dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
ISBN
9789051899542

verschijningsdatum
13/05/2022
Paperback
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
ISBN
9789462362925

verschijningsdatum
13/05/2022

Reeksen

ICFG reeks

Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen    
Bouwen aan vertrouwen    
Code Pensioenfondsen    
Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector    
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    
Governance in beweging    
Intern toezicht in de pensioensector    
Inzicht in de Code Pensioenfondsen    
Vier jaar code banken    

Personen

J.G.C.M. Galle

Code Pensioenfondsen    
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    
Governance in beweging    
Intern toezicht in de pensioensector    
Inzicht in de Code Pensioenfondsen    
Vier jaar code banken    

M.C.P. de Haan

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    

T.A. Keijzer

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    
Vote and Value    
Vote and Value    

O. el Manouzi

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    

J.P. Swaak

Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    

H.M. Vletter-van Dort

Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector    
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    
SamenWerken in het ondernemingsrecht    
Wettenbundel financieel recht | 2013/2014    
Wettenbundel financieel recht | 2015/2016    
Wettenbundel financieel recht | 2016/2017    
Wettenbundel financieel recht | 2017/2018    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Business & Financial

Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht    
Distress dynamics in bankruptcy    
Wet op het financieel toezicht    
Bringing controlling shareholders to court    
Alternative enforcement of competition law    
De voorwaarde in het vermogensrecht    
Kernarresten Ondernemingsrecht    
Bedrijf & Recht    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Wanorde?    
De wetsvoorstellen 'bestuur en toezicht' en 'flex-bv'    
De afwikkeling van zorgplichtclaims    
De impact van het vennootschappelijk belang: machtsverhoudingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid    
Depositaries in European Investment Law    
Werkboek WWFT / AML Practice Guide    
Boom Basics Insolventierecht    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | 1 Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving    
Code Pensioenfondsen    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | 2    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel III - Beleggingsinstellingen en icbe’s    
Twee eeuwen tegenstrijdig belang    
Internationaal fiscaal recht (E-BOEK)
Privaatrecht en markt    
The European company law action plan revisited    
Dutch Financial Supervision Act    
World Bank Accountability    
Financiële wet- en regelgeving    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel IV - Beleggingsondernemingen    
Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht    
De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | Deel I - Algemene nationale en Europese aspecten, toezicht en handhaving    
De noodlanding
Boom Basics Vereniging en stichting    
Boom Basics Wet op het financieel toezicht
O, spreekt u nog geen juridisch?
Koersen door de Wet op het financieel toezicht | II Effectenuitgevende instellingen    
Fiscaal Alert 2022    
Sdu Commentaar Insolventierecht, Editie 2022
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee
Duties and Responsibilities of the Nomination Committee    

Imprints

Eleven international publishing

Disentangling an invisible trade    
Reforming the law on business organisations    
Freedom and its enemies 9    
Globalization versus regionalization    
Stranger danger and the epidemic of fear    
Consensus and controversies in animal biotechnology    
Crafting local welfare landscapes    
Our own rascals first / Eigen boeven eerst
Designing administrative pre-trial proceedings    
EU Cross-Border insolvency court-to-court cooperation principles    
Overarching views of crime and deviancy    
Islamic finance and the influence of religion on the law    
Interventions in criminal justice    
The preventive gaze    
Diversity in uniform    
Weaving social networks    
Crisis and quality of democracy in Eastern Europe    
Crime, security and surveillance    
Russia, the European union and the CIS    
After the spring    
In search of scientific excellence    
Shifting responsibilities in criminal justice    
National judges as European Union judges    
Nuclear Weapons    
Choosing Sharia?    
Bouwen aan vrede, honderd jaar werken aan vrede door recht, het Vredespaleis 1913-2013    
La construction de la Paix    
The building of peace, a hundred years of work on peace through law: the peace palace 1913-2013    
The European convention of human rights and fundamental freedoms in central and eastern Europe    
Cybercrime and the police
Legal transformation in Northern Africa and South Sudan
Social analysis of security    
The new public governance in public service delivery / het verknipte bestuurd    
Positive criminology    
Protection of the Roma minority under international and European law    
Warnings and product liability | 2 Civilology    
Judicial decision making in civil law    
The Byzantine imperial acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th - 12th centuries    
Being Mary    
Judicial independence in China    
Opstellen over empirie en privaatrecht    
Keep moving, towards sustainable mobility    
Social control and justice
Selected papers on international arbitration    
The future of individuals in international law    
International contributions to the the reform of chapter 11 U.S. bankruptcy code    
Choice of forum in cooperation against EU financial crime    
Distress dynamics in bankruptcy    
Constitutional review and democracy    
Corporate law and economic stagnation