dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
ISBN
9789012399241

verschijningsdatum
01/02/2017
Paperback
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
ISBN
9789012396394

verschijningsdatum
02/03/2016
Paperback
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
ISBN
9789012393836

verschijningsdatum
20/02/2015
Hardback
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
ISBN
9789012392372

verschijningsdatum
12/02/2014

Personen

A.J. van Doesem

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    

S.M.H. Dusarduijn

Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2013    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    

M.J. Hoogeveen

Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting | 2018-2019    
Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2013    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    

M.J.J.R. van Mourik

Compendium Fiscaliteit & Vastgoed    
De eigen woning in de Wet IB 2001
De eigen woning in de Wet IB 2001. Editie 2020
De herziene eigenwoningregeling    
Inkomstenbelasting    
Inkomstenbelasting    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    

A.C. Rijkers

Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Bedrijfsmiddel    
Bestuurdersaansprakelijkheid    
De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969    
De bedrijfsfusie in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969
De deelnemingsvrijstelling in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969    
De eigen woning    
De fiscale vaststellingsovereenkomst    
De informatiebeschikking | 2016    
De landbouwvrijstelling    
De vermogensrendementsheffing    
Economische eigendom    
Fiscaal straf- en strafprocesrecht    
Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB    
Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb    
Geruisloze terugkeer uit de BV    
Herziening in belastingzaken    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren | 2011    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Loonheffingen in internationaal verband    
Pensioen in de loonsfeer    
Verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting    

W.A.P. van Roij

Cursus belastingrecht    
Cursus Belastingrecht Belastingrecht 2018-2019 | Formueel belastingrecht 2018-2019    
Formeel belastingrecht    
Formeel belastingrecht | studenteneditie 2016-2017    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    

C. Wisman

Grondslagen internationaal belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    
Internationaal belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal Belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2 Toewijzingsregels en belastingverdragen    
Internationaal belastingrecht 1
Internationaal belastingrecht 2

A.J. van Doesum

Contractuele samenwerkingsverbanden in de BTW    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2013    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    
Omzetbelasting | 2013-2014 | Studenteneditie    
Omzetbelasting | 2014-2015 | Studenteneditie    
Ondanks een onlosmakelijke samenhang    

G.M.C.M. Staats

Autobrief II    
Compendium Echtscheiding    
Compendium Echtscheiding    
Eigenwoningsparen    
Einde DGA-pensioen in eigen beheer    
Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2013    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren.
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    
Kapitaalverzekeringen en Eigenwoningsparen
Lijfrenten in de wet IB 2001
Nettolijfrente en nettopensioen

C. Wisman

Grondslagen internationaal belastingrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren | 2012    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2020    
Internationaal belastingrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 1    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2    
Internationaal Belastingrecht | 2    
Internationaal belastingrecht | 2 Toewijzingsregels en belastingverdragen    
Internationaal belastingrecht 1
Internationaal belastingrecht 2

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Sdu Uitgevers

Wegwijs in de Algemene wet inzake rijksbelastingen    
Arbeidsrecht in de praktijk.    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen | 2016    
Beleidsbemiddeling    
VNW socialezekerheidsrecht | 2016    
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting    
Zakboek voor de mediator    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren
Inleiding belastingheffing ondernemingen en particulieren    
Avonturen van mr. X.    
Actuele Criminologie    
Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen    
De (pro)actieve patroon    
De praktijk van geschilbemiddeling in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra    
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator    
De directeur-grootaandeelhouder en zijn bv.    
Ambtenaren!    
De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers | 2016    
Tekst en toelichting participatiewet    
Douanememo | 2016    
Gezondheidsrecht | 2016-2017    
Wetgeving burgerlijk (proces)recht | 2016-2017 deel B van de Blauwe VNW    
Wetgeving strafprocesrecht | 2016-2017 deel C van de Blauwe VNW    
Basisboek chemische veiligheid | 2016-2017    
Rechtspraak burgerlijk procesrecht    
Aanbestedingsreglement Werken | 2016
Wetgeving SJD-A | studiejaar 2016-2017    
Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector | 2016-2017    
Teksten warenwet editie 2016    
Teksten Vreemdelingenrecht | 2016-2017    
Aanbestedingswet 2012    
Tekst & toelichting aanbestedingswet 2012    
Inzicht in de Ondernemingsraad | 2017    
Vreemdelingencirculaire 2000    
Intellectuele eigendom    
Zakboek wegenverkeerswet 1994    
Zakboek RVV1990/BABW    
Beslag- en Executierecht in de (dagelijkse) praktijk    
Procederen en bewijzen    
Boek 5 BW van de toekomst    
Het inreisverbod    
Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen    
Wegwijs in de Vennootschapsbelasting    
Bedrijf & Recht    
Huurrecht Woonruimte    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Autobrief II    
Inzicht in de OR Praktijkboek | 2017
Fatsoenlijke flexibiliteit    
Vreemdelingencirculaire 2000 | Editie 2017-01    

Uitgevers

Sdu B.V.