABR | 2014    
Analecta praehistorica leidensia | 11    
Tussen trots en ergernis    
Toegepaste mechanica | 2
Syria
Dit zouden alle vrouwen moeten weten    
Basisbekwaamheid Horeca | Docentenboek    
In het Bolwerk van de Grote Leider
Juridisch woordenboek Diccionario juridico    
Rellen om te rellen    
Kostelijke kinderboeken    
De Endstra-tapes    
Zzp gids | 2014
Prijzen en tarievengids | 2014-2015
Goochelen met getallen    
Bouw je onderneming!    
Zorg voor goede dokters    
Veligheids zakboekje | 2015    
Veiligheids zakboekje | 2015
Land, Lucht en Water    
Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam
Europa op een kruispunt    
Hypotheekvrij    
Helemaal vrij!    
Het nieuwe nietsdoen    
All rise!    
NIO en rekenstoornissen | NIO cahier 4    
Testjaarboek | 2015    
Hollow sections in structural applications    
Literacy Acquisition in Multilingual Eritrea
Kracht van meer dan geringe betekenis | B Sturing en toetsing van de politiele geweldsbevoegdheid    
Kracht van meer dan geringe betekenis | A Politiegeweld in de basispolitiezorg    
Op zoek naar schoonheid    
Omgaan met de media    
De Schade-expert    
Adoptie    
Mijn kleinkind uit een ver land    
Waarom? Nou Daarom!    
Row with the flow
Ondernemend geluk    
HiFidelity | Jaarboek 2012 2013    
Praktische gids aromatherapie
Goede doelen gids | 2012    
Rechtswetenschap    
Transparancy in population forecasting
Kijk omhoog    

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Algemene bepalingen pand en hypotheek    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Collectiefontslagrecht
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
EU Citizenship & the constitutionalisation of the European Union    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
De handel in verlieslichamen en de houdsterverliesregeling    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    

Imprints

Reed Business Education

Kleine chirurgische ingrepen    
Economie van de gezondheidszorg    
Het vizier op scherp    
Huisarts en forensische geneekunde
Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen    
Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs    
Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen    
Verlieskunde    
Diagnostiek in de fysiotherapie    
Stapel en de koning | Studie-editie deel 3    
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek | Tekstuitgave 2013-2014    
Wettenpocket | Arbeid en beloning 2014    
Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?    
Advanced Paediatric Life Support    
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk • Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk
Handleiding jeugdrecht voor de politiepraktijk    
Kieswet en kiesbesluit | 2015 | Tekstuitgave    
Politie almanak | 2014    
Stapel en de koning | Studie-editie; Deel 2    
Pakket 5 leerboeken voor de opleiding medische beeldvorming en radiotherapie    
Zorg op zijn best    
Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde    
Muziek en bewegen bij dementie    
10x thuiszorg    
Patiënten en ander doktersleed    
Nucleaire geneeskunde    
Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde    
Kanker en smileys    
Anamnese en lichamelijk onderzoek    
Het geneeskundig proces    
Obstetrische interventies    
Klinische anatomie en embryologie    
Verslavingszorg in de praktijk    
Medicatie in de praktijk    
Zakwoordenboek van de diergeneeskunde    
Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid    
Anatomie, fysiologie en pathologie    
Toegepast rekenen voor zorg en verpleging    
Pijn    
2 leerboeken voor fysiotherapie    
2 leerboeken voor HBO-V    
3 leerboeken voor HBO-V    
De opiumwet op straat    
Handleiding onderzoek documenten, vals geld en identiteitsfraude    
Handboek regeling voertuigen    
Sociaal info | Juli 2014    
Kinderfysiotherapie    
Aanbestedingswet    
Functionele histologie    
Neurologie van cognitie en gedrag in hoofdlijnen    
Patienten en ander doktersleed