dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Denken helpt • Denken helpt
ISBN
9789023490258

verschijningsdatum
19/03/2015
Paperback
Denken helpt • Denken helpt
ISBN
9789023493358

verschijningsdatum
02/02/2015
E-book
Denken helpt
ISBN
9789462641075

verschijningsdatum
01/11/2014

Personen

Jan Drost

Als de liefde voorbij is    
De postmoderne consumptiemaatschappij    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Het romantisch misverstand    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Blok 1 en Blok 2 colegejaar 2014-2015 | Studiehandleiding    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 2 training ethische reflectie; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | blok 2 2015-2016; CMV jaar 2 voltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | Blok 2-2014-2015 CMV jaar 2 voltijd& deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | semester; blok 2 collegejaar 2016-2017    
Training ethische reflectie    

Jan Drost

Als de liefde voorbij is    
De postmoderne consumptiemaatschappij    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Het romantisch misverstand    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Blok 1 en Blok 2 colegejaar 2014-2015 | Studiehandleiding    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 2 training ethische reflectie; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | blok 2 2015-2016; CMV jaar 2 voltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | Blok 2-2014-2015 CMV jaar 2 voltijd& deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | semester; blok 2 collegejaar 2016-2017    
Training ethische reflectie    

NUR Codes (sub)

730 Filosofie algemeen

Kaas en de evolutietheorie    
De andere drie-en-twintig uur    
Gij zult zijn als goden    
Zen-boeddhisme en het westen    
Vraag naar de mens    
Paden in Utopia    
Oefening in Christendom    
Oerdistantie en relatie    
Wachten op God    
Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus    
Kleine leerschool van het filosofisch denken    
Eros en cultuur    
Het goede leven    
Goed samen leven    
Het afscheid    
De ouderdom    
Pleidooi voor een moraal der dubbelzinnigheid    
Het probleem van een methode    
Haptonomie    
De natuur
Levenskunst
De moed om te zijn    
Moeder aarde, vader hemel
Over tolerantie
Filosofische praktijk    
De orde    
De geheime leer    
Beginselen van de esoterische filosofie    
Mens, vonk der eeuwigheid    
Tibetaanse wijsheden    
Westfriese wijsheden    
Limburgse wijsheden    
Aspecten van de occulte filosofie    
Samen gaan voor een andere wereld
Geweten onder schot    
Mindset    
Ontologie en subjectiviteit    
De Duitse ideologie
Michel Foucault    
Dialectiek van de secularisering    
Waarom denken treurig maakt    
Spinoza    
Hume    
Meesters en discipelen    
Praktische mystiek voor gewone mensen    
Oude wijsheid, modern inzicht    
Een weg tot zelfontdekking    
Leven in wijsheid    
Een benadering van theosofie    
Reincarnatie in kaart gebracht    

