dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Handleiding Confrontatie
ISBN
9789035245396

verschijningsdatum
06/05/2011
Paperback
Handleiding Confrontatie
ISBN
9789012402132

verschijningsdatum
15/11/2018

Personen

Adri van Amelsvoort

Handleiding confrontatie    
Handleiding Confrontatie
Handleiding Confrontatie    
Handleiding confrontatie    
Handleiding Optreden plaats delict    
Handleiding optreden plaats delict    
Handleiding Optreden plaats delict. Editie 2020
Handleiding Verhoor    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

Imprints

Sdu Overheid

Effectiviteit van het verdachtenverhoor    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid | Keuzedeel Boa openbaar vervoer    
Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie    
Handboek Regeling voertuigen | 2018    
Wettenpocket Arbeid & Beloning | 2018    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid | deel 2 WKPV 1 en 2, en permanente her- en bijscholing domein 1 en 2 (milieu generiek) 2018    
Buitengewoon opsporingsambtenaar & handhaver toezicht en veiligheid (set) | 2018    
Vastzitten zonder straf    
Politie Almanak | 2018-2019    
Verdachten van terrorisme in beeld    
Stapel & De Koning | Studie-editie 2018-2019    
Stapel & De Koning | Studie-editie 2018-2019    
Handleiding Confrontatie
Handleiding Confrontatie    
Notoire straten    
PK93 Ondermijning door criminele 'weldoeners'    
Sociaal Info | Juli 2018    
Kiezen voor politie    
Vreemdelingenwetgeving, milieuwetgeving, Wet Bopz, internationale politiesamenwerking. | 2018-2019    
Selbstorganisierte Teams in der Praxis
HBO Almanak, Editie 2018-2019
Participatiewet. Tekstuitgave juli 2018
Studie-editie BOA & HTV Keuzedeel Burgerlijk Recht
Studie-editie BOA & HTV Keuzedeel Boa openbaar vervoer
PW 99 Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechterlijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit
PW 100 Doorgroeiers in de misdaad
PW 97 Horen, zien en zwijgen
PW 96 Van meerdere markten thuis?

Uitgevers

Sdu Uitgevers