dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
ISBN
9789035248328

verschijningsdatum
02/06/2015
Paperback
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar • Buitengewoon opsporingsambtenaar
ISBN
9789035247536

verschijningsdatum
15/05/2014
E-book (epub)
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar • Buitengewoon opsporingsambtenaar
ISBN
9789035247604

verschijningsdatum
18/07/2014

Reeksen

Stapel & De Koning Studie-editie

Buitengewoon opsporingsambtenaar    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid | Keuzedeel Boa openbaar vervoer    
Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
Buitengewoon opsporingsambtenaar en handhaver toezicht en veiligheid | 2014    
Handhaver Toezicht en Veiligheid Politie (HTV-P) | Studie-editie    
Handleiding het kind als getuige    
Stapel en de Koning studie-editie | 2 de politie, burgerlijk recht, Wet politieggevens, verkeer en vervoer, Wet op de Lijkbezorging, opiumwetgeving, wapens en munitie    
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    
Vreemdelingenwetgeving, milieuwetgeving, Wet Bopz, internationale politiesamenwerking. | 2018-2019    

Personen

Aart Sterk

(set) Studie-editie BOA & HTV deel 1 en 2
Buitengewoon opsporingsambtenaar    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid (set) | 2018    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid | deel 2 WKPV 1 en 2, en permanente her- en bijscholing domein 1 en 2 (milieu generiek) 2018    
Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
Buitengewoon opsporingsambtenaar en handhaver toezicht en veiligheid | 2014    
Handhaver toezicht en veiligheid Poltie (HTV-P) | 2015 | Studie-editie    
Handhaver toezicht veiligheid
Stapel & De Koning | 1 | Studie-editie    
Stapel & De Koning | 2 | Studie-editie    
Stapel & De Koning | Studie-editie 2018-2019    
Stapel & De Koning Studie-editie | 1
Stapel en de Koning | 1 | studie-editie    
Stapel en de koning | Deel 1; Studie-editie    
Stapel en de koning | Studie-editie; Deel 2    
Stapel en de koning studie | Deel 1    
Stapel en de Koning studie-editie | 2 de politie, burgerlijk recht, Wet politieggevens, verkeer en vervoer, Wet op de Lijkbezorging, opiumwetgeving, wapens en munitie    
Stapel en de koning studie-editie | Deel 2    
Studie-editie | 2019 BOA & HTV deel 1 BOA.    
Studie-editie | 2019 BOA & HTV deel 2 HTV    
Studie-editie BOA & HTV Keuzedeel Boa openbaar vervoer
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    
Studie-editie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en vrijheid | 1 Buitengewoon opsoringsambtenaar | 2017    
Studie-editie toezicht en veiligheid    

A.W. Sterk

Stapel & De Koning Studie-editie Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Handhaver Toezicht en Veiligheid | 1 Buitengewoon opsoringsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    
Studie-editie HTV-Politie

Arina Vermaas

Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
Je team leiden    
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    
Veligheids zakboekje | 2015    

Koos Heemskerk

Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
Coachen in samenwerkingsrelaties    
Stapel & De Koning | 2 | Studie-editie    
Stapel en de koning studie | Deel 1    
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    
Zelfsturing, hoe het wél werkt    

NUR Codes (sub)

