dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Naar een tweefasenproces?
ISBN
9789462510036

verschijningsdatum
24/12/2013

Personen

A.A. van Dijk

De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Herziening van de zedendelicten?    
Naar een tweefasenproces?
Naar een tweefasenproces?    
Opzet, kans en keuzes    

E. Gritter

Naar een tweefasenproces?
Naar een tweefasenproces?    
Opstellen materieel strafrecht

B.F. Keulen

Bestraffende sancties in het strafrecht en het bestuursrecht    
Cassatie in strafzaken    
Crises, rampen en recht    
De punitieve handhaving van de omgevingswet    
Ernstige verkeersdelicten    
Het roer recht    
Naar een tweefasenproces?
Naar een tweefasenproces?    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Opzet en schuld    
Schets van het economisch strafrecht    
Strafprocesrecht    
Strafprocesrecht | ons strafrecht    

N.J.M. Kwakman

Naar een tweefasenproces?
Naar een tweefasenproces?    
Terrorismebestrijding    

K. Lindenberg

Herziening van de zedendelicten?    
Modern Strafrecht    
Naar een tweefasenproces?
Naar een tweefasenproces?    
Prostituant en strafrecht

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting en Vereniging    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling    
De huurbepalingen verklaard    
Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht | 1    
Ondernemings en faillissementsrecht
Schadevergoeding | 1 algemeen
de doorstart van een NV/BV bij insolventie