dit werk kent de volgende uitvoeringen

Paperback
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
ISBN
9789462902619

verschijningsdatum
04/08/2016

Reeksen

Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht

Antilliaanse strafrechtpleging
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Beginselen van Caribisch staatsrecht
De invloed van de Nederlandse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken    
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht    
Landsverordening administratieve rechtspraak Curaçao    
Wet Elektriciteit en Drinkwater BES Eilanden/BES Electricity and Drinking Water Act    
Wetgeving Arubaans staats- en bestuursrecht en Koninkrijksregelgeving    

Personen

P.A.M. Mevis

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Capita strafrecht    
Contourennota    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
International Criminal Law | 2009/2012    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    
Klagen over politie en justitie    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - boek 0    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8    
Praktisch strafrecht
TBS    
Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht    
Victa vincit veritas?    

C. Reijntjes-Wendenburg

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Bewijs | Strafzaken 34 | Handboek    

A.M. Marchena-Slot

Antilliaanse strafrechtpleging
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    

J.M. Reintjes

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Bewijs | Strafzaken 34 | Handboek    

NUR Codes (sub)

820 Recht algemeen

Huurrechtmemo | 2013/2014    
De zorgverzekering voor iedereen    
The right of minor EU member state nationals wishing to enjoy family life with a Non-EU parent in their country of nationality
Loonheffingen | 2013
Juridisch memo | 2013    
Uitvaartwezen compact | 2012 - 2013
The blue card directive    
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel
Land van geluk en razende onvrede
Kern van het internationaal publiekrecht    
Aanbestedingsrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Teksten internationaal en Europees belastingrecht | I en II 2014/2015    
Teksten internationaal belastingrecht    
Teksten Europees belastingrecht    
Voordeelstoerekening naar Duits en Nederlands recht    
Wetgeving & Rechtspraak | 2015.1    
Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancun-uitspraak    
IPR en BW    
Compendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ    
Crises, rampen en recht    
Handboek Stichting & Vereniging | Studenteneditie    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
Vooropgestelde arresten | 2014
Jurisprudentiewijzer Milieurecht 2015/2016
Algemene wet bestuursrecht | 2015-2016    
Disclosure of information in criminal proceedings
The relativity of wrongdoing
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
TP in het belastingrecht
Basisboek Socialezekerheidsrecht | 2015    
Ad Fontes    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
De Werkloosheidswet    
Rechtspraak Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht    
Praktisch burgerlijk procesrecht    
Kansspelbelasting    
International Criminal Law | 2009/2012    
Reforming the law on business organisations    
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier | 2016    
Toezicht    
Nederlandse nationaliteitswetgeving    
Recht, vaardig en zeker    
Over recht gesproken    
Boom Basics Insolventierecht

Imprints

Boom Juridische uitgevers

Kern van het internationaal publiekrecht    
Jurisprudentie formeel belastingrecht | 2015/2016    
Wetgeving sociaal recht | 2015/2016    
Digitaal privaatrecht    
Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles    
Arbeidsrecht begrepen    
Vreemdelingenrecht begrepen    
De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?    
Het verplichte ouderschapsplan: regeling en werking    
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht    
Recht, vaardig en zeker    
Boom Basics Insolventierecht
Boom Basics Verzekeringsrecht    
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht | I    
Zoeken in juridische databanken    
Management & Organisatie binnen de professionele juridische dienstverlening    
Vaardig met staatsrecht    
Belastingheffing voor particulieren | 2014/2015 | Theorieboek    
Mag ik dit zeggen?    
Niet de beperkingen, maar de ruimte    
Juridische basisvaardigheden    
Burgerlijk procesrecht    
Kunst, recht en geld    
Europees waterbeheer    
Tien tinten Schwarz
Cash of Costa    
Omzetbelasting    
Naamloze en besloten vennootschap    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Het moderne EVRM    
Boekhouden voor (fiscaal) juristen    
Aanbestedingsrecht    
Burgerlijk recht    
Internationaal publiekrecht als wereldrecht    
(Je) geld of je leven (terug)    
Middelen voor Meijer    
Overarching views of crime and deviancy    
Behoorlijk bestuursprocesrecht    
Toegang tot de rechter    
Alleen voor de vorm?    
Jurisprudentie en documentatie internationaal publiekrecht    
Kern van het bestuursrecht    
Recht van de Europese Unie    
Grondslagen van het recht 2: Achtergronden
Het sociaal recht uitgedaagd    
De mondelinge behandeling
Het doel wel gesteld    
Beginselen bouwen burgerschap    
Projectmanagement in de rechtspraktijk    
Bestuursrecht | deel 2 rechtsbescherming tegen de overheid