dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book (epub)
Denken helpt • Denken helpt
ISBN
9789023490258

verschijningsdatum
19/03/2015
E-book
Denken helpt
ISBN
9789462641075

verschijningsdatum
01/11/2014
Paperback
Denken helpt • Denken helpt
ISBN
9789023493358

verschijningsdatum
02/02/2015

Personen

Jan Drost

Als de liefde voorbij is    
De postmoderne consumptiemaatschappij    
De postmoderne consumptiemaatschappij | Collegejaar 2 Opleiding: CMV (VT)    
De postmoderne consumptiemaatschappij | Semester: 2 Collegejaar 2018-2019    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Dit is niet het einde    
Filosofie    
Het romantisch misverstand    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Blok 1 en Blok 2 colegejaar 2014-2015 | Studiehandleiding    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 2 training ethische reflectie; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | blok 2 2015-2016; CMV jaar 2 voltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | Blok 2-2014-2015 CMV jaar 2 voltijd& deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | semester; blok 2 collegejaar 2016-2017    
Training ethische reflectie    
Waarom is het dat de liefde zo is    

Jan Drost

Als de liefde voorbij is    
De postmoderne consumptiemaatschappij    
De postmoderne consumptiemaatschappij | Collegejaar 2 Opleiding: CMV (VT)    
De postmoderne consumptiemaatschappij | Semester: 2 Collegejaar 2018-2019    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Dit is niet het einde    
Filosofie    
Het romantisch misverstand    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Blok 1 en Blok 2 colegejaar 2014-2015 | Studiehandleiding    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk | Module 2 training ethische reflectie; Blok 1 en blok 2; Collegejaar 2014-2015; 4e jaar DMR voltijd - deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | blok 2 2015-2016; CMV jaar 2 voltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | Blok 2-2014-2015 CMV jaar 2 voltijd& deeltijd    
Postmoderne consumptiemaatschappij | semester; blok 2 collegejaar 2016-2017    
Training ethische reflectie    
Waarom is het dat de liefde zo is    

NUR Codes (sub)

730 Filosofie algemeen

Kaas en de evolutietheorie    
De andere drie-en-twintig uur    
Gij zult zijn als goden    
Paden in Utopia    
Oefening in Christendom    
Oerdistantie en relatie    
Wachten op God    
Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus    
Het goede leven    
Goed samen leven    
De ouderdom    
Haptonomie    
De moed om te zijn    
Moeder aarde, vader hemel
Filosofische praktijk    
Tibetaanse wijsheden    
Westfriese wijsheden    
Geweten onder schot    
Ethiek en economie    
Mindset    
De Duitse ideologie
Dialectiek van de secularisering    
Waarom denken treurig maakt    
Spinoza    
Hume    
Meesters en discipelen    
Het Communistisch Manifest    
Oude wijsheid, modern inzicht    
Leven in wijsheid    
Over het voorgeboortelijke leven    
Ouderdom, een vruchtbaar perspectief    
Mensenmaatschappij    
Ethiek in organisaties    
Het goede leven    
Wisdom of Amsterdam
Gedachten    
Het boek Job in vorm    
Stilte als antwoord    
De parel van het Soefisme    
Hoofd van mijn dromen    
Klank als religieuze presentie    
501 dingen die u moet weten over filosofie    
Inter-esse
A survey of Buddhist thought
Tao Te Ching    
Dus ik ben weer    
En mijn tafelheer is Plato    
Over de democratie in Amerika    
Een ruimte voor de ziel    
Psychotherapie en non-dualiteit    

130 Mens en maatschappij algemeen

Opleidingsmanagement    
De Geo | 2 Vwo | Combi werkboek + verw licentie
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Standpunt | 3 vmbo/lwoo | Werkboek    
Conflictmanagement    
Standpunt | VMBO/LWOO & BBL deel 3 | Leerboek    
Thema's Maatschappijleer 1 | Voor VMBO KGT 2014-2015 | Werkboek    
Thema´s Maatschappijleer | Havo 2014-2015 | werkboek    
BPV opdrachtenboek | 301 t/m 304    
BVP opdrachtenboek | 308/309
Begeleiden SD | WZ 311    
BPV opdrachtenboek | 314
BPV opdrachtenboek | 315    
BPV opdrachtenboek | 401/402    
BPV opdrachtenboek | 404
BPV opdrachtenboek | 409    
BPV opdrachtenboek | 410    
BPV begeleidings- en beoordelingsboek welzijn | Niveau 4    
Verzorgen | WZ 308    
Pedagogische begeleiding | OA 4.59    
Algemene professionaliteit | OA 4.58    
Didactische ondersteuning | OA 4.61    
Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent | werken in de school OA4    
Pedagogisch werk | SAW 3    
Specifieke doelgroepen | SAW 4    
De geo | 2 vmbo-t/havo; Aardrijkskunde voor de onderbouw | Werkboek    
Opleidingspakket: Ondernemendleren Aankomend verkoopmedewerker
Wijs Worden Basiseditie | 1 | Werkboek    
Cooperatief leren in het basisonderwijs    
Schoolleiders in de spiegel    
Hoogbegaafdheid ... een gave?    
Autisme is zo gek nog niet    
'Ik heb een tijdbom in mijn hoofd'    
Civitas | Maatschappijleer | Basisboek    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Toen niets mocht en alles toch kon
Promotie Verkeer | Groen licht; Thema 3 Ik ben buiten    
De Biochemische Mens naar Geluk en Genot
Wijs Worden basiseditie | 3 | leerboek    
Wijs Worden basiseditie | 3 | werkboek    
Werken in fasen | Kernmodule 2 Engels voor pabo    
Jodendom    
Jodendom    
MCV voor administratie | 3 + 4 | Werkboek
Probleemgestuurd leren    
Aardrijkskunde & Didactiek | Bronnenboek    
Opmaat | Werkboek    
Thema's maatschappijleer | Havo | lesboek    
Thema's maatschappijleer | VWO | Lesboek    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De kunst en wetenschap van het lesgeven    
De Gouden Rugzak    
Groeien doe je samen    
Sterk met een vitaal netwerk    
Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Recht: een inleiding    
Zit stil!    
ITIL pocketguide | 2011    
Praktisch Europees Recht    
Praktisch internationaal recht    
Fundamentals of contract and commercial management    

