dit werk kent de volgende uitvoeringen

E-book
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
ISBN
9789400112292

verschijningsdatum
02/03/2023
Paperback
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
ISBN
9789462127616

verschijningsdatum
09/05/2023

Reeksen

SNAAR

Arbeidsovereenkomstenrecht in de praktijk van Aruba    
Arbeidswet- en regelgeving Curaçao | 2015    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Caribische wetgevingstechniek    
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    
De stichting, stichting particulier fonds en de trust    
Fundamentele rechten in Curaçao    
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
Het vreemdelingenrecht van Curaçao    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Nederlands Caribisch erfrecht    
Nederlands Caribisch Erfrecht    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten    

Personen

Annemarie Marchena-Slot

De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    

Germaine Rekwest

De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    

Marnix Snel

De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    
Doing a systematic literature review in legal scholarship    
Meester(s) over bronnen    
Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Constitutional

Freedom and its enemies 9    
Toegang tot de rechter    
Legal transformation in Northern Africa and South Sudan
De onverplichte tegemoetkoming    
Dragers van het recht    
De stap naar hoger beroep    
Constitutional review and democracy    
Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter    
The possibility of a European judicial culture    
Two centuries of Norwegian constitution: between tradition and innovation    
Bestuursrecht begrepen    
Optreden ter zitting    
Perspectives of global constitutionalism    
The independence of judges    
Armslag voor de strafrechter
De nieuwe grondwet volgens het Osisme    
Bestuursrecht | 1 Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving    
On Lawmaking and Public Trust    
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Dean Spielmann    
Snel, eenvoudig en onkostbaar    
Beyond federal dogmatics    
Key developments in constitutionalism and constitutional law    
Staatsrecht    
The New Constitution    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
De democratische rechtsstaat
Democratie ontrafeld    
An Uneven Balance?    
De glijbaan van een president    
Direct Democracy in Comparative Law    
The Spanish Constitutional System    
Algoritmes en grondrechten    
Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century    
Proeve van een verbeterde Grondwet    
Een goede raad    
Invordering door de overheid    
Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit    
New Politics of Decisionism    
Ministers of Justice in Comparative Perspective    
Justiciability of Political Questions in South Africa    
The Constitutional Systems of East Asia    
On the European Court of Human Rights    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume I: Inleiding en organisatie    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume II: Rechtsmacht en bewijsrecht    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume III: Procedures    
Van rechtsbescherming naar machtsbescherming | Volume IV: Effecten en rechtsmiddelen: schaden en kosten    
Article 6: Right to a Fair Trial
The Constitutional Systems of Central-Eastern, Baltic and Balkan Europe    
The World Community between Hegemony and Constitutionalism    
Fundamentele rechten in Curaçao    

LAW / Criminal Law / General

Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Focus in de opsporing    
De prijs van het instrumentalisme    
Facts matter    
Fenomeenonderzoek gokzuilen    
Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?    
Criminal liability for serious traffic offences    
De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf    
Beperkt in de keten    
Negotiated settlements for corruption offences    
Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit    
Straf(proces)recht begrepen    
Perspectieven op het instituut asbestslachtoffers    
Slachtoffers en straf    
Op zoek naar nieuw evenwicht    
Togadragers in de rechtsstaat    
Over misdaden en straffen    
Politiechefs    
Cybercriminal networks    
Zes eeuwen strafrecht    
Als vreemde ogen dwingen    
Complex criminality    
Chain reactions in criminal justice    
Criminaliteit en rechtshandhaving 2015    
Lessen uit crises en mini-crises 2015    
Het beleid van de jeugdmagistraat    
The sparking discipline of criminology    
The intoxication of force    
In the shadow of the judge    
De dansende dader    
International Criminal Investigations    
De kunst van een humaan strafrecht    
Beklag over niet vervolgen    
The Migration Crisis?    
Acting Together in Crime    
Daad, dader en deskundige    
Strafrecht    
International Standards on Legal Protection of Prisoners’ Labor and Social Security Rights    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Collaboration with Justice in the Netherlands, Germany, Italy and Canada    
The Janus-faces of cross-border crime in Europe    
Een kleine biografie van het straffen    
Over grenzen bij bewijsvergaring    
Voorstel van Wet strekkende tot de invoering van herstelrechtvoorzieningen in het Wetboek van Strafvordering, inclusief Memorie van Toelichting    
Legislative Proposal to Introduce Provisions Governing Restorative Justice Services into the Dutch Code of Criminal Procedure and Explanatory Memorandum    
De grens voorbij    
Law Enforcement in Digital Society    
Victa vincit veritas?    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    

LAW / Taxation

Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Hoofdzaken belastingrecht    
Hoofdzaken formeel belastingrecht    
Grondslagen internationaal belastingrecht    
Tax and Trust    
Wetgeving belastingrecht 2019    
Lokale belastingen    
Regionale belastingen
Over H.J. Hellema (1900-1982)    
Vastgoedwijzer Fiscaal 2019    
Taal en compositie    
De Algemene landsverordening Landsbelastingen in de Nederlandse Antillen    
Wetgeving belastingrecht 2020
Casuïstiek internationaal belastingrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2020/2021    
Internationaal belastingrecht
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2019/2020
Een algemene normtheorie toegepast op open normen in het belastingrecht    
Fiscale methodologie    
Wetgeving belastingrecht 2021    
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022    
Boom Basics Belastingrecht    
Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021    
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2021
Belastingplicht en fiscale behandeling van stichtingen in de vennootschapsbelasting in historisch en beginselrechtelijk perspectief    
Over H.J. Hofstra (1904-1999)    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2022/2023    
Wetgeving belastingrecht | 2022    
De stille maatschap    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht | 2022    
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel A
Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht - deel B
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren. 2022    
Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk
Fiscale behandeling van de DGA    
Boom Basics Formeel Belastingrecht    
Casuïstiek internationaal belastingrecht    
De eigen woning in de Wet IB 2001. Editie 2022
De Wet Inkomstenbelasting 2001, Editie 2022
Over D. Brüll (1922-1996)    
Vennootschapsbelasting    
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde • De meergelaagde Curaçaose rechtsorde
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    
Jurisprudentie internationaal belastingrecht | 2022/2023    
Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht    
Wetgeving belastingrecht | 2023    
Sdu Wettenbundel Belastingrecht 2023    
Van Soest in retrospectief    
Inleiding Belastingheffing ondernemingen en particulieren 2023

Imprints

Boom juridisch

Kern van het internationaal publiekrecht    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
(Je) geld of je leven (terug)    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Beginselen van goed markttoezicht    
De Gouden Rugzak    
Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Medische aansprakelijkheid    
Verbintenissenrecht begrepen    
Methoden en technieken van onderzoek in de criminologie    
Door meten tot weten    
Arbeidsrecht    
Arbeidsrecht & Reorganisatie    
Internationale kinderontvoering    
Belastingheffing voor ondernemers | 2014/2015 | Theorieboek    
Casuïstiek formeel belastingrecht    
De onverplichte tegemoetkoming    
WWZ in praktijk    
Capita selecta cao-recht    
Jaarrekeninglezen voor juristen    
De prijs van het instrumentalisme    
Dragers van het recht    
Verbintenissenrecht, ondernemingsrecht & arbeidsrecht    
Casuïstiek vennootschapsbelasting    
Bedrijf en internationaal privaatrecht    
De stap naar hoger beroep    
Hoofdzaken belastingrecht    
Internationaal handelsrecht    
Internationaal belastingrecht | 1    
Dialectiek van nationaal en internationaal strafrecht    
Procesinnovatie: KEIgoede ideeën?    
Het besluit voorbij    
Recht van de Europese Unie    
Inleiding in het Nederlandse recht    
Burgerlijk procesrecht    
Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht    
ICT in de rechtspraktijk    
Mediation in de praktijk