Werken

Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Capita strafrecht    
Contourennota    
De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
Gedragskundige rapportage in het strafrecht    
International Criminal Law | 2009/2012    
Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging    
Klagen over politie en justitie    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Omzwervingen tussen psychiatrie en recht    
Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - boek 0    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8    
Praktisch strafrecht
TBS    
Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht    
Victa vincit veritas?    

Reeksen

Ars Aequi Cahiers - Privaatrecht

Aansprakelijkheid van financiĆ«le toezichthouders    
Art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ont(k)leed    
Civiele cassatie    
Civiele cassatie    
Conflictoplossing en scheidingsrecht    
Contracten met de overheid    
De bancaire kredietovereenkomst    
De Hoge Raad en de twee-wegenleer    
De privaatrechtelijke dwangsom
De privaatrechtelijke dwangsom    
Executie(ver)koop van onroerende zaken
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)
Fusie en overnames in Nederland    
Hoe werkt de onrechtmatige daad?    
International Criminal Law | 2009/2012    
Karakteristiek van het privaatrecht    
Letters of intent    
Medische aansprakelijkheid - tweede druk
Ongerechtvaardigde verrijking    
The Netherlands Commercial Court
Uitleg van schriftelijke contracten    
Verkrijging door verjaring
Verkrijging door verjaring    
Voorwaardelijke verbintenissen    

Capita Selecta Handboek Strafzaken

Fiscale fraude    
Klagen over politie en justitie    
Onderzoek door de rechter-commissaris in strafzaken    

Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering

Contourennota    
Parlementaire geschiedenis modernisering wetboek van strafvordering - deel 8    

Studiepockets strafrecht

Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Cassatie in strafzaken    
Corruptiedelicten    
De dagvaarding in strafzaken    
De rechtspersoon in het strafrecht    
De strafbeschikking    
De Wet internationale misdrijven    
Gezondheidsstrafrecht    
Grondlijnen van Europees recht    
Hoofdlijnen van de wet Mulder    
Hoofdwegen door het verkeersrecht    
Inleiding fiscaal strafrecht    
Jeugd- en adolescentenstrafrecht
Jeugdstrafrecht    
Milieustrafrecht    
Militair strafrecht    
Militair tuchtrecht    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Opiumwetgeving en drugsbeleid    
Schets van het economisch strafrecht    
Schets van het economisch strafrecht    
Strafbaarheid in de voorfase    
Studiepocket strafrecht | 35 Het slachtoffer en het strafproces    
TBS    
Terrorismebestrijding    
Uitingsdelicten    
Wet wapens en munitie    

Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht

Antilliaanse strafrechtpleging
Antilliaanse strafrechtpleging: een inleiding    
Beginselen van Caribisch staatsrecht
De invloed van de Nederlandse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken    
Handboek Caribisch bestuursprocesrecht    
Landsverordening administratieve rechtspraak CuraƧao    
Wet Elektriciteit en Drinkwater BES Eilanden/BES Electricity and Drinking Water Act    
Wetgeving Arubaans staats- en bestuursrecht en Koninkrijksregelgeving    

Vrije reeks

Als je begrijpt wat ik bedoel    
Als vreemde ogen dwingen    
Bescherming van bezit    
De deelgeschilprocedure    
De invloed van de Europese Unie op het strafrecht    
De invloed van de Europese Unie op het strafrecht    
De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten    
De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten    
Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?    
Europese idealen    
Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief
Op zoek naar nieuw evenwicht    
Pandrecht    
Parlementaire geschiedenis van de Faillissementswet    
Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie