Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven    
Aanbestedingsrecht voor overheden    
Basisteams in de Nationale Politie    
Boeven vangen    
Buitengewoon opsporingsambtenaar    
Buitengewoon opsporingsambtenaar | Editie 2015    
De aangifte van delicten bij de multichannelstrategie van de politie PK75    
De fraudeaangifte
De mogelijke meerwaarde van bodycams voor politiewerk    
Handboek milieucriminaliteit    
Handleiding alcoholwetgeving    
Handleiding Verhoor    
HBO almanac | 2016-2017    
Heffingen locale overheden    
Het goud van de 55-plusser    
Integrated care    
Koken met Klaske
Naar handhaafbare noodbevelen en noodverordeningen    
Overvallen in beeld | politiewetenschap nr. 90    
Particiapatiewet | januari 2017
Participatiewet | juli 2016    
PK 81 Mensenhandel in de prostitutie zonder aangifte?
PK 83 - Elke dump is een plaats delict
Self-management. How it Does Work    
Sociaal Info | januari 2016    
Sociaal Info | januari 2017    
Sociaal info | juli 2016    
Stapel & De Koning Studie-editie Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Handhaver Toezicht en Veiligheid | 1 Buitengewoon opsoringsambtenaar
Stapel en de Koning | 1 | studie-editie    
Stapel en de Koning | 3
Stapel en de Koning studie-editie | 2 de politie, burgerlijk recht, Wet politieggevens, verkeer en vervoer, Wet op de Lijkbezorging, opiumwetgeving, wapens en munitie    
VVC onder de aandacht    
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek | Tekstuitgave 2016    
Zelfsturing, hoe het wél werkt