dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
ISBN
9789001843533

verschijningsdatum
09/04/2014
Paperback
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
ISBN
9789001863128

verschijningsdatum
15/08/2016
E-book
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
ISBN
9789001863135

verschijningsdatum
07/07/2016
Paperback
Fockema Andreae's Juridisch woordenboek
ISBN
9789001809461

verschijningsdatum
20/04/2012

Personen

R.D.J. van Caspel

Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek    
Inleiding recht    
Ondernemings- en Sociaal Recht    
Ondernemingsrecht en sociaal recht    
Recht op de praktijk af    
Recht op de praktijk af    
Recht op de praktijk af    
Wetteksten hoger onderwijs | 2013-2014    

C.A.W. Klijn

Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Fockema Andreae's Juridisch Woordenboek    

M.P. Damen

Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Praktisch Fiscaalrecht | 2012-2013    
Praktisch Fiscaalrecht | 2017-2018    
Praktisch Fiscaalrecht | 2018-2019    
Praktisch Fiscaalrecht | 2019-2020    
Praktisch Fiscaalrecht | 2020-2021    
Praktisch Fiscaalrecht | 2021-2022    
Praktisch Fiscaalrecht | 2021-2022 | Werkboek    
Praktisch Fiscaalrecht | 2022-2023    
Praktisch fiscaalrecht | 2023-2024    
Praktisch fiscaalrecht | 2023-2024 | Werkboek    
Praktisch fiscaalrecht | Editie 2013-2014    
Praktisch fiscaalrecht | Editie 2015-2016    
Praktisch fiscaalrecht | Editie 2015-2016    
Praktisch fiscaalrecht | Editie 2016-2017    
Praktisch Fiscaalrecht | editie 2022-2023 | Werkboek    
Praktisch Fiscaalrecht HB WB Ed 2022-2023

R.D.J. Caspel van

Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

EDUCATION / General

Kern van het internationaal publiekrecht    
InFraMe    
Klinisch redeneren doe je zo    
Meten is weten    
Arbeidsrecht begrepen    
Positioneren    
(Ont)keten    
Ethiek en economie    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Werken met het verpleegkundig dossier    
Un companion de poche du Guide PMBOK® du PMI    
De pabotoets natuur en techniek haal je zo    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Handboek taalgericht vakonderwijs    
Didactiek van het vreemdetalenonderwijs    
Moderne vreemde talen in de onderbouw    
Veroordeeld tot verbondenheid    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013    
Risico en crisiscommunicatie    
Genres in schoolvakken    
Samen werken aan schoolsucces    
Internet in het gezin    
Kostencalculatie | Niveau 5 MBA    
Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties    
Politie en evenementen    
Gedragsverandering binnen en buiten de klas    
Slaap je al door    
Basisboek duurzame ontwikkeling    
Basisboek enquêteren    
Consumentengedrag, de basis    
Het onderwijsdebat    
Denken helpt    
Managen van agile projecten    
Implementing effective IT governance and IT management    
Financiering niveau | niveau 5 MBA    
Sesam atlas van de anatomie | deel 1: Bewegingsapparaat    
Contract and Commercial Management    
Duel in de zestien    
De kunst en wetenschap van het lesgeven    
De Gouden Rugzak    
Groeien doe je samen    
Sterk met een vitaal netwerk    
Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Recht: een inleiding    
Zit stil!    
ITIL pocketguide | 2011    
Praktisch Europees Recht    
Praktisch internationaal recht    
Fundamentals of contract and commercial management    

Imprints

Noordhoff Uitgevers

Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Retailmarketing    
Praktisch Gezondheidsrecht    
Economics and Business environment    
Recht voor professionals in de zorg    
Salesvaardigheden    
Marketing Kernstof    
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties - opgaven    
Studeer Effectief    
Werken met supply chain management    
Merkpositionering    
Praktisch goederenrecht    
Exportmanagement    
Improving your writing and speaking    
Argumentatie    
Business marketing management    
Praktijkboek passend onderwijs    
Wiskunde toegepast | deel 1    
Beeldonderwijs en didactiek    
Spellen in de praktijk    
Bedrijfseconomische analyses    
Verhalen vertellen en vragen stellen    
Groepen aan het werk    
Essentie van dienstenmarketingmanagement    
Bewegingsonderwijs met kleuters    
Media    
Spelling    
Wetenschap en techniek op de basisschool    
Vastgoedexploitatie    
Marketing kernstof | Opgaven en cases    
Rapporteren    
Taalontwikkeling van het kind    
Communicatie handboek    
Recht voor organisaties    
Internationale bedrijfskunde en globalisering    
Grondslagen van de administratieve organisatie | Processen en systemen    
Bedrijfseconomische thema's    
Rekenen en wiskunde in de praktijk | Kennisbasis    
Effectief leren | Basisboek    
Ondernemingsstrategie    
Spelen in de tovertuin    
Grondslagen AO | A. Algemene beginselen    
Basic management accounting for the hospitality industry    
Basisboek Facility Management    
Basisvaardigheden toegepaste natuurkunde voor het HO    
Basisvaardigheden toegepaste scheikunde voor het HO    
Bedrijfseconomie | Opgaven    
Bedrijfskunde Integraal    
Bedrijfskunde, de basis    

Noordhoff Uitgevers B.V.

Financiele rekenkunde voor het HEO    
Fockema Andreae's juridisch woordenboek
Fockema Andreae's juridisch woordenboek    
Retailmarketing    
Praktisch Gezondheidsrecht    
Arbeidsovereenkomstenrecht en sociaalzekerheidsrecht    
Leren interviewen    
Ontwikkelingspsychologie    
Economics and Business environment    
Algemene economie en bedrijfsomgeving    
Praktisch arbeidsrecht    
Basisboek online marketing    
Recht voor professionals in de zorg    
Gedrag in organisaties    
Voeding bij gezondheid en ziekte    
Competent adviseren    
Marketing Kernstof    
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties - opgaven    
Merkpositionering    
Exportmanagement    
Improving your writing and speaking    
Argumentatie    
Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging    
Business marketing management    
Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving(e-book)    
Praktijkboek passend onderwijs    
Cijfers spreken    
Beeldonderwijs en didactiek    
Spellen in de praktijk    
Competent afstuderen en stagelopen    
Verhalen vertellen en vragen stellen    
Bewegingsonderwijs met kleuters    
Bedrijfseconomische analyses | Opgaven    
Media    
Spelling    
Marketing kernstof | Opgaven en cases    
Rapporteren    
Communicatie handboek    
Recht voor organisaties    
Externe verslaggeving    
Pincode | Oefenboek | Vmbo onderbouw rekenen    
Externe verslaggeving    
Internationale bedrijfskunde en globalisering    
Bedrijfseconomische thema's    
Rekenen en wiskunde in de praktijk | Kennisbasis    
Ondernemingsstrategie    
Basic management accounting for the hospitality industry    
Basisvaardigheden toegepaste natuurkunde voor het HO    
Basisvaardigheden toegepaste scheikunde voor het HO    
Bedrijfskunde Integraal    
Dat is toch logisch | 5-7 jaar groep 2-3    

Uitgevers

Noordhoff