Werken

Arbeidsrechtelijke reflecties 2014    
Arbeidsrechtelijke themata    
Arbeidsrechtelijke themata | 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Rechtsorientatie    
Rechtsorientatie    

Reeksen

Bakelsinstituut

Arbeidsrechtelijke themata | 2 Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Geestelijke in het recht    
Geestelijken in het recht    
Gelijke behandeling in arbeid    
Handboek arbeidsprocesrecht    
Het 'natte' arbeidsrecht    
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht    
Opvolgend werkgeverschap    

Bakelsreeks

Arbeidsrechtelijke themata    
Balanceren met detacheren    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Bijzondere arbeidsverhoudingen    
Commissies van beroep in het bijzonder onderwijs    
De ontbindingsbeschikking ex art. 7:685 BW getoetst    
Eigenaardig arbeidsrecht    
Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht    
Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst    
Het sociaal recht uitgedaagd    

Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijke reflecties 2014    
De toekomst van het cao-recht
Wetsvoorstel wet werk en zekerheid (33 818)