dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Arbeidsrechtelijke themata
ISBN
9789462743892

verschijningsdatum
23/04/2018
Hardback
Arbeidsrechtelijke themata
ISBN
9789462901247

verschijningsdatum
01/08/2017
E-book (epub)
Arbeidsrechtelijke themata • Arbeidsrechtelijke themata
ISBN
9789462740631

verschijningsdatum
29/04/2015
Hardback
Arbeidsrechtelijke themata
ISBN
9789089749376

verschijningsdatum
29/04/2015

Reeksen

Bakelsreeks

Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Balanceren met detacheren    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    

Personen

J.H. Even

Arbeidsrecht    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht artikelsgewijs | 2017
WWZ in praktijk    

E. van Vliet

Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Praktisch socialezekerheidsrecht

G.W. van der Voet

Arbeidsrechtelijke reflecties 2014    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata | 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Rechtsorientatie    
Rechtsorientatie    

J.P. Quist

Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht    

L.C.J. Sprengers

40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht    
70 jaar VvA: einde van het begin    
Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer    
Arbeidsrechtelijke reflecties 2014    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
De Wet werk en zekerheid    
Inleiding Nederlands ambtenarenrecht    
Wet op de Europese ondernemingsraden    

A.R. Houweling

70 jaar VvA: einde van het begin    
Arbeidsrecht | 2012-2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commentaar & Context WWZ    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Inleiding arbeidsrecht
Ontslagrecht    
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
Parlementaire geschiedenis wet werk en zekerheid    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Straf(proces)recht begrepen    
VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Wet werk en zekerheid (WWZ) | 2016    
Wet werk en zekerheid 2017    

Eddy van Vliet

Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs    
Fuerteventura    
Geen dag zonder liefde    
Gigantische dagen    
Gran Canaria    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2013-2014    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Praktisch socialezekerheidsrecht | Editie 2014-2015    
Vader    
Verzamelde gedichten    
Wereldwijzer reisgids Bonaire    

A.R. Houweling

70 jaar VvA: einde van het begin    
Arbeidsrecht | 2012-2013    
Arbeidsrecht | 2019    
Arbeidsrecht thematisch    
Arbeidsrecht thematisch | 2017    
Arbeidsrecht thematisch 2018 | 1 2018    
Arbeidsrechtelijke themata
Arbeidsrechtelijke themata    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commentaar & Context WWZ    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Excerpta parlementaire geschiedenis WWZ    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    
Inleiding arbeidsrecht
Ontslagrecht    
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
Parlementaire geschiedenis wet werk en zekerheid    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht    
Rechtspraak Arbeidsrecht | 2017    
Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019
Sdu commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs.
Sdu commentaar arbeidsrecht, thematisch | 2016    
Straf(proces)recht begrepen    
VAAN – VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Vaardig met staatsrecht    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid    
Wet werk en zekerheid (WWZ)
Wet werk en zekerheid (WWZ) | 2016    
Wet werk en zekerheid 2017    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

BISAC Codes

LAW / General

Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Freedom and its enemies 9    
De rechtsstaat moet je leren    
Customs case law of the European court of justice | 2014/2015    
Het geheim van Bram Moszkowicz    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De gouden rugzak    
Staatsrecht    
Strafrecht    
Verbintenissenrecht begrepen    
Door meten tot weten    
Affectieschade    
Reactie op onbestrafte overtredingen    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De hollende kleurling    
WWZ in praktijk    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
Hoofdzaken belastingrecht    
Goederenrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Erfrecht en schenking    
Recht voor in bed, op het toilet of in bad    
De hypocrisie van de achterdeur    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
De breuk    
De rechten van iedere Nederlander    
De wet in gewoon Nederlands    
Beleidsbemiddeling    
Be (a)ware    
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Compliance in het financieel toezichtrecht    
Transfer pricing mismatches in internationaalrechtelijk verband    
Bijzondere overeenkomsten begrepen    
Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden    
De eigen woning    
Wet op het financieel toezicht    
Familierecht    
Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en privatisering van publieke taken    
De Short Selling Regulering na het uitbreken van de financiële crisis
Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter
The work of authorship    
Recht van de Islam | 28
English legal terminology    
Naar een verbeterde vastgoedketen    

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid