dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wegwijs in de belastingheffing voor ondernemingen
ISBN
9789012405126

verschijningsdatum
20/09/2019
Paperback
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
ISBN
9789012407021

verschijningsdatum
13/08/2021
Paperback
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen
ISBN
9789012386715

verschijningsdatum
26/08/2011
Paperback
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen
ISBN
9789012395908

verschijningsdatum
07/08/2015

Reeksen

Wegwijsserie

Wegwijs in de (inter)nationale verzekering- en premieplicht
Wegwijs in de (internationale) verzekerings- en premieplicht | editie 2013    
Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen | 2017    
Wegwijs in de btw    
Wegwijs in de BTW    
Wegwijs in de BTW    
Wegwijs in de btw
Wegwijs in de BTW
Wegwijs in de btw | 2017    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de Fiscaliteit    
Wegwijs in de fiscaliteit    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de wet WOZ    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ    
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en de Wet WOZ | 2015
Wegwijs in de gemeentelijke belastingheffing en Wet WOZ | 2013    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015
Wegwijs in de invordering    
Wegwijs in de invordering    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting    
Wegwijs in de Loonbelasting
Wegwijs in de Loonbelasting | 2021    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2018    
Wegwijs in de overdrachtsbelasting | 2019    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2020    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting | 2021    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de successiewet    
Wegwijs in de successiewet    
Wegwijs in de Successiewet    
Wegwijs in de Successiewet | 2020    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht    
Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel A
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B

Personen

Graaf de A.C.G.A.C.

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    

H.P.A.M. van Arendonk

Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen | 2017    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015

A.J.M. Arends

Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting | 2018-2019    
Cursus belastingrecht Inkomstenbelasting | Inkomstebelasting | Studenteneditie 2014-2015    
Inkomstenbelasting | 2016-2017 | Studenteneditie    
Inkomstenbelasting | Studenteneditie 2015-2016    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen | 2017    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2017

J.C.K.W. Bartel

Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs) aandelen    
Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs)aandelen    
Compendium van het ondernemingsrecht    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    

W. Brink

Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    

Jansen J.J.M.

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    

J.C.M. Sonderen

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    

A.C.G.A.C. de Graaf

Excessieve gedragingen en internationaal fiscaal beleid
Internationaal belastingrecht    
Internationaal belastingrecht    
Internationaal belastingrecht    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2017

J.C.M. van Sonderen

Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van ondernemingen    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting
Wegwijs in de Inkomstenbelasting | 2015

E. Boomsluiter

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de inkomstenbelasting    

S.P.M. Kramer

Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    

E.W. Ros

VPB gids | 2013    
VPB-gids | 2012
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Inkomstenbelasting    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Yoga in je toga 2.0    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Belastingcontrole | 2015    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Witte inkt    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Omgaan met problematisch gedrag    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Wet op het financieel toezicht    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
Zakboek voor de mediator    
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    
Ethiek en recht in kort bestek    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Arbeidsrecht in de praktijk.    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
Beleidsbemiddeling    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De (pro)actieve patroon    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv.    
Ambtenaren!    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht | 2016-2017 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving strafprocesrecht | 2016-2017 deel C van de Blauwe VNW    
Basisboek chemische veiligheid | 2016-2017    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Aanbestedingsreglement Werken | 2016
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector | 2016-2017    
Teksten warenwet editie 2016    
Teksten Vreemdelingenrecht | 2016-2017    
Aanbestedingswet 2012    
Tekst & toelichting aanbestedingswet 2012    
Inzicht in de Ondernemingsraad | 2017    
Vreemdelingencirculaire 2000    
Intellectuele eigendom    
Zakboek wegenverkeerswet 1994    
Zakboek RVV1990/BABW    
Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk    
Procederen en bewijzen    
Boek 5 BW van de toekomst    
Het inreisverbod    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Bedrijf & Recht    
Huurrecht Woonruimte    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Autobrief II    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2017
Fatsoenlijke flexibiliteit    
Vreemdelingencirculaire 2000 | Editie 2017-01    

Uitgevers

Sdu B.V.