dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012407045

verschijningsdatum
06/01/2022
Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012404563

verschijningsdatum
06/05/2019
Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012400060

verschijningsdatum
14/08/2017
Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012391191

verschijningsdatum
28/08/2013
Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012395298

verschijningsdatum
26/10/2015
Paperback
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
ISBN
9789012386661

verschijningsdatum
25/08/2011

Reeksen

Wegwijsserie

Wegwijs in de (inter)nationale verzekering- en premieplicht
Wegwijs in de (internationale) verzekerings- en premieplicht | editie 2013    
Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen | 2017    
Wegwijs in de btw    
Wegwijs in de BTW    
Wegwijs in de BTW    
Wegwijs in de btw
Wegwijs in de BTW
Wegwijs in de btw | 2017    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de Fiscaliteit    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de wet WOZ    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ | 2015
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ | 2013    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015
Wegwijs in de invordering    
Wegwijs in de invordering    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting
Wegwijs in de Loonbelasting | 2021    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2018    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting | 2019    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2020    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2021    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de successiewet    
Wegwijs in de successiewet    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de Successiewet | 2020    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel A
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B

Personen

M.J. Boer

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting en insolventie    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid    

J.N. Bouwman

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid    

NUR Codes (sub)

100 Educatieve uitgaven algemeen

Botanisch woordenboek    
Portret, de variatie in de symmetrie
De vrijheid van de Sudbury Valley School    
Examenbundel | Vmbo-gt Nederlands 2014/2015    
Lespakket basisschool kinderboekenweek | 2014
Methoden die leerproblemen met 70% verminderen
Af en toe stemmen
Geschiedenis | Havo    
Anatomie en fysiologie van de mens    
Beheren en verzorgen goederenstroom en voorraad    
Pakket ondernemend leren manager handel en iServices
Ondernemendleren manager handel ringband en iServices
Pakket Ondernemend leren verkoopspecialist basis
Opleidingspakket bedrijfseconomie voor de manager handel    
Pakket Ondernemendleren verkoper basis
Pakket Marketing vd ondernemer
Het verhaal van het (onbegrepen)kind
Facetten van de planologie    
Examen doe je samen    
Theorie-examen halen? Bromfiets    
Sportief inkopen    
Buitenspelen in het zonnetje
Management en organisatie | 1 havo | Opgavenboek    
Management & organisatie | 2 Havo | Opgavenboek    
Management en organisatie | 1 Vwo | Opgavenboek    
Management en Organisatie | 2 Vwo | Opgavenboek    
SK EDITIE 3 JAARPAK 1-1 TIJDEL
SK EDITIE 3 REKENEN-JAARKALEND
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Auto rijbewijs B    
Isa en Max en het vliegende skateboard    
De kunst en wetenschap van het lesgeven    
De ontdekking van het puberbrein    
Goed van Start    
Mediwietolie    
Learning to drive    
Elke dag je hoofd en inbox leeg    
Feniks | 1 Vmbo-t/havo | Werkboek    
BMS Deel I
Op niveau (eenboeksarrangement) | 5/6 vwo Informatie- en verwerkingsboek
Oefeningen voor het schoolverkeersexamen | Groep 7-8 2013    
Oefeningen voor het schoolverkeersexamen | 2013 | Antwoorden    
Babbage | 7.1 | Leer-/werkboek
Babbage | 7.1 | Cursusboek    
Babbage | 7.1 Plus Vmbo-GT/HV | Leerwerkboek    
Babbage | 7.1 Plis Vmbo-GT/HV | Cursusboek
Babbage | ICT coach 7.1 | 7.1 Vmbo-bkgt    
Babbage | ICT Coach 7.1    
Recht: een inleiding    
Op niveau | 4/5 havo | Docentenhandeiding

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Taxation

Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Grondslagen internationaal belastingrecht    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Tax and Trust    
Wetgeving belastingrecht 2019    
Lokale belastingen    
Regionale belastingen
Over H.J. Hellema (1900-1982)    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Taal en compositie    
De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de Nederlandse Antillen    
Wetgeving belastingrecht 2020
Casuïstiek internationaal belastingrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2020/2021    
Internationaal belastingrecht
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020
Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht    
Fiscale methodologie    
Wetgeving belastingrecht 2021    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022    
Boom Basics Belastingrecht    
Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021    
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2021
Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief    
Over H.J. Hofstra (1904-1999)    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2022/2023
Wetgeving belastingrecht 2022
De stille maatschap    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2022
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel A
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B

Imprints

Sdu

Gids Gemeentebesturen | 2015 - 2016    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
De gemeentewet in eenvoudig Nederlands    
Eropese almanak 2019
AI-44: De preventiemedewerker
Notamail Verklaard
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Actuele Criminologie    
Getijtafels voor Nederland | 2022    
Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief    
Index vervoer gevaarlijke stoffen 2021    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2022    
Vijftig jaar kostenbeheersing in de zorg. Deel II: 1995-2020
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden. Editie 2022    
Basisboek Leerlingenvervoer. Editie 2021-2022
Huur en verhuur van woonruimte in 99 vragen en antwoorden
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch, editie 2022 (set 2 delen)    
Compendium Levenstestament
Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2022
Compendium Erfprocesrecht
Sdu Commentaar Huurrecht
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel A
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B
Kieswet en Kiesbesluit. Editie 2022
VNW Socialezekerheidsrecht 2022

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Arbeidsrecht in de praktijk.    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
Beleidsbemiddeling    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De (pro)actieve patroon    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv.    
Ambtenaren!    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht | 2016-2017 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving strafprocesrecht | 2016-2017 deel C van de Blauwe VNW    
Basisboek chemische veiligheid | 2016-2017    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Aanbestedingsreglement Werken | 2016
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector | 2016-2017    
Teksten warenwet editie 2016    
Teksten Vreemdelingenrecht | 2016-2017    
Aanbestedingswet 2012    
Tekst & toelichting aanbestedingswet 2012    
Inzicht in de Ondernemingsraad | 2017    
Vreemdelingencirculaire 2000    
Intellectuele eigendom    
Zakboek wegenverkeerswet 1994    
Zakboek RVV1990/BABW    
Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk    
Procederen en bewijzen    
Boek 5 BW van de toekomst    
Het inreisverbod    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Bedrijf & Recht    
Huurrecht Woonruimte    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Autobrief II    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2017
Fatsoenlijke flexibiliteit    
Vreemdelingencirculaire 2000 | Editie 2017-01    

Uitgevers

Sdu B.V.