130 Mens en maatschappij algemeen

Opleidingsmanagement    
De Geo | 2 Vwo | Combi werkboek + verw licentie
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Standpunt | 3 vmbo/lwoo | Werkboek    
Conflictmanagement    
Standpunt | VMBO/LWOO & BBL deel 3 | Leerboek    
Thema's Maatschappijleer 1 | Voor VMBO KGT 2014-2015 | Werkboek    
Thema´s Maatschappijleer | Havo 2014-2015 | werkboek    
BPV opdrachtenboek | 301 t/m 304    
BVP opdrachtenboek | 308/309
Begeleiden SD | WZ 311    
BPV opdrachtenboek | 314
BPV opdrachtenboek | 315    
BPV opdrachtenboek | 401/402    
BPV opdrachtenboek | 404
BPV opdrachtenboek | 409    
BPV opdrachtenboek | 410    
BPV begeleidings- en beoordelingsboek welzijn | Niveau 4    
Verzorgen | WZ 308    
Pedagogische begeleiding | OA 4.59    
Algemene professionaliteit | OA 4.58    
Didactische ondersteuning | OA 4.61    
Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | werken in de school OA4    
Pedagogisch werk | SAW 3    
Specifieke doelgroepen | SAW 4    
De geo | 2 vmbo-t/havo; Aardrijkskunde voor de onderbouw | Werkboek    
Opleidingspakket: Ondernemendleren Aankomend verkoopmedewerker
Wijs Worden Basiseditie | 1 | Werkboek    
Cooperatief leren in het basisonderwijs    
Schoolleiders in de spiegel    
Hoogbegaafdheid ... een gave?    
Autisme is zo gek nog niet    
'Ik heb een tijdbom in mijn hoofd'    
Civitas | Maatschappijleer | Basisboek    
Basisboek Duurzame Ontwikkeling (e-book)    
Denken helpt    
Toen niets mocht en alles toch kon
Promotie Verkeer | Groen licht; Thema 3 Ik ben buiten    
De Biochemische Mens naar Geluk en Genot
Wijs Worden basiseditie | 3 | leerboek    
Wijs Worden basiseditie | 3 | werkboek    
Werken in fasen | Kernmodule 2 Engels voor pabo    
Jodendom    
Jodendom    
MCV voor administratie | 3 + 4 | Werkboek
Probleemgestuurd leren    
Innovatief onderwijs ontwerpen    
Aardrijkskunde & Didactiek | Bronnenboek    
Opmaat | Werkboek    
Thema's maatschappijleer | Havo | lesboek    

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Reed Business Education

Kleine chirurgische ingrepen    
Economie van de gezondheidszorg    
Huisarts en forensische geneekunde
Patiëntenvoorlichting door verpleegkundigen    
Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs    
Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen    
Verlieskunde    
Diagnostiek in de fysiotherapie    
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek | Tekstuitgave 2013-2014    
Wettenpocket | Arbeid en beloning 2014    
Coachen van zelfsturende teams. Hoe doe je dat?    
Advanced Paediatric Life Support    
Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Kieswet en kiesbesluit | 2015 | Tekstuitgave    
Politie almanak | 2014    
Pakket 5 leerboeken voor de opleiding medische beeldvorming en radiotherapie    
Zorg op zijn best    
Muziek en bewegen bij dementie    
Nucleaire geneeskunde    
Kanker en smileys    
Anamnese en lichamelijk onderzoek    
Het geneeskundig proces    
Obstetrische interventies    
Klinische anatomie en embryologie    
Verslavingszorg in de praktijk    
Medicatie in de praktijk    
Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid    
Anatomie, fysiologie en pathologie    
Toegepast rekenen voor zorg en verpleging    
Pijn    
2 leerboeken voor fysiotherapie    
2 leerboeken voor HBO-V    
3 leerboeken voor HBO-V    
Handleiding onderzoek documenten, vals geld en identiteitsfraude    
Handboek regeling voertuigen    
Sociaal info | Juli 2014    
Begrijpen met je handen    
Pedagogisch kader gastouderopvang    
Leerboek intensive-care-verpleegkunde | 2    
Radiobiologie en stralingsbescherming    
Grondslagen van de ergotherapie    
Leerboek spoedeisende-hulp-verpleegkunde    
Coëlho zakwoordenboek der geneeskunde    
Basisboek operatieve zorg en technieken    
Lerenderwijs    
Fysiologie    
Recht en gezondheidszorg    
Kleine kwalen bij kinderen    
Leerboek intensive-care-verpleegkunde kinderen    
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar
Studie-editie buitengewoon opsporingsambtenaar    

Uitgevers

Sdu Uitgevers