PHILOSOPHY / General

Stilte als antwoord    
Fijn dat je me begrijpt    
Verslaafd aan liefde    
De berg van de ziel    
Socrates, Jezus, Boeddha    
De algehele geschiedenis van het denken    
Tijdmachines    
In de greep van de taal    
Reframing    
Rousseau en ik    
Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Het leven als kunstwerk    
Leven als dit    
Herwaardering van de utopie    
De wereld buiten je hoofd    
Het maatschappelijk verdrag, of beginselen der staatsinrichting    
In gesprek met Etienne Vermeersch    
De mongool, de moeder en de filosoof    
Ode aan de arbeid    
Absurde overvloed    
Over vriendschap    
Het romantisch misverstand    
De wetenschap van rijkdom    
Geluk en wijsheid voor beginners    
De vrijheid van binnenin    
Filosofie voor het leven    
De breekbaarheid van het goede    
Mogelijkheden scheppen    
De geheimen van de ziel    
Go east    
Nein, een manifest    
Een boodschap voor Garcia    
Hoe willen wij leven?    
Filosofie voor een betere wereld    
Kierkegaard    
Il Principe    
Tegengif    
Dat kan geen toeval zijn    
Het ongrijpbare zelf    
In stilte    
Wat de hond zag en andere avonturen    
Het taalinstinct    
Over God, Darwin en natuur    
Goethe en Schiller    
Heidegger en zijn tijd    
Statusangst    
De kunst van het reizen    
Politieke emoties    
De nieuwe religieuze intolerantie    
Het lied van Hiawatha    

Imprints

Hogeschool van Amsterdam

Denken helpt • Denken helpt
Denken helpt    
Studiesucces en diversiteit    
Grafentheorie    
Kritisch Redeneren in de diëtetiek    
Sportpsychologie    
Eventmanagement | Semester 1, 2016-2017    
Trainingsfysiologie | Semester 1, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1: economie, maatschappijleer/taalvaardigheid, 2016-2017    
Minor Spaanse taal en cultuur, geschiedenis, geografie en taalvaardigheid | 2016-2017    
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen    
Minor praktische filosofie & actualiteit, sociale en politieke filosofie | 2016-2017    
Minor praktische filosofie & actualiteit | ethiek/blok 1 en 3    
Minor international journalism | Journalism & society Z21, 201-2017    
Diversity in Urban Areas    
Inleiding methodiek en muzisch agogisch handelen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok    
Medische psychologie onderwijs en ontwikkeling | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Opvoedingsondersteuning | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Methodiek contextueel werken met het netwerk | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Organisatieverandering en cultuur | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychometrische instrumenten | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1    
Drugs en Amsterdam | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module training | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Coaching | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 1 Semester: Blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werken met gezinnen | 2 Semester: blok 2 Collegejaar: 2016-2017    
Training en coaching, module coaching voltijd | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1 en 2    
Maatschappij | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Psychologie van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Werkcolleges atudiekeuzebegeleiding "instrumenten" | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017    
Schrijven | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Economische modellen    
Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Complexe getallen | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Lineaire algebra | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017    
Dynamische modellen | 2a Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1    
Schoolpsychologie    
Denken over cultuur en verandering | blok 1 2016-2017    
Basisvaardigheden algebra | Opleiding: tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Semester 1 collegejaar 2016-2017    
Democratie    
Proza-analyse    
Interculturele communicatie | Collegejaar 2016-2017    
Politieke geschiedenis    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk maatschappelijk - etische    
Minor ethiek voor de beroepspraktijk bestaansethiek    
Minor ethiek van de beroepspraktijk teksten ethiek    
Minor ethiek, voor de beroepspraktijk werken met levensverhalen | blok 1,2,3,en 4 collegejaar 2016-2017