130 Mens en maatschappij algemeen

Opleidingsmanagement    
Onderzoek in zorg en welzijn    
LE sociale psychologie
Basisvakbekwaamheid Horeca    
De Geo | 2 Vwo | Combi werkboek + verw licentie
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Standpunt | 3 vmbo/lwoo | Werkboek    
Conflictmanagement    
Standpunt | VMBO/LWOO & BBL deel 3 | Leerboek    
Thema's Maatschappijleer 1 | Voor VMBO KGT 2014-2015 | Werkboek    
Thema´s Maatschappijleer | Havo 2014-2015 | werkboek    
Criminaliteit en rechtsstaat    
BPV opdrachtenboek | 301 t/m 304    
BVP opdrachtenboek | 308/309
Begeleiden SD | WZ 311    
BPV opdrachtenboek | 314
BPV opdrachtenboek | 315    
BPV opdrachtenboek | 401/402    
BPV opdrachtenboek | 404
BPV opdrachtenboek | 409    
BPV opdrachtenboek | 410    
BPV begeleidings- en beoordelingsboek welzijn | Niveau 4    
Verzorgen | WZ 308    
Pedagogische begeleiding | OA 4.59    
Algemene professionaliteit | OA 4.58    
Didactische ondersteuning | OA 4.61    
Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | werken in de school OA4    
Pedagogisch werk | SAW 3    
Specifieke doelgroepen | SAW 4    
De geo | 2 vmbo-t/havo; Aardrijkskunde voor de onderbouw | Werkboek    
Ontslag welke keuze maak jij?
Basiscursus sociale wetenschappen    
Opleidingspakket: Ondernemendleren Aankomend verkoopmedewerker
Werkschrift Rekenen met voorraden    
Filosoferen doe je zo | 1 groep 1 t/m 4    
Filosoferen doe je zo | 2 groep 5 t/m 8    
Wijs Worden Basiseditie | 1 | Werkboek    
Cooperatief leren in het basisonderwijs    
Schoolleiders in de spiegel    
Hoogbegaafdheid ... een gave?    
Autisme is zo gek nog niet    
'Ik heb een tijdbom in mijn hoofd'    
Civitas | Maatschappijleer | Basisboek    
Beinvloeden en veranderen van gedrag    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Toen niets mocht en alles toch kon
Kom verder!    
Vooruit!    
Toeval der dimensies    
Leefstijl | Voorgezet onderwijs klas 1 | Werkboek    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Positioneren    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Opleiden van medisch specialisten    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Geboren!
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Coaching in het primair onderwijs    
Coachen op Contact    
Bang voor Boos
Basisstructuur Doorgaande leeslijn    
Voortgezet technisch lezen in groep 4 - 8    
Leerkrachten begeleiden bij passend onderwijs    
Klassenmanagement in de basisschool    
Naar nog effectievere leerlingbesprekingen    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Timemanagement
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De gouden rugzak    
Groeien doe je samen    
Het spel van lesgeven

PHILOSOPHY / General

Stilte als antwoord    
Fijn dat je me begrijpt    
Verslaafd aan liefde    
De berg van de ziel    
Socrates, Jezus, Boeddha    
De algehele geschiedenis van het denken    
Tijdmachines    
Klein filosofisch lexicon    
In de greep van de taal    
Reframing    
Rousseau en ik    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Het leven als kunstwerk    
Leven als dit    
Herwaardering van de utopie    
De wereld buiten je hoofd    
Het maatschappelijk verdrag, of beginselen der staatsinrichting    
In gesprek met Etienne Vermeersch    
De mongool, de moeder en de filosoof    
Absurde overvloed    
Brieven over het kwaad    
Over vriendschap    
Het romantisch misverstand    
De wetenschap van rijkdom    
Geluk en wijsheid voor beginners    
De vrijheid van binnenin    
Filosofie voor het leven    
De breekbaarheid van het goede    
Mogelijkheden scheppen    
De geheimen van de ziel    
Go east    
Nein, een manifest    
Een boodschap voor Garcia    
Hoe willen wij leven?    
Kierkegaard    
Il Principe    
Tegengif    
Dat kan geen toeval zijn    
Het ongrijpbare zelf    
In stilte    
Wat de hond zag en andere avonturen    
Goethe en Schiller    
Heidegger en zijn tijd    
Politieke emoties    
De nieuwe religieuze intolerantie    
Het lied van Hiawatha    
Moeilijk te geloven dat ik echt besta    
Zizek    
Erasmus en de vrije val in de techniek
Filosofische gesprekken    

