dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Burgerlijk Wetboek van Aruba
ISBN
9789462126817

verschijningsdatum
04/03/2022

Reeksen

SNAAR

Arbeidsovereenkomstenrecht in de praktijk van Aruba    
Arbeidswet- en regelgeving Curaçao | 2015    
Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Caribische wetgevingstechniek    
De meergelaagde Curaçaose rechtsorde    
De stichting, stichting particulier fonds en de trust    
Fundamentele rechten in Curaçao    
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
Het vreemdelingenrecht van Curaçao    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Inleiding tot de rechtswetenschap    
Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Landsverordening administratieve rechtspraak Aruba    
Nederlands Caribisch erfrecht    
Nederlands Caribisch Erfrecht    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Wetgeving staats- en bestuursrecht voor Sint Maarten    

Personen

C.J.M. Bollen

Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba

J.J.A. Hamers

Boom Basics | Vereniging en stichting    
Boom Basics Naamloze en besloten vennootschap    
Boom Basics Vereniging en stichting    
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Burgerlijk Wetboek van Aruba
Handboek Stichting en Vereniging    
Inleiding personenvennootschappen    
Inleiding personenvennootschappen    
Naamloze en besloten vennootschap    
Naamloze en besloten vennootschap    
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht    
Tien tinten Schwarz
Vereniging en stichting    
Vereniging en stichting    
Wetgeving Arubaans privaatrecht 2023/2024    
Young corporate lawyers | 2013    
Young corporate lawyers | 2014    
Young corporate lawyers | 2015    
Young corporate lawyers | 2016    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Een regeling voor personenschade door rampen    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie    

BISAC Codes

LAW / Civil Law

Het grievenstelsel, nog van deze tijd?    
Derdenschade    
Bevoegdheden wet BOB | 2013    
De weg naar het moderne strafvonnis    
Letsel Verhalen    
Huurrecht    
Hidden civil law    
Aanbestedingsrecht voor nutsbedrijven    
Integrated care    
Zekerheid op lading    
Valorisation of Household Labour in Family Property Law    
Bestaansminimum en bankbeslag    
Civil Justice System Competition in the European Union    
Boom Basics Omgevingsrecht    
Rechtsorde en bestuur    
Donner und Blitz    
People, Planet, Privaatrecht    
De mondelinge behandeling in civiele zaken    
Schadevaststelling en tijd    
Verhaal, uitwinning en rangorde    
Rechtspersonen naar privaatrecht    
Erfrecht in het IPR    
Preadviezen 2019    
Sustainability and Private Law    
Vastgoedtransacties    
Naar vernieuwing van de (civiele) rechtspleging    
Schaalvergroting in het Privaatrecht    
Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR    
Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving    
Strafvordering op straat 2013    
Privaatrecht en markt    
Monitoring Children's Rights in the Netherlands
Kind in proces: van communicatie naar effectieve participatie
Nederlands Caribisch Huwelijksvermogensrecht
Opzegging van duurovereenkomsten
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Internationaal privaatrecht begrepen    
International private law regulation applicable in Aruba, Curaçao, Sint Maarten and/or the BES-islands 2020/2021
Q&A Ondernemingsrecht    
Belangenrijk burgerlijk recht    
Parlementaire Geschiedenis van de WHOA    
Q&A Ondernemingsrecht    
Verhaal, uitwinning en rangorde
Privaatrecht in context
Handboek huwelijksvermogensrecht    
Boom Basics Omgevingsrecht
Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?    
Cum Suis    
De plaats van de eenmanszaak in het stelsel van het privaatrecht    
Publiek privaatrecht