dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Wet op de Europese ondernemingsraden
ISBN
9789013098419

verschijningsdatum
01/11/2011

Reeksen

Actualiteiten sociaal recht

Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer    
Demotie van oudere werknemers    
Naar een nieuw ontslagrecht    
Rechtspraak kennelijk onredelijk ontslag
Rechtspraak Werken met een handicap (WGBH/CZ)    
Rechtspraak wet op de ondernemingsraden    
Wet bescherming persoonsgegevens    
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de Europese ondernemingsraden    
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)    

Personen

L.C.J. Sprengers

40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht    
70 jaar VvA: einde van het begin    
Actualiteiten sociaal recht | Rechtspraak zieke werknemer    
Arbeidsrechtelijke reflecties 2014    
Arbeidsrechtelijke themata    
De Wet werk en zekerheid    
Inleiding Nederlands ambtenarenrecht    
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de Europese ondernemingsraden    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Rechtspraak Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
Patientveiligheid en patientenrechten