dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
ISBN
9789462909779

verschijningsdatum
07/10/2021

Reeksen

SNAAR

Arbeidsovereenkomstenrecht in de praktijk van Aruba    
Arbeidswet- en regelgeving Curaçao | 2015    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Caribische wetgevingstechniek    
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    
De stichting, stichting particulier fonds en de trust    
Fundamentele rechten in Curaçao    
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
Het vreemdelingenrecht van Curaçao    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Nederlands Caribisch erfrecht    
Nederlands Caribisch Erfrecht    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten    

Personen

J.J.A. Hamers

Boom Basics | Vereniging en stichting    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Handboek Stichting en Vereniging    
Inleiding personenvennootschappen    
Inleiding personenvennootschappen    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Tien tinten Schwarz
Vereniging en stichting    
Vereniging en stichting    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Young corporate lawyers | 2013    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Business & Financial

Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Distress dynamics in bankruptcy    
Bringing controlling shareholders to court    
Alternative enforcement of competition law    
De voorwaarde in het vermogensrecht    
Kernarresten Ondernemingsrecht    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
CSR for young business lawyers    
Wanorde?    
De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv'    
De afwikkeling van zorgplichtclaims    
De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid    
Depositaries in European Investment Law    
Werkboek WWFT / AML Practice Guide    
Insolventierecht    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | 1 Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving    
Code Pensioenfondsen    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | 2    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe’s    
Twee eeuwen tegenstrijdig belang    
Internationaal fiscaal recht
Privaatrecht en markt    
The European company law action plan revisited    
Dutch Financial Supervision Act    
World Bank Accountability    
Financiële wet- en regelgeving    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel IV - Beleggingsondernemingen    
Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht    
De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving    
De noodlanding
Boom Basics Vereniging en stichting    
Wet op het financieel toezicht    
O, spreekt u nog geen juridisch?
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | II Effectenuitgevende instellingen    
Fiscaal Alert 2022    
Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2022
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel IV - Beleggingsondernemingen    
Verzameling Wetgeving Financiele en Estate Planning | 2023    
CERIL Collection I: Improving European Restructuring and Insolvency Law
CERIL Collection I: Improving European Restructuring and Insolvency Law    
Ondernemingsstrafrecht    
Gesetzessammlung Wirtschaftsfachwirt
Life Defense- Personal Safety in a Difficult World
Handelsgesetzbuch
Aushangpflichtige Gesetze
Grundgesetz

LAW / Corporate

Arbeidsrecht & Reorganisatie    
De bestuurder van de NV of BV    
Insolventierecht    
Corporate Governance Code    
Franchise    
Corporate Governance in the Netherlands    
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer    
Competition Law and Public Interests    
Insolventierecht    
The 800-pound gorilla. Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency    
Inleiding personenvennootschappen    
Rechtspersonen naar privaatrecht    
Ondernemingsrecht begrepen    
Verhaal, uitwinning en rangorde    
Vennootschapsrecht in het Koninkrijk der Nederlanden: One-size-fits-all?    
Foreign Takeover Bids in China and the Netherlands    
Juridisch risicomanagement    
The Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims    
New Bank Insolvency Law for China and Europe | Volume 3: Comparative Analysis    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022 (set)    
Handboek secretaris    
Inzicht in de ondernemingsraad | 2023    
Inzicht in de OR Praktijkboek | Editie 2023    
Panta Rhei: recht en duurzaamheid    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | 2022-2023    
Corporate Governance Code    
Versterking verantwoordingsketen (1e druk)    
Inzicht in de ondernemingsraad | 2024    
Inzicht in de OR Praktijkboek. Editie 2024
Corporate Governance in the Netherlands    
Versterking verantwoordingsketen
Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord    
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht | 2023-2024    
Bedrijf & Recht    
De stichting, een onbegrensde rechtsvorm?    

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk