dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Handleiding Verhoor
ISBN
9789463500296

verschijningsdatum
02/06/2017
E-book (epub)
Handleiding verhoor • Handleiding verhoor
ISBN
9789035236288

verschijningsdatum
31/03/2014
E-book (epub)
Handleiding verhoor
ISBN
9789035248014

verschijningsdatum
02/03/2015
Paperback
Handleiding verhoor
ISBN
9789035244535

verschijningsdatum
01/04/2010
Paperback
Handleiding verhoor
ISBN
9789035248007

verschijningsdatum
27/02/2015
Paperback
Handleiding verhoor • Handleiding verhoor
ISBN
9789035245945

verschijningsdatum
02/04/2012

Personen

A, van Amelsvoort

Handleiding Optreden plaats delict    
Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

I. Rispens

Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

Adri van Amelsvoort

Handleiding confrontatie    
Handleiding Confrontatie    
Handleiding confrontatie    
Handleiding Optreden plaats delict    
Handleiding optreden plaats delict    
Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

Henny Grolman

Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

Imke Rispend

Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

Imke Rispens

Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    

NUR Codes (sub)

600 Non-fictie informatief/professioneel algemeen

Dromen, sprookjes, mythen    
Het boek met alle antwoorden    
Hieronymus Cock    
Gelukkig nieuwjaar    
Tussen trots en ergernis    
Dit zouden alle vrouwen moeten weten    
In het Bolwerk van de Grote Leider
De Endstra-tapes    
Zzp gids | 2014
Prijzen en tarievengids | 2014-2015
Bouw je onderneming!    
Zorg voor goede dokters    
Veligheids zakboekje | 2015    
Veiligheids zakboekje | 2015
Land, Lucht en Water    
Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam
Europa op een kruispunt    
Hypotheekvrij    
Helemaal vrij!    
Het nieuwe nietsdoen    
NIO en rekenstoornissen | NIO cahier 4    
Testjaarboek | 2015    
Hollow sections in structural applications    
Op zoek naar schoonheid    
Omgaan met de media    
Adoptie    
Mijn kleinkind uit een ver land    
Waarom? Nou Daarom!    
Row with the flow
Ondernemend geluk    
HiFidelity | Jaarboek 2012 2013    
Praktische gids aromatherapie
Goede doelen gids | 2012    
Kijk omhoog    
Politie Almanak | 2015-2016    
Illusie van de waarheid    
Wetenschap voor in bed, op het toilet of in bad    
Mabels masterclass in wonderen    
Verzamelde columns | 1 Onderwijsbegeerte
Simul Terminus
Handleiding alcoholwetgeving    
De Jasmijnrevolutie    
Officier in Afghanistan    
Oordelen op maat    
Handleiding dossiervorming
De claim
Wat LED je?    
Knagende vragen    
The United Nations of the Future    
The Treesolution    

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Reed Business Information

Handleiding alcoholwetgeving    
Sociaal Info | januari 2016    
Aanbestedingsrecht voor overheden    
Stapel & De Koning Studie-editie Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Handhaver Toezicht en Veiligheid | 1 Buitengewoon opsoringsambtenaar
Handboek milieucriminaliteit    
Basisteams in de Nationale Politie    
Sociaal info | juli 2016    
Participatiewet | juli 2016    
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek | Tekstuitgave 2016    
Stapel en de Koning studie-editie | 2 de politie, burgerlijk recht, Wet politieggevens, verkeer en vervoer, Wet op de Lijkbezorging, opiumwetgeving, wapens en munitie    
Zelfsturing, hoe het wél werkt    
Overvallen in beeld | politiewetenschap nr. 90    
HBO almanac | 2016-2017    
Boeven vangen    
Self-management. How it Does Work    
Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven    
De aangifte van delicten bij de multichannelstrategie van de politie PK75    
Het goud van de 55-plusser    
Heffingen locale overheden    
Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    
Integrated care    
Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen    
De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk    
Particiapatiewet | januari 2017
Sociaal Info | januari 2017    
VVC onder de aandacht    
Buitengewoon opsporingsambtenaar    
De fraudeaangifte
Stapel en de Koning | 1 | studie-editie    
Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
Stapel en de Koning | 3
PK 81 Mensenhandel in de prostitutie zonder aangifte?
PK 83 - Elke dump is een plaats delict
Koken met Klaske

Stapel & De Koning

Handleiding dossiervorming
De opiumwet op straat    
De 'Wet Mulder' op straat | 2013    
Bevoegdheden wet BOB | 2013    
De wet Mulder op straat | 2012    
Tekstuitgave wegenverkeerswetgeving    
Samen of apart    
Politie almanak | jaargang 70 2016 - 2017    
Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    
Studie-editie toezicht en veiligheid    
Handleiding dossiervorming    
Handleiding het kind als getuige    
De nachtdienst verlicht    

Vakmedianet Government B.V.

Handleiding Jeugdrecht voor de politiepraktijk.    
Heffingen locale overheden    
Handleiding Verhoor
Handleiding Verhoor    
Projectenwijzer    
Vermisten op het spoor    
Informatiegestuurd politiewerk in de praktijk    
Criminele families in Noord-Brabant    
De aard van het beestje    
Eenvoudig financieel rechercheonderzoek
Wettenpocket arbeid & beloning 2017    
De onvindbaren    
Modus operandi van de recherche    
Projectenwijzer
Studie-editie Buitengewoon opsporingsambtenaar & Handhaver toezicht en vrijheid | 1 Buitengewoon opsoringsambtenaar | 2017    
Stapel & De Koning Studie-editie Buitengewoon opsporingsambtenaar en Handhaver Toezicht en Veiligheid (delen BOA en HTV) set 2 dln    
Stapel & De Koning Studie-editie Buitengewoon opsoringsambtenaar & Handhaver Toezicht en Veiligheid | 2 WKPV1 en 2, en permanente her- en bijscholing domein 1 en 2 (milieu generiek) | 2017    
Sociaal Info | juli 2017    
Participatiewet | juli 2017 | Tekstuitgave    
Stapel & De Koning Studie-editie | 1
Stapel & De Koning | 2 | Studie-editie    
Handleiding Optreden plaats delict    
Politiealmanak 2017-2018 | jrg 71 2017/2018    
De Wet Mulder op straat 2018    
PK 88 Over grenzen in de sport
Stapel & De Koning Studie-editie deel 3

Uitgevers

Sdu Uitgevers