Werken

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    

Reeksen

Groningen Centre for Law and Governance

Caf├ęs in opstand    
Causaliteit in letselschadezaken    
De stap naar hoger beroep    
Derdenschade    
Digitaal privaatrecht    
Dwingend privaatrecht op maat    
Kwaliteit in het aansprakelijkheidsrecht    
Letselschade en Europa    
Overeenkomsten in letselschadezaken
Schadebegroting in letselschadezaken    

Recht en Praktijk - contracten en aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker    
Algemene voorwaarden    
Algemene voorwaarden    
Beroepsaansprakelijkheid    
De aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken    
De agentuurovereenkomst    
De patronaatsverklaring    
De zorgplicht van scholen    
Handhaving van privaatrecht door toezichthouders    
Het internationale eigendomsvoorbehoud