dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Discriminatie in arbeid
ISBN
9789089745224

verschijningsdatum
03/05/2021
Paperback
Discriminatie in arbeid
ISBN
9789462909465

verschijningsdatum
03/05/2021

Reeksen

Bakelsreeks

Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Balanceren met detacheren    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
Discriminatie in arbeid
Discriminatie in arbeid    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    

Personen

P.C. Vas Nunes

Discriminatie in arbeid
Discriminatie in arbeid    
Gelijke behandeling in arbeid    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Labor & Employment

Arbeidsrecht begrepen    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
Sociale zekerheidsrecht    
De bestuurder van de NV of BV    
Arbeidsrechtelijke themata    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Socialezekerheidsrecht begrepen    
Werkpocket | 2013    
Guide pratique du travail | 2013    
The Ghetto Workers Law    
Socialezekerheidsrecht in kort bestek    
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht    
Rechtspraak arbeidsrecht    
Arresten arbeidsrecht    
Arbeidsrechtelijke themata | 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Arbeidsomstandighedenrecht | 2: Arbeidstijden gebundeld    
Arbeidsomstandighedenrecht | Deel 1 Een introductie    
Inleiding Nederlands sociaal recht    
Vogelvrij verklaard    
Age discrimination in employment    
Slimme handhaving    
Q&A Arbeidsrecht    
Het 'natte' arbeidsrecht    
Balanceren met detacheren    
Gelijke behandeling in arbeid    
Inzicht in de Code Pensioenfondsen    
Wet arbeidsmarkt in balans | 2019/2020    
Sanctionering van ondernemingen en bestuurders in het bestuursstrafrecht    
Ontslagrecht    
Opvolgend werkgeverschap    
De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht    
De internationale arbeidsorganisatie: honderd jaar
Wet arbeidsmarkt in balans    
Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector    
Wetgeving sociaal recht | 2019/2020    
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht    
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans    
Devolution and Decentralisation in Social Security    
Boom Basics Ontslagrecht    
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR    
Wet arbeidsmarkt in balans    
Boom Basics Arbeidsrecht    
Socialezekerheidsrecht    
Arbeidsrecht in modellen    
Arbeidswet- en regelgeving    
Socialezekerheidsrecht in kort bestek    
Wetgeving sociaal recht | 2020/2021    
Wet arbeidsmarkt in balans    
UWV ontslagprocedure