Imprints

Hogeschool van Amsterdam

Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Studiesucces en diversiteit    
Internationaal arbeidsrecht | Opleieing Human Resource Management Blok 1 2014-2015    
Keuzevak jeugdbescherming | blok 1 en 3 2014/2015 | MWD en SPH jaar 1&2 voltijd/deeltijd    
Werken in en met de leefsituatie, de systeembenadering | Blok 2, 2014-2015; SPH voltijd jaar 2    
Internationaal (arbeids) recht | Minor arbeidsrecht (blok 3); 2014-2015    
Reader archieveringssystemen | Periode blok 4; Collegejaar 2014-2015; Profiel informatie en media    
Minor van brein tot gedrag, klinische neuropsychologie en pathologie | Blok 2 collegejaar 2014-2015; DRM jaar 4 voltijd    
Leidraad bij analyse 2 | Periode 3 en 4; Collegejaar 2014-2015    
Pedagogiek | Collegejaar: 2014-2015 Propedeuse, blok 1 en 2    
Bewegen en muziek | Collegejaar 2014-2015; Propedeuse, blok 1, 2, 3 en 4    
Sociale psychologie | Blok 3 2014-2015 | MDW voltijd jaar 1    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 4 maatschappelijk-ethische debatten; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd-deeltijd    
Geschiedenisdidactiek aktief | 2014-2015 BA derde jaar; Blok 1 Voltijd    
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen | Semester 1 en 2; Collegejaar 2014-2015    
Minor, praktische filosofie en actualiteit, sociale en politieke filosofie | Periode 1 en 3; Collegejaar 2014-2015    
Minor praktische filosofie en actualiteit, ethiek | Blok 1 en 3; Collegejaar 2014-2015    
N04 beeld en beeldredactie | Periode 1; Collegejaar 2014-2015
N02 cultuur en lifestyle | Periode 1; Collegejaar 2014-2015    
Prehistorie en oudheid | 1a collegejaar 2014-2015    
Studiehandleiding metawerk | Jaar 2; Collegejaar 2014-2015    
Studiehandleiding metawerk | Jaar 3; 2014-2015    
Supply chain management, een overzicht | Blok 1 en 2; 2014-2015    
Literary history | 1a collegejaar 2014-2015    
Toegepaste voeding | 1a collegejaar 2014-2015    
Handleiding maple bij dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
Dynamische modellen | 2a Blok 1; Jaar 2; Studiejaar 2014-2015    
De geschiedenis van de rechtsstaat en van de democratie | Tweede jaar Semester 1; Studiejaar 2014-2015; Domein onderwijs en opvoeding    
Syllabus complexe getallen | Versie 2014    
Kunst, cultuur en creativiteit | CMV jaar 1 voltijd en deeltijd    
Filosofie | Blok 1 en 4; Collegejaar 2014-2015; MWD/CMV 1e en 2e jaar voltijd en deeltijd    
Werkcollege: psychometrische instrumenten | I jaar 2 voltijd; Blok 1 collegejaar 2014-2015    
Schoolpsychologie | Jaar 2; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Hoorcollege medische psychologie 0 en 0 | Jaar 3; Werkveld O en O; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Reader DSM | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; Deeltijd, hoofdfase    
Opvoedingsondersteuning | Jaar 3 voltijd; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Ziek zijn en ouder worden (GZW) | 3e jaar; Blok 1; Collegejaar 2014-2015    
Minor: Spaans taal en cultuur | Eerste deel; Semester I en II; 2014-2015    
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1, economie, maatschappij en taalvaardigheid; Periode II en IV; Collegejaar 2014-2015    
Minor Spaanse taal en cultuur, | Traject 2 geschiedenis geografie en taalvaardigheid; Perioed II en IV; Collegejaar 2014-2015
Reader N32 crosmediale vaardigheden | Periode 1; Collegejaar 2014-2015    
Leesdidactiek van fictie en zakelijke teksten | Periode 3; Collegejaar 2014-2015    
Minor: werkcolleges studiekeuzebegeleiding instrumenten | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd-deeltijd    
Startvaardigheden | Blok 1; 2014-2015; SPH voltijd jaar 1    
Stage theorie | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; SPH voltijd jaar 1    
Inleiding methodiek | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; SPH deeltijd jaar 1    
Maatschappij | Blok 1; Collegejaar 2014-2015; CMV jaar 1 voltijd en deeltijd    
Grondslagen | Master wiskunde; Semester 1 2014-2015    
Minor ethiek bestaansethiek | Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk, voorstudie | Module 1 teksten ethiek; Blok 1 en blok 2